công ty tnhh mtv tấn lực lạng sơn

活跃值75 越南采购商,最后一笔交易日期是2023-03-15 群发邮件 详情
精准匹配 从中国有采购

主营:

全部

提关单数据

< 1/15 >
贸易概述只展示最近15条,点击查看全部
 • 交易日期 2023/03/15 提单编号 ——
 • 供应商 pingxiang new power trade co.ltd. 采购商 công ty tnhh mtv tấn lực lạng sơn
 • 出口港 —— 进口港 ——
 • 供应区 China 采购区 Vietnam
 • 重量 28736 金额 40614.5
 • HS编码 85079019 产品标签 cell
 • 产品描述 LÁ CỰC ẮC QUY BẰNG CHÌ DÙNG CHO XE ĐẠP ĐIỆN (KHÔNG PHẢI LOẠI DÙNG CHO ẮC QUY ĐỂ KHỞI ĐỘNG ĐỘNG CƠ PISTON), KÍCH THƯỚC: CAO (50-150)MM; RỘNG (40-80)MM; DÀY (1-3)MM. MỚI 100% @
+查阅全部

贸易伙伴

采供产品

 • 产品名称 交易数 占比 详情
 • circular knife
  131 15.16% >
 • electric drilling machine
  131 15.16% >
 • cell
  66 7.64% >
 • thin sheets of glass fibres
  42 4.86% >
 • industrial steel material
  40 4.63% >
 • +查阅全部

HS编码统计

 • 编码名称 交易数 占比 详情
 • 82075000 131 15.16% >
 • 85079019 66 7.64% >
 • 70193200 42 4.86% >
 • 73269099 40 4.63% >
 • 73089099 30 3.47% >
 • +查阅全部

贸易区域

 • 区域 交易数 占比 详情
 • china 364 36.62% >
 • other 3 0.3% >

港口统计

 • 港口名 交易数 占比 详情
 • cua khau huu nghi lang son vn 641 86.86% >
 • cua khau huu nghi lang son 66 8.94% >
 • dinh vu nam hai vn 17 2.3% >
 • cuakhau ls vn 10 1.36% >
 • tan cang hai phong vn 3 0.41% >
 • +查阅全部
công ty tnhh mtv tấn lực lạng sơn是一家越南采购商。当前公司的贸易报告主要包括:市场趋势分析、 联系方式、贸易伙伴、港口统计、贸易区域分析。官方参考联系方式来源于美国原始的提关单数据,包括了邮箱、电话、传真、地址和官方网址。截止2023-03-15,công ty tnhh mtv tấn lực lạng sơn共有994笔交易数据,通过产品名、HS编码等维度可以搜索精准的提关单。关注该公司可导出联系方式和提关单数据;如该司有最新交易记录,系统自动通知。

我们从công ty tnhh mtv tấn lực lạng sơn的994笔交易中,汇总该公司所有的贸易伙伴名录。可按照交易量、交易日期、采供国筛选;同时也可查询到贸易双方每一笔交易的产品、数量、价格和贸易频率,这些数据为您提供竞争对手研究、已有客户的维护与监控、目标客户的开发提供了强有力的支撑。同样,以港口或贸易区域作为查询条件的交易记录,可推算出công ty tnhh mtv tấn lực lạng sơn在全球的主要采供市场以及份额占比,帮助你深度剖析目标公司市场,科学制定生产营销策略。

参考联系方式


同行公司

咨询热线:021-64033826(周一至周五 9:15-18:00)

关于我们 联系我们 网站协议 隐私政策 招聘信息 广告招募 采购商 供应商 公司报告 行业报告

©2010-2023 外贸邦版权所有|虹梅路2007号远中产业园3期1号楼705室