công ty tnhh công trình cơ điện ruiyang

活跃值75 越南采购商,最后一笔交易日期是2023-03-07 群发邮件 详情
精准匹配 从中国有采购

主营:

全部

提关单数据

< 1/15 >
贸易概述只展示最近15条,点击查看全部
 • 交易日期 2023/03/07 提单编号 ——
 • 供应商 y.s.y.technology co.ltd. 采购商 công ty tnhh công trình cơ điện ruiyang
 • 出口港 —— 进口港 ——
 • 供应区 China 采购区 Vietnam
 • 重量 5460 金额 282
 • HS编码 85381019 产品标签 stainless steel,light
 • 产品描述 VỎ TỦ PHÂN PHỐI ĐIỆN (CHƯA LẮP CÁC THIẾT BỊ), SỬ DỤNG DÒNG ĐIỆN: 380V/ 150A, MODEL: SML, KÍCH THƯỚC: 400*250*200MM. NSX: JIANGSU SIMAO ELECTRIC ENGINEERING CO.,LTD, MỚI 100% @
+查阅全部

贸易伙伴

采供产品

 • 产品名称 交易数 占比 详情
 • steel parts
  144 23.15% >
 • valve
  50 8.04% >
 • air conditioner
  42 6.75% >
 • refrigerator
  30 4.82% >
 • fan
  29 4.66% >
 • +查阅全部

HS编码统计

 • 编码名称 交易数 占比 详情
 • 73089099 144 23.15% >
 • 84145949 29 4.66% >
 • 84159019 27 4.34% >
 • 84818063 27 4.34% >
 • 84818062 26 4.18% >
 • +查阅全部

贸易区域

 • 区域 交易数 占比 详情
 • china 720 99.72% >
 • taiwan 2 0.28% >

港口统计

 • 港口名 交易数 占比 详情
 • cang dinh vu hp vn 86 11.91% >
 • cua khau huu nghi lang son vn 69 9.56% >
 • tan cang vn 64 8.86% >
 • shekou cn 19 2.63% >
 • dinh vu nam hai vn 15 2.08% >
 • +查阅全部
công ty tnhh công trình cơ điện ruiyang是一家越南采购商。当前公司的贸易报告主要包括:市场趋势分析、 联系方式、贸易伙伴、港口统计、贸易区域分析。官方参考联系方式来源于美国原始的提关单数据,包括了邮箱、电话、传真、地址和官方网址。截止2023-03-07,công ty tnhh công trình cơ điện ruiyang共有722笔交易数据,通过产品名、HS编码等维度可以搜索精准的提关单。关注该公司可导出联系方式和提关单数据;如该司有最新交易记录,系统自动通知。

我们从công ty tnhh công trình cơ điện ruiyang的722笔交易中,汇总该公司所有的贸易伙伴名录。可按照交易量、交易日期、采供国筛选;同时也可查询到贸易双方每一笔交易的产品、数量、价格和贸易频率,这些数据为您提供竞争对手研究、已有客户的维护与监控、目标客户的开发提供了强有力的支撑。同样,以港口或贸易区域作为查询条件的交易记录,可推算出công ty tnhh công trình cơ điện ruiyang在全球的主要采供市场以及份额占比,帮助你深度剖析目标公司市场,科学制定生产营销策略。

参考联系方式


同行公司

咨询热线:021-64033826(周一至周五 9:15-18:00)

关于我们 联系我们 网站协议 隐私政策 招聘信息 广告招募 采购商 供应商 公司报告 行业报告

©2010-2023 外贸邦版权所有|虹梅路2007号远中产业园3期1号楼705室