Công Ty Tnhh Xuất Nhập Khẩu Dịch Vụ Và Kỹ Thuật Thăng Long

(活跃值 )
越南采购商 , 公司贸易数据已更新至2019-02-20
    提单数 636
    贸易伙伴 11
    同行公司 1

công ty tnhh xuất nhập khẩu dịch vụ và kỹ thuật thăng long是一家越南采购商,以下的贸易报告数据来源于海关数据;该公司的进口数据截止至2019-02-20共计636笔交易。基于这些贸易数据,我们从贸易伙伴、进出口港、采供国、HS编码、联系方式等维度对数据进行统计汇总,这可以帮助您提高使用外贸数据的效率。上图是công ty tnhh xuất nhập khẩu dịch vụ và kỹ thuật thăng long公司近一年的市场趋势分析图,可以从交易数量、重量、价格、交易次数不同维度的趋势来了解当前公司的采供周期和业务稳定性。

贸易伙伴

我们通过công ty tnhh xuất nhập khẩu dịch vụ và kỹ thuật thăng long公司的提单数据,提取了该公司所有的贸易伙伴。贸易伙伴的商业价值是可以快速的帮您找到直接的竞争同行和潜在的目标客户。我们提供了按照交易次数和交易时间的排序功能,这可以让你轻松的找到công ty tnhh xuất nhập khẩu dịch vụ và kỹ thuật thăng long公司的老客户和新的贸易伙伴,这有利于您对该公司的维护或目标客户的开发。点击贸易伙伴的名称可以查阅công ty tnhh xuất nhập khẩu dịch vụ và kỹ thuật thăng long和贸易伙伴之间的交易详情,包括产品名称、重量、价格、交易日期。

查阅所有 >
公司名称 所属区域 交易数 交易占比 详情
Fujian Anlin Intelligent Science&technologies Co Argentina 161 25.3% >
Zhangzhou Nicely Secure Trade Co.ltd. China 142 22.3% >
Zhangzhou Kylin Electronics Co.ltd. Other 101 15.9% >
Zhangzhou Thriven Imports Export Co.ltd. China 98 15.4% >
Changsha Saicoo Industrial Ltd. China 67 10.5% >

港口统计

我们通过công ty tnhh xuất nhập khẩu dịch vụ và kỹ thuật thăng long公司的提单数据中,依据进口港名称统计出进口港。通过进口港的统计数据可以推算出该公司在全球范围的市场以及份额占比;点击进口港名称可以查阅công ty tnhh xuất nhập khẩu dịch vụ và kỹ thuật thăng long在港口所有的货物信息,包括产品名称、重量、数量、价格、交易日期。

查阅所有 >
港口名称 所属区域 交易数 交易占比 详情
new portVietnam 147 23.1% >
cảng hải phòngVietnam 139 21.9% >
dinh vu port hai phongVietnam 124 19.5% >
cang nam dinh vuVietnam 52 8.2% >
vndvnVietnam 41 6.4% >

同行公司

我们将和công ty tnhh xuất nhập khẩu dịch vụ và kỹ thuật thăng long公司进出口同一类产品的美国公司推荐给您,推荐的同行提单数据和công ty tnhh xuất nhập khẩu dịch vụ và kỹ thuật thăng long提单数据中有相同的8位HS编码,共计推送1个公司。贸易伙伴的同行是您潜在的目标客户,您可以从这些推荐的同行公司中按照交易次数、交易时间排序找到最热门和最新的目标用户。

查阅所有 >
公司名称 所属区域 交易数 活跃值 详情
Công Ty Tnhh Nhà Máy Tàu Biển Hyundai Vinashin 越南 24228 94 >

提单数据

汇集了công ty tnhh xuất nhập khẩu dịch vụ và kỹ thuật thăng long公司所有的636条贸易数据。您可以通过HS编码、供应国、产品描述、交易日期筛选精准的提单数据;点击提单按钮可以查阅每一笔的提单详情包括采购商、供应商、HS编码、交易详情、总重量、总金额、单价、交易日期。

查阅所有 >
产品描述 供应区域 交易日期 数量 提单
tời cửa cuốn, model: a 300d, chạy bằng động cơ điện, hiệu: tec (gồm có... China 2019/02/20 100.0 SET >
tời cửa cuốn, model: a 800, chạy bằng động cơ điện, hiệu: tec (gồm có ... China 2019/02/20 20.0 SET >
tời cửa cuốn, model: a 1300, chạy bằng động cơ điện, hiệu: tec (gồm có... China 2019/02/20 15.0 SET >
tời cửa cuốn, model: yh 500, chạy bằng động cơ điện, hiệu: tec (gồm có... China 2019/02/20 60.0 SET >
tời cửa cuốn, model: yh 300, chạy bằng động cơ điện, hiệu: tec (gồm có... China 2019/02/20 80.0 SET >
tời cửa cuốn, model: a 500d, chạy bằng động cơ điện, hiệu: tec (gồm có... China 2019/02/20 120.0 SET >
tời cửa cuốn, model: d 500 chạy bằng động cơ điện, hiệu: tec (gồm có b... China 2019/01/19 80.0 SET >
tời cửa cuốn, model: a 500 chạy bằng động cơ điện, hiệu: tec (gồm có b... China 2019/01/19 160.0 SET >
tời cửa cuốn, model: a 300 chạy bằng động cơ điện, hiệu: tec (gồm có b... China 2019/01/19 180.0 SET >
tời cửa cuốn, model: d 500, chạy bằng động cơ điện, hiệu: tec (gồm có ... Argentina 2019/01/06 150.0 SET >
tời cửa cuốn, model: t80, chạy bằng động cơ điện, hiệu: tec (gồm có bộ... Argentina 2019/01/06 200.0 SET >
tời cửa cuốn, model: yh 500, chạy bằng động cơ điện, hiệu: tec (gồm có... China 2018/12/15 70.0 SET >
tời cửa cuốn, model: a 500d, chạy bằng động cơ điện, hiệu: tec (gồm có... China 2018/12/15 80.0 SET >
tời cửa cuốn, model: a 800, chạy bằng động cơ điện, hiệu: tec (gồm có ... China 2018/12/15 20.0 SET >
tời cửa cuốn, model: a 300d, chạy bằng động cơ điện, hiệu: tec (gồm có... China 2018/12/15 100.0 SET >

công ty tnhh xuất nhập khẩu dịch vụ và kỹ thuật thăng long是一家越南采购商。官方数据自带的参考联系方式(包含:联系人、电话、邮箱、传真、网址)关注công ty tnhh xuất nhập khẩu dịch vụ và kỹ thuật thăng long后,可在数据管理中心导出该公司的联系方式和提单数据;该公司如果有新的交易产生,我们也会通过系统消息推送给你。
以下的使用技巧,也许对你有帮助:
对于未提供联系方式的公司,可以通过“采集按钮”采集Google的搜索结果;也可以通过“公司网址”在官方网站查找联系方式。
关于公司数据更新的问题,可以咨询在线客服或查阅《网站数据清洗及更新说明》