Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hi Lex Việt Nam

越南采购商,公司贸易数据已更新至2020-05-27

công ty trách nhiệm hữu hạn hi lex việt nam是一家越南采购商(),以下的贸易报告数据来源于海关数据;该公司的进口数据截止至2020-05-27共计15081笔交易。基于这些贸易数据,我们从贸易伙伴、进出口港、采供国、HS编码、联系方式等维度对数据进行统计汇总,这可以帮助您提高使用外贸数据的效率。上图是công ty trách nhiệm hữu hạn hi lex việt nam公司近一年的市场趋势分析图,可以从交易数量、重量、价格、交易次数不同维度的趋势来了解当前公司的采供周期和业务稳定性。

提关单数据

(最近15笔)
货运信息
提单编号 重量
采购商công ty trách nhiệm hữu hạn hi lex việt nam 数量155000.0 OTHER
供应商hassy trading ltd. 总金额24800.0(美元)
交易日期2020/05/27 单价0.16
采购区域Vietnam 箱量— (Unit)
供应区域China 出货港口shanghai
HS编码73121099 卸货港口cang dinh vu hp
产品描述DÂY CÁP ( THÉP,KHÔNG MẠ HOẶC TRÁNG BẰNG ĐỒNG THAU,KHÔNG DỰ ỨNG LỰC)93200D,ĐƯỜNG KÍNH 3.5MM ĐỂ SX LÕI CÁP ĐIỀU KHIỂN (MỚI 100%) @ 联系人
查阅所有

贸易伙伴

公司名称 所属区域 交易数 交易占比 详情
hi lex india pvt.ltd. india 4468 36.4% >
cong ty tnhh takahata precision vn other 1555 12.7% >
yantai tsk cable systems co.ltd. china 748 6.1% >
chongqing hi lex cable systems group co.ltd. china 736 6.0% >
thai steel cable public co.ltd. thailand 694 5.7% >
查阅所有

港口统计

港口名称 所属区域 交易数 交易占比 详情
cang dinh vu hp Vietnam 4120 33.6% >
vnzzz Vietnam 2251 18.4% >
cang dinh vu hp vn Vietnam 1162 9.5% >
dinh vu port hai phong Vietnam 666 5.4% >
tan cang hai phong Vietnam 606 4.9% >
查阅所有

công ty trách nhiệm hữu hạn hi lex việt nam是一家越南采购商,其数据来源于越南海关数据。当前公司的贸易报告主要包括:市场趋势分析、 联系方式、贸易伙伴、港口统计、贸易区域分析。官方参考联系方式来源于越南原始的提关单数据,包括了邮箱、电话、传真、地址和官方网址。 截止2020-05-27,công ty trách nhiệm hữu hạn hi lex việt nam共计有12263笔交易数据,通过产品名、HS编码等维度可以搜索精准的交易数据。关注公司,可在数据管理中心导出该公司的联系方式和提单数据;如有最新交易数据,我们也会通过系统消息推送给您。

我们从công ty trách nhiệm hữu hạn hi lex việt nam的12263笔交易中,提取了该公司所有的贸易伙伴。你可以按照交易量、交易时间、贸易国筛选公司,同时也可以查询到贸易双方每一笔交易的产品类型、量价和贸易频率;这些数据可以为您提供竞争对手研究、已有客户的维护与监控、目标用户的开发提供了强有力的支撑。 通过对交易数据的汇总统计,我们将该公司的进出口港、贸易区域独立提取,您可以查阅到以港口或贸易区域作为查询条件的交易记录,这可以推算出công ty trách nhiệm hữu hạn hi lex việt nam在全球范围的主要市场以及份额占比;帮助你深度剖析目标公司市场,科学制定生产营销策略。

此外,我们致力于精准目标客户的推荐服务,利用大数据的处理计算能力,从越南的采购商公司库推送采供同一类产品(HS编码)的公司,其中包含邮箱、近期有交易的公司将被优先推送。所以我们建议您,在关注công ty trách nhiệm hữu hạn hi lex việt nam的同时,标记该司所属行业和采供产品,这将有利于我们提升推送的精准度。