công ty tnhh vietinak

活跃值81 越南采购商,最后一笔交易日期是2022-11-30 群发邮件 详情
多人收藏 精准匹配 从中国有采购

主营:

全部

提关单数据

< 1/15 >
贸易概述只展示最近15条,点击查看全部
 • 交易日期 2022/11/30 提单编号 ——
 • 供应商 cong ty co phan stavian phan phoi 采购商 công ty tnhh vietinak
 • 出口港 —— 进口港 ——
 • 供应区 Vietnam 采购区 Vietnam
 • 重量 1875.5 金额 2366.18
 • HS编码 39232199 产品标签 nylon bag,pe bag
 • 产品描述 2-SL316-007-3.0#&TÚI PE TRẮNG TRONG TTMT 750X750X0,06MM ( NHÃN HIỆU: OPEC PLASTICS, MÃ SỐ: SP002.19, TÚI NI LÔNG THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG) @
+查阅全部

贸易伙伴

采供产品

 • 产品名称 交易数 交易占比 详情
 • prepared rubber accelerators
  351 7.89% >
 • nylon bag
  276 6.21% >
 • pe bag
  276 6.21% >
 • industrial steel material
  202 4.54% >
 • regrind rubber
  166 3.73% >
 • +查阅全部

HS编码统计

 • 编码名称 交易数 交易占比 详情
 • 38121000 351 7.89% >
 • 39232199 276 6.21% >
 • 73269099 202 4.54% >
 • 40082190 166 3.73% >
 • 39269099 100 2.25% >
 • +查阅全部

贸易区域

 • 区域 交易数 交易占比 详情
 • other 4666 54.59% >
 • philippines 2207 25.82% >
 • vietnam 1292 15.11% >
 • netherlands 170 1.99% >
 • south korea 91 1.06% >
 • +查阅全部

港口统计

 • 港口名 交易数 交易占比 详情
 • vnzzz vn 2089 24.44% >
 • vnzzz 1898 22.2% >
 • ct vietinak vn 1059 12.39% >
 • cang dinh vu hp vn 627 7.34% >
 • cang dinh vu hp 416 4.87% >
 • +查阅全部
công ty tnhh vietinak是一家越南采购商。当前公司的贸易报告主要包括:市场趋势分析、 联系方式、贸易伙伴、港口统计、贸易区域分析。官方参考联系方式来源于美国原始的提关单数据,包括了邮箱、电话、传真、地址和官方网址。截止2022-11-30,công ty tnhh vietinak共有10182笔交易数据,通过产品名、HS编码等维度可以搜索精准的提关单。关注该公司可导出联系方式和提关单数据;如该司有最新交易记录,系统自动通知。

我们从công ty tnhh vietinak的10182笔交易中,汇总该公司所有的贸易伙伴名录。可按照交易量、交易日期、采供国筛选;同时也可查询到贸易双方每一笔交易的产品、数量、价格和贸易频率,这些数据为您提供竞争对手研究、已有客户的维护与监控、目标客户的开发提供了强有力的支撑。同样,以港口或贸易区域作为查询条件的交易记录,可推算出công ty tnhh vietinak在全球的主要采供市场以及份额占比,帮助你深度剖析目标公司市场,科学制定生产营销策略。

参考联系方式


同行公司

咨询热线:021-64033826(周一至周五 9:15-18:00)

关于我们 联系我们 网站协议 隐私政策 招聘信息 广告招募 采购商 供应商 公司报告 行业报告

©2010-2023 外贸邦版权所有|虹梅路2007号远中产业园3期1号楼705室