công ty tnhh oki việt nam

活跃值81 越南采购商,最后一笔交易日期是2023-02-28 群发邮件 详情
多人收藏 精准匹配 从中国有采购

主营:

全部

提关单数据

< 1/15 >
贸易概述只展示最近15条,点击查看全部
 • 交易日期 2023/02/28 提单编号 ——
 • 供应商 oki hong kong ltd. 采购商 công ty tnhh oki việt nam
 • 出口港 —— 进口港 ——
 • 供应区 Philippines 采购区 Vietnam
 • 重量 3753 金额 346.15
 • HS编码 39239090 产品标签 plastic product
 • 产品描述 OVNMVTQV22-P1#&PALLET NHỰA (DÙNG ĐỂ ĐỰNG HÀNG) KÍCH THƯỚC 1200MMX1000MMX140MM, MÃ HÀNG P1, HÀNG ĐÃ QUA SỬ DỤNG @
+查阅全部

贸易伙伴

采供产品

 • 产品名称 交易数 占比 详情
 • industrial steel material
  21383 28% >
 • stainless steel
  16562 21.69% >
 • hardened plastic
  16552 21.67% >
 • transmission shafts
  4710 6.17% >
 • cable
  4125 5.4% >
 • +查阅全部

HS编码统计

 • 编码名称 交易数 占比 详情
 • 73269099 21383 28% >
 • 39269099 16552 21.67% >
 • 84831090 4710 6.17% >
 • 73202090 4121 5.4% >
 • 85444299 4078 5.34% >
 • +查阅全部

贸易区域

 • 区域 交易数 占比 详情
 • russia 83741 74.14% >
 • philippines 23846 21.11% >
 • other 4027 3.57% >
 • vietnam 676 0.6% >
 • thailand 394 0.35% >
 • +查阅全部

港口统计

 • 港口名 交易数 占比 详情
 • cang nam dinh vu vn 24069 21.31% >
 • ptsc dinh vu vn 19270 17.06% >
 • cang xanh vip vn 8223 7.28% >
 • noi bai airport vn 7512 6.65% >
 • tan cang hai phong vn 6617 5.86% >
 • +查阅全部
công ty tnhh oki việt nam是一家越南采购商。当前公司的贸易报告主要包括:市场趋势分析、 联系方式、贸易伙伴、港口统计、贸易区域分析。官方参考联系方式来源于美国原始的提关单数据,包括了邮箱、电话、传真、地址和官方网址。截止2023-02-28,công ty tnhh oki việt nam共有112952笔交易数据,通过产品名、HS编码等维度可以搜索精准的提关单。关注该公司可导出联系方式和提关单数据;如该司有最新交易记录,系统自动通知。

我们从công ty tnhh oki việt nam的112952笔交易中,汇总该公司所有的贸易伙伴名录。可按照交易量、交易日期、采供国筛选;同时也可查询到贸易双方每一笔交易的产品、数量、价格和贸易频率,这些数据为您提供竞争对手研究、已有客户的维护与监控、目标客户的开发提供了强有力的支撑。同样,以港口或贸易区域作为查询条件的交易记录,可推算出công ty tnhh oki việt nam在全球的主要采供市场以及份额占比,帮助你深度剖析目标公司市场,科学制定生产营销策略。

参考联系方式


咨询热线:021-64033826(周一至周五 9:15-18:00)

关于我们 联系我们 网站协议 隐私政策 招聘信息 广告招募 采购商 供应商 公司报告 行业报告

©2010-2023 外贸邦版权所有|虹梅路2007号远中产业园3期1号楼705室