Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Khoa Học Kỹ Thuật Texhong Ngân Hà

越南采购商,公司贸易数据已更新至2020-02-21

công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật texhong ngân hà是一家越南采购商(),以下的贸易报告数据来源于海关数据;该公司的进口数据截止至2020-02-21共计24406笔交易。基于这些贸易数据,我们从贸易伙伴、进出口港、采供国、HS编码、联系方式等维度对数据进行统计汇总,这可以帮助您提高使用外贸数据的效率。上图是công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật texhong ngân hà公司近一年的市场趋势分析图,可以从交易数量、重量、价格、交易次数不同维度的趋势来了解当前公司的采供周期和业务稳定性。

提关单数据

(最近15笔)
货运信息
提单编号 重量
采购商công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật texhong ngân hà 数量1.0 PIECES
供应商guangxi dongxing city dingfeng trade co.ltd. 总金额431.93(美元)
交易日期2020/01/22 单价431.93
采购区域Vietnam 箱量— (Unit)
供应区域China 出货港口other cn
HS编码85371019 卸货港口cua khau mong cai quang ninh vn
产品描述Mô đun điều khiển mở rộng PLC, dùng điện 380V, dùng cho máy dêt sợi, hàng mới 100%. @ 联系人
查阅所有

贸易伙伴

公司名称 所属区域 交易数 交易占比 详情
china texmatech co.ltd. argentina 8472 50.5% >
changzhou texhong grand textiles co ltd. china 2128 12.7% >
sunray macao commercial offshore ltd. china 1586 9.4% >
texhong china investment co.ltd. china 1005 6.0% >
savio macchine tessili s.p.a. russia 570 3.4% >
查阅所有

港口统计

港口名称 所属区域 交易数 交易占比 详情
cua khau mong cai quang ninh Vietnam 4594 27.4% >
dinh vu port hai phong Vietnam 2797 16.7% >
noi bai airport Vietnam 1155 6.9% >
cang nam dinh vu Vietnam 1122 6.7% >
dinh vu nam hai Vietnam 1117 6.7% >
查阅所有

同行公司

公司名称 所属区域 交易数 评分 详情
Công Ty Tnhh Khoa Học Kỹ Thuật Texhong Ngân Long 越南 19098 81 >
Công Ty Tnhh Mtv Nam Hưng Ls 越南 2735 70 >

công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật texhong ngân hà是一家越南采购商,其数据来源于越南海关数据。当前公司的贸易报告主要包括:市场趋势分析、 联系方式、贸易伙伴、港口统计、贸易区域分析。官方参考联系方式来源于越南原始的提关单数据,包括了邮箱、电话、传真、地址和官方网址。 截止2020-02-21,công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật texhong ngân hà共计有16788笔交易数据,通过产品名、HS编码等维度可以搜索精准的交易数据。关注公司,可在数据管理中心导出该公司的联系方式和提单数据;如有最新交易数据,我们也会通过系统消息推送给您。

我们从công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật texhong ngân hà的16788笔交易中,提取了该公司所有的贸易伙伴。这些公司主要分布在other,argentina,china,你可以按照交易量、交易时间、贸易国筛选公司,同时也可以查询到贸易双方每一笔交易的产品类型、量价和贸易频率;这些数据可以为您提供竞争对手研究、已有客户的维护与监控、目标用户的开发提供了强有力的支撑。 通过对交易数据的汇总统计,我们将该公司的进出口港、贸易区域独立提取,您可以查阅到以港口或贸易区域作为查询条件的交易记录,这可以推算出công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật texhong ngân hà在全球范围的主要市场以及份额占比;帮助你深度剖析目标公司市场,科学制定生产营销策略。

此外,我们致力于精准目标客户的推荐服务,利用大数据的处理计算能力,从越南的采购商公司库推送采供同一类产品(HS编码)的公司,其中包含邮箱、近期有交易的公司将被优先推送。所以我们建议您,在关注công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật texhong ngân hà的同时,标记该司所属行业和采供产品,这将有利于我们提升推送的精准度。