công ty cổ phần đầu tư&phát triển y tế an sinh

活跃值80 越南采购商,最后一笔交易日期是2023-02-27 群发邮件 详情
多人收藏 精准匹配 从中国有采购

主营:

全部

提关单数据

< 1/15 >
贸易概述只展示最近15条,点击查看全部
 • 交易日期 2023/02/27 提单编号 ——
 • 供应商 —— 采购商 công ty cổ phần đầu tư&phát triển y tế an sinh
 • 出口港 —— 进口港 ——
 • 供应区 China 采购区 Vietnam
 • 重量 0.6 金额 100
 • HS编码 39269039 产品标签 cup holder
 • 产品描述 LINH KIỆN CỦA MÁY PHÂN TÍCH MÁY HUYẾT HỌC HEMARAY 86: PISTON CHẤT LIỆU NHỰA, NSX: RAYTO LIFE AND ANALYTICAL SCIENCES CO., LTD, MỚI 100% @
+查阅全部

贸易伙伴

采供产品

 • 产品名称 交易数 占比 详情
 • catheter
  235 30.68% >
 • estradiol
  192 25.07% >
 • laboratory reagents
  192 25.07% >
 • controller
  44 5.74% >
 • laser printer
  42 5.48% >
 • +查阅全部

HS编码统计

 • 编码名称 交易数 占比 详情
 • 90183990 223 29.11% >
 • 38220090 192 25.07% >
 • 90330010 42 5.48% >
 • 90192000 38 4.96% >
 • 34029099 34 4.44% >
 • +查阅全部

贸易区域

 • 区域 交易数 占比 详情
 • china 547 28.02% >
 • russia 490 25.1% >
 • other 430 22.03% >
 • philippines 247 12.65% >
 • south korea 105 5.38% >
 • +查阅全部

港口统计

 • 港口名 交易数 占比 详情
 • ha noi 415 21.26% >
 • cang dinh vu hp 346 17.73% >
 • dinh vu nam hai 276 14.14% >
 • noi bai airport vn 228 11.68% >
 • cang nam dinh vu 61 3.12% >
 • +查阅全部
công ty cổ phần đầu tư&phát triển y tế an sinh是一家越南采购商。当前公司的贸易报告主要包括:市场趋势分析、 联系方式、贸易伙伴、港口统计、贸易区域分析。官方参考联系方式来源于美国原始的提关单数据,包括了邮箱、电话、传真、地址和官方网址。截止2023-02-27,công ty cổ phần đầu tư&phát triển y tế an sinh共有2212笔交易数据,通过产品名、HS编码等维度可以搜索精准的提关单。关注该公司可导出联系方式和提关单数据;如该司有最新交易记录,系统自动通知。

我们从công ty cổ phần đầu tư&phát triển y tế an sinh的2212笔交易中,汇总该公司所有的贸易伙伴名录。可按照交易量、交易日期、采供国筛选;同时也可查询到贸易双方每一笔交易的产品、数量、价格和贸易频率,这些数据为您提供竞争对手研究、已有客户的维护与监控、目标客户的开发提供了强有力的支撑。同样,以港口或贸易区域作为查询条件的交易记录,可推算出công ty cổ phần đầu tư&phát triển y tế an sinh在全球的主要采供市场以及份额占比,帮助你深度剖析目标公司市场,科学制定生产营销策略。

参考联系方式


咨询热线:021-64033826(周一至周五 9:15-18:00)

关于我们 联系我们 网站协议 隐私政策 招聘信息 广告招募 采购商 供应商 公司报告 行业报告

©2010-2023 外贸邦版权所有|虹梅路2007号远中产业园3期1号楼705室