công ty tnhh phát triển thương mại và xuất nhập khẩu order hip

活跃值81 越南采购商,最后一笔交易日期是2023-10-21 群发邮件 详情
多人收藏 精准匹配

主营产品:

所有

提关单数据

< 1/15 >
贸易概述只展示最近15条,点击查看全部
 • 交易日期 2023/10/21 提单编号 ——
 • 供应商 guangxi teng da international trading co.ltd. 采购商 công ty tnhh phát triển thương mại và xuất nhập khẩu order hip
 • 出口港 —— 进口港 ——
 • 供应区 China 采购区 Vietnam
 • 重量 ——kg 金额 171
 • HS编码 69111000 产品标签 mirror
 • 产品描述 GREEN CERAMIC BOWL, USED FOR RESTAURANTS, SIZE (23*6CM)+-10%, SYMBOL DK23, MANUFACTURER GUANGZHOU SOUTH HOTEL ARTICLES CO., LTD, 100% NEW
+查阅全部

贸易伙伴

采供产品

 • 产品名称 交易数 占比 详情
 • bike
  195 5.34% >
 • running machine
  195 5.34% >
 • household appliances
  178 4.87% >
 • stainless steel
  141 3.86% >
 • nylon suitcase
  111 3.04% >
 • +查阅全部

HS编码统计

 • 编码名称 交易数 占比 详情
 • 95069100 195 5.34% >
 • 39249090 172 4.71% >
 • 42021299 111 3.04% >
 • 39269099 110 3.01% >
 • 73269099 75 2.05% >
 • +查阅全部

贸易区域

 • 区域 交易数 占比 详情
 • china 7741 97.84% >
 • other 161 2.03% >
 • hong kong(china) 2 0.03% >

港口统计

 • 港口名 交易数 占比 详情
 • cua khau huu nghi lang son 6942 56.86% >
 • cua khau huu nghi lang son vn 3938 32.25% >
 • cua khau coc nam lang son 853 6.99% >
 • cua khau mong cai quang ninh 209 1.71% >
 • cang xanh vip 74 0.61% >
 • +查阅全部
công ty tnhh phát triển thương mại và xuất nhập khẩu order hip是一家越南采购商。当前公司的贸易报告主要包括:市场趋势分析、 联系方式、贸易伙伴、港口统计、贸易区域分析。官方参考联系方式来源于越南原始的提关单数据,包括了邮箱、电话、传真、地址和官方网址。截止2023-10-21,công ty tnhh phát triển thương mại và xuất nhập khẩu order hip共有8031笔交易数据,通过产品名、HS编码等维度可以搜索精准的提关单。关注该公司可导出联系方式和提关单数据;如该司有最新交易记录,系统自动通知。

我们从công ty tnhh phát triển thương mại và xuất nhập khẩu order hip的8031笔交易中,汇总该公司所有的贸易伙伴名录。可按照交易量、交易日期、采供国筛选;同时也可查询到贸易双方每一笔交易的产品、数量、价格和贸易频率,这些数据为您提供竞争对手研究、已有客户的维护与监控、目标客户的开发提供了强有力的支撑。同样,以港口或贸易区域作为查询条件的交易记录,可推算出công ty tnhh phát triển thương mại và xuất nhập khẩu order hip在全球的主要采供市场以及份额占比,帮助你深度剖析目标公司市场,科学制定生产营销策略。

参考联系方式


同行公司

咨询热线:021-64033826(周一至周五 9:15-18:00)

关于我们 联系我们 网站协议 隐私政策 招聘信息 广告招募 采购商 供应商 公司报告 行业报告

©2010-2023 外贸邦版权所有|虹梅路2007号远中产业园3期1号楼705室