công ty tnhh zahonero việt nam

活跃值79 越南采购商,最后一笔交易日期是2023-02-27 群发邮件 详情
多人收藏 精准匹配 从中国有采购

主营:

全部

提关单数据

< 1/15 >
贸易概述只展示最近15条,点击查看全部
 • 交易日期 2023/02/27 提单编号 ——
 • 供应商 zahonero india pvt.ltd. 采购商 công ty tnhh zahonero việt nam
 • 出口港 —— 进口港 ——
 • 供应区 India 采购区 Vietnam
 • 重量 21020 金额 33544.5
 • HS编码 40021100 产品标签 latex rubber,styrene,butadiene
 • 产品描述 LATEX CAO SU TỔNG HỢP SBR LIPOLAN F 2040 F,(CAS 68002-80-2, 268-094-8, DẠNG LỎNG, MÀU TRẮNG) NGUYÊN LIỆU DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT MÚT XỐP LATEX, HÀNG MỚI 100% @
+查阅全部

贸易伙伴

采供产品

 • 产品名称 交易数 占比 详情
 • butadiene
  41 20% >
 • latex rubber
  41 20% >
 • styrene
  41 20% >
 • tpu
  31 15.12% >
 • polyester
  30 14.63% >
 • +查阅全部

HS编码统计

 • 编码名称 交易数 占比 详情
 • 40021100 41 20% >
 • 39211391 31 15.12% >
 • 60063290 28 13.66% >
 • 38121000 14 6.83% >
 • 82119299 13 6.34% >
 • +查阅全部

贸易区域

 • 区域 交易数 占比 详情
 • china 313 37.85% >
 • argentina 278 33.62% >
 • india 170 20.56% >
 • spain 31 3.75% >
 • other 28 3.39% >
 • +查阅全部

港口统计

 • 港口名 交易数 占比 详情
 • cang cat lai hcm 292 34.64% >
 • ho chi minh city 174 20.64% >
 • cang cat lai hcm vn 141 16.73% >
 • cua khau mong cai quang ninh 49 5.81% >
 • ho chi minh airport vn 48 5.69% >
 • +查阅全部
công ty tnhh zahonero việt nam是一家越南采购商。当前公司的贸易报告主要包括:市场趋势分析、 联系方式、贸易伙伴、港口统计、贸易区域分析。官方参考联系方式来源于美国原始的提关单数据,包括了邮箱、电话、传真、地址和官方网址。截止2023-02-27,công ty tnhh zahonero việt nam共有843笔交易数据,通过产品名、HS编码等维度可以搜索精准的提关单。关注该公司可导出联系方式和提关单数据;如该司有最新交易记录,系统自动通知。

我们从công ty tnhh zahonero việt nam的843笔交易中,汇总该公司所有的贸易伙伴名录。可按照交易量、交易日期、采供国筛选;同时也可查询到贸易双方每一笔交易的产品、数量、价格和贸易频率,这些数据为您提供竞争对手研究、已有客户的维护与监控、目标客户的开发提供了强有力的支撑。同样,以港口或贸易区域作为查询条件的交易记录,可推算出công ty tnhh zahonero việt nam在全球的主要采供市场以及份额占比,帮助你深度剖析目标公司市场,科学制定生产营销策略。

参考联系方式


同行公司

咨询热线:021-64033826(周一至周五 9:15-18:00)

关于我们 联系我们 网站协议 隐私政策 招聘信息 广告招募 采购商 供应商 公司报告 行业报告

©2010-2023 外贸邦版权所有|虹梅路2007号远中产业园3期1号楼705室