công ty tnhh sản xuất điện tử smart việt nam

活跃值80 越南采购商,最后一笔交易日期是2023-03-30 群发邮件 详情
多人收藏 精准匹配 从中国有采购

主营:

全部

提关单数据

< 1/15 >
贸易概述只展示最近15条,点击查看全部
 • 交易日期 2023/03/30 提单编号 ——
 • 供应商 legend hardware ltd. 采购商 công ty tnhh sản xuất điện tử smart việt nam
 • 出口港 —— 进口港 ——
 • 供应区 Singapore 采购区 Vietnam
 • 重量 —— 金额 14644.961
 • HS编码 70071990 产品标签 windshield
 • 产品描述 MẶT KÍNH AN TOÀN DÙNG TRONG SẢN XUẤT ĐỒ NỘI THẤT (LÒ SƯỞI, KỆ TIVI,..) , KHÔNG NHÃN HIỆU, CÓ NHÃN HÀNG HÓA, QUY CÁCH 1117*380*5MM, MỚI 100% @
+查阅全部

贸易伙伴

采供产品

 • 产品名称 交易数 占比 详情
 • hardened plastic
  439 18.7% >
 • stainless steel
  439 18.7% >
 • windshield
  359 15.3% >
 • parts of apparatus
  237 10.1% >
 • bolts
  133 5.67% >
 • +查阅全部

HS编码统计

 • 编码名称 交易数 占比 详情
 • 39269099 439 18.7% >
 • 70071990 359 15.3% >
 • 85169090 237 10.1% >
 • 73181590 126 5.37% >
 • 73269099 112 4.77% >
 • +查阅全部

贸易区域

 • 区域 交易数 占比 详情
 • china 3934 89.33% >
 • russia 173 3.93% >
 • singapore 139 3.16% >
 • india 117 2.66% >
 • other 38 0.86% >
 • +查阅全部

港口统计

 • 港口名 交易数 占比 详情
 • cang cat lai hcm vn 3031 67.78% >
 • cang cat lai hcm 1035 23.14% >
 • nansha cn 52 1.16% >
 • cang cont spitc 23 0.51% >
 • ho chi minh airport vn 7 0.16% >
 • +查阅全部
công ty tnhh sản xuất điện tử smart việt nam是一家越南采购商。当前公司的贸易报告主要包括:市场趋势分析、 联系方式、贸易伙伴、港口统计、贸易区域分析。官方参考联系方式来源于美国原始的提关单数据,包括了邮箱、电话、传真、地址和官方网址。截止2023-03-30,công ty tnhh sản xuất điện tử smart việt nam共有3663笔交易数据,通过产品名、HS编码等维度可以搜索精准的提关单。关注该公司可导出联系方式和提关单数据;如该司有最新交易记录,系统自动通知。

我们从công ty tnhh sản xuất điện tử smart việt nam的3663笔交易中,汇总该公司所有的贸易伙伴名录。可按照交易量、交易日期、采供国筛选;同时也可查询到贸易双方每一笔交易的产品、数量、价格和贸易频率,这些数据为您提供竞争对手研究、已有客户的维护与监控、目标客户的开发提供了强有力的支撑。同样,以港口或贸易区域作为查询条件的交易记录,可推算出công ty tnhh sản xuất điện tử smart việt nam在全球的主要采供市场以及份额占比,帮助你深度剖析目标公司市场,科学制定生产营销策略。

参考联系方式


同行公司

咨询热线:021-64033826(周一至周五 9:15-18:00)

关于我们 联系我们 网站协议 隐私政策 招聘信息 广告招募 采购商 供应商 公司报告 行业报告

©2010-2023 外贸邦版权所有|虹梅路2007号远中产业园3期1号楼705室