công ty tnhh kalbas việt nam

活跃值81 越南采购商,最后一笔交易日期是2022-11-30 群发邮件 详情
多人收藏 精准匹配 从中国有采购

主营:

全部

提关单数据

< 1/15 >
贸易概述只展示最近15条,点击查看全部
 • 交易日期 2022/11/30 提单编号 ——
 • 供应商 kalbas&co.ltd. 采购商 công ty tnhh kalbas việt nam
 • 出口港 —— 进口港 ——
 • 供应区 Philippines 采购区 Vietnam
 • 重量 31231 金额 1215.94
 • HS编码 39199099 产品标签 deco film
 • 产品描述 FILM-HK1#&PHIM TẤM BẰNG PLASTICS TỰ DÍNH DẠNG CUỘN (KLSKP1006551950G), KT: 100MIC*655MM*1950M, HÀNG MỚI 100% @
+查阅全部

贸易伙伴

采供产品

 • 产品名称 交易数 占比 详情
 • deco film
  767 42.71% >
 • boxes
  310 17.26% >
 • cartons
  214 11.92% >
 • corrugated paper
  214 11.92% >
 • carton
  145 8.07% >
 • +查阅全部

HS编码统计

 • 编码名称 交易数 占比 详情
 • 39199099 767 42.71% >
 • 48191000 214 11.92% >
 • 48109990 145 8.07% >
 • 39232990 106 5.9% >
 • 48192000 96 5.35% >
 • +查阅全部

贸易区域

 • 区域 交易数 占比 详情
 • china 3384 59.99% >
 • philippines 1233 21.86% >
 • other 625 11.08% >
 • vietnam 305 5.41% >
 • japan 76 1.35% >
 • +查阅全部

港口统计

 • 港口名 交易数 占比 详情
 • cảng hải phòng 514 9.11% >
 • ha noi 441 7.82% >
 • ct kalbas viet nam vn 427 7.57% >
 • cang dinh vu hp 387 6.86% >
 • dinh vu nam hai vn 305 5.41% >
 • +查阅全部
công ty tnhh kalbas việt nam是一家越南采购商。当前公司的贸易报告主要包括:市场趋势分析、 联系方式、贸易伙伴、港口统计、贸易区域分析。官方参考联系方式来源于美国原始的提关单数据,包括了邮箱、电话、传真、地址和官方网址。截止2022-11-30,công ty tnhh kalbas việt nam共有5722笔交易数据,通过产品名、HS编码等维度可以搜索精准的提关单。关注该公司可导出联系方式和提关单数据;如该司有最新交易记录,系统自动通知。

我们从công ty tnhh kalbas việt nam的5722笔交易中,汇总该公司所有的贸易伙伴名录。可按照交易量、交易日期、采供国筛选;同时也可查询到贸易双方每一笔交易的产品、数量、价格和贸易频率,这些数据为您提供竞争对手研究、已有客户的维护与监控、目标客户的开发提供了强有力的支撑。同样,以港口或贸易区域作为查询条件的交易记录,可推算出công ty tnhh kalbas việt nam在全球的主要采供市场以及份额占比,帮助你深度剖析目标公司市场,科学制定生产营销策略。

参考联系方式


同行公司

咨询热线:021-64033826(周一至周五 9:15-18:00)

关于我们 联系我们 网站协议 隐私政策 招聘信息 广告招募 采购商 供应商 公司报告 行业报告

©2010-2023 外贸邦版权所有|虹梅路2007号远中产业园3期1号楼705室