công ty tnhh lốp advance việt nam

活跃值81 越南采购商,最后一笔交易日期是2023-02-28 群发邮件 详情
多人收藏 精准匹配 从中国有采购

主营:

全部

提关单数据

< 1/15 >
贸易概述只展示最近15条,点击查看全部
 • 交易日期 2023/02/28 提单编号 ——
 • 供应商 shandong yanggu huatai chemical co.ltd. 采购商 công ty tnhh lốp advance việt nam
 • 出口港 —— 进口港 ——
 • 供应区 Argentina 采购区 Vietnam
 • 重量 —— 金额 4862
 • HS编码 25199010 产品标签 fused magnesia
 • 产品描述 94022#&MAGIÊ OXIT (MAGNESIUM OXIDE PRE-DISPERSED MASTERBATCH) DÙNG LÀM PHỤ GIA SẢN XUẤT LỐP XE, MÃ CAS: 1309-48-4, CÔNG THỨC HÓA HỌC: MGO,MỚI 100% @
+查阅全部

贸易伙伴

采供产品

 • 产品名称 交易数 占比 详情
 • compression moulds
  374 5.87% >
 • steel parts
  305 4.79% >
 • industrial steel material
  226 3.55% >
 • pipe
  168 2.64% >
 • glassware
  145 2.28% >
 • +查阅全部

HS编码统计

 • 编码名称 交易数 占比 详情
 • 84807190 374 5.87% >
 • 73089099 270 4.24% >
 • 73269099 226 3.55% >
 • 73041900 156 2.45% >
 • 70179000 145 2.28% >
 • +查阅全部

贸易区域

 • 区域 交易数 占比 详情
 • vietnam 2100 39.77% >
 • russia 1070 20.26% >
 • china 1002 18.97% >
 • other 992 18.78% >
 • argentina 42 0.8% >
 • +查阅全部

港口统计

 • 港口名 交易数 占比 详情
 • vnzzz vn 2355 48.43% >
 • cang cat lai hcm vn 2061 42.38% >
 • ho chi minh airport vn 203 4.17% >
 • cong ty tnhh lop advance viet nam 117 2.41% >
 • cang cat lai hcm 45 0.93% >
 • +查阅全部
công ty tnhh lốp advance việt nam是一家越南采购商。当前公司的贸易报告主要包括:市场趋势分析、 联系方式、贸易伙伴、港口统计、贸易区域分析。官方参考联系方式来源于美国原始的提关单数据,包括了邮箱、电话、传真、地址和官方网址。截止2023-02-28,công ty tnhh lốp advance việt nam共有8373笔交易数据,通过产品名、HS编码等维度可以搜索精准的提关单。关注该公司可导出联系方式和提关单数据;如该司有最新交易记录,系统自动通知。

我们从công ty tnhh lốp advance việt nam的8373笔交易中,汇总该公司所有的贸易伙伴名录。可按照交易量、交易日期、采供国筛选;同时也可查询到贸易双方每一笔交易的产品、数量、价格和贸易频率,这些数据为您提供竞争对手研究、已有客户的维护与监控、目标客户的开发提供了强有力的支撑。同样,以港口或贸易区域作为查询条件的交易记录,可推算出công ty tnhh lốp advance việt nam在全球的主要采供市场以及份额占比,帮助你深度剖析目标公司市场,科学制定生产营销策略。

参考联系方式


同行公司

咨询热线:021-64033826(周一至周五 9:15-18:00)

关于我们 联系我们 网站协议 隐私政策 招聘信息 广告招募 采购商 供应商 公司报告 行业报告

©2010-2023 外贸邦版权所有|虹梅路2007号远中产业园3期1号楼705室