Công Ty Tnhh Xuất Nhập Khẩu Dịch Vụ Và Kỹ Thuật Thăng Long

(活跃值 )
越南采购商 , 公司贸易数据已更新至2019-06-12
    提单数 644
    贸易伙伴 11
    同行公司 1

công ty tnhh xuất nhập khẩu dịch vụ và kỹ thuật thăng long是一家越南采购商,以下的贸易报告数据来源于海关数据;该公司的进口数据截止至2019-06-12共计674笔交易。基于这些贸易数据,我们从贸易伙伴、进出口港、采供国、HS编码、联系方式等维度对数据进行统计汇总,这可以帮助您提高使用外贸数据的效率。上图是công ty tnhh xuất nhập khẩu dịch vụ và kỹ thuật thăng long公司近一年的市场趋势分析图,可以从交易数量、重量、价格、交易次数不同维度的趋势来了解当前公司的采供周期和业务稳定性。

提单数据

(最近15笔)
货运信息
提单编号 重量
采购商công ty tnhh xuất nhập khẩu dịch vụ và kỹ thuật thăng long 数量 260.0 SET
供应商fujian anlin intelligent science&technologies co 总金额 10660.0(美元)
交易日期 2019/03/12 单价 41.0
采购区域 Vietnam 箱量 — (Unit)
供应区域 Argentina 出货港口 xiamen
HS编码 84253100 卸货港口 vndvn
产品描述 tời cửa cuốn, model: t80, chạy bằng động cơ điện, hiệu: tec (gồm có bộ phận truyền động bánh răng hợp kim, dây điện và mô tơ điện, hộp điều khiển và điều khiển điện từ từ xa). hàng mới 100%. @ 联系人

贸易伙伴

公司名称 所属区域 交易数 交易占比 详情
Fujian Anlin Intelligent Science&technologies Co Argentina 163 25.3% >
Zhangzhou Nicely Secure Trade Co.ltd. China 148 23.0% >
Zhangzhou Kylin Electronics Co.ltd. Other 101 15.7% >
Zhangzhou Thriven Imports Export Co.ltd. China 98 15.2% >
Changsha Saicoo Industrial Ltd. China 67 10.4% >

港口统计

港口名称 所属区域 交易数 交易占比 详情
new port Vietnam 147 22.8% >
cảng hải phòng Vietnam 139 21.6% >
dinh vu port hai phong Vietnam 124 19.3% >
cang nam dinh vu Vietnam 52 8.1% >
vndvn Vietnam 43 6.7% >

công ty tnhh xuất nhập khẩu dịch vụ và kỹ thuật thăng long是一家越南采购商,其数据来源于越南海关数据。当前公司的贸易报告主要包括:市场趋势分析、 联系方式、贸易伙伴、港口统计、贸易区域分析。官方参考联系方式来源于越南原始的提关单数据,包括了邮箱、电话、传真、地址和官方网址。 截止2019-06-12,công ty tnhh xuất nhập khẩu dịch vụ và kỹ thuật thăng long共计有644笔交易数据,通过产品名、HS编码等维度可以搜索精准的交易数据。关注公司,可在数据管理中心导出该公司的联系方式和提单数据;如有最新交易数据,我们也会通过系统消息推送给您。

我们从công ty tnhh xuất nhập khẩu dịch vụ và kỹ thuật thăng long的644笔交易中,提取了该公司所有的贸易伙伴。这些公司主要分布在other,china,argentina,你可以按照交易量、交易时间、贸易国筛选公司,同时也可以查询到贸易双方每一笔交易的产品类型、量价和贸易频率;这些数据可以为您提供竞争对手研究、已有客户的维护与监控、目标用户的开发提供了强有力的支撑。 通过对交易数据的汇总统计,我们将该公司的进出口港、贸易区域独立提取,您可以查阅到以港口或贸易区域作为查询条件的交易记录,这可以推算出công ty tnhh xuất nhập khẩu dịch vụ và kỹ thuật thăng long在全球范围的主要市场以及份额占比;帮助你深度剖析目标公司市场,科学制定生产营销策略。

此外,我们致力于精准目标客户的推荐服务,利用大数据的处理计算能力,从越南的采购商公司库推送采供同一类产品(HS编码)的公司,其中包含邮箱、近期有交易的公司将被优先推送。所以我们建议您,在关注công ty tnhh xuất nhập khẩu dịch vụ và kỹ thuật thăng long的同时,标记该司所属行业和采供产品,这将有利于我们提升推送的精准度。