insteel pvt ltd.

活跃值75 越南采购商,最后一笔交易日期是2023-02-27 群发邮件 详情
精准匹配

主营:

全部

提关单数据

< 1/15 >
贸易概述只展示最近15条,点击查看全部
 • 交易日期 2023/02/27 提单编号 ——
 • 供应商 công ty tnhh công nghệ thép chính đại 采购商 insteel pvt ltd.
 • 出口港 —— 进口港 ——
 • 供应区 Vietnam 采购区 Vietnam
 • 重量 50.129 金额 11818.56
 • HS编码 73066990 产品标签 welded pipe
 • 产品描述 ỐNG THÉP MẠ KẼM, ĐƯỢC HÀN, MẶT CẮT NGANG HÌNH OVAN. KT(MM): 59X30X2,0X8000. MỚI 100%, NHÀ SX: CÔNG TY CHÍNH ĐẠI - VIỆT NAM.#&VN @
+查阅全部

贸易伙伴

采供产品

 • 产品名称 交易数 占比 详情
 • stainless steel square tube
  433 94.13% >
 • welded pipe
  25 5.43% >
 • steel pipe
  2 0.43% >

HS编码统计

 • 编码名称 交易数 占比 详情
 • 73066190 433 94.13% >
 • 73066990 25 5.43% >
 • 73063091 2 0.43% >

港口统计

 • 港口名 交易数 占比 详情
 • melbourne vi au 152 33.04% >
 • melbourne vi 89 19.35% >
 • sydney ns au 68 14.78% >
 • darwin nt au 11 2.39% >
 • townsville ql au 11 2.39% >
 • +查阅全部
insteel pvt ltd.是一家越南采购商。当前公司的贸易报告主要包括:市场趋势分析、 联系方式、贸易伙伴、港口统计、贸易区域分析。官方参考联系方式来源于美国原始的提关单数据,包括了邮箱、电话、传真、地址和官方网址。截止2023-02-27,insteel pvt ltd.共有460笔交易数据,通过产品名、HS编码等维度可以搜索精准的提关单。关注该公司可导出联系方式和提关单数据;如该司有最新交易记录,系统自动通知。

我们从insteel pvt ltd.的460笔交易中,汇总该公司所有的贸易伙伴名录。可按照交易量、交易日期、采供国筛选;同时也可查询到贸易双方每一笔交易的产品、数量、价格和贸易频率,这些数据为您提供竞争对手研究、已有客户的维护与监控、目标客户的开发提供了强有力的支撑。同样,以港口或贸易区域作为查询条件的交易记录,可推算出insteel pvt ltd.在全球的主要采供市场以及份额占比,帮助你深度剖析目标公司市场,科学制定生产营销策略。

参考联系方式


同行公司

咨询热线:021-64033826(周一至周五 9:15-18:00)

关于我们 联系我们 网站协议 隐私政策 招聘信息 广告招募 采购商 供应商 公司报告 行业报告

©2010-2023 外贸邦版权所有|虹梅路2007号远中产业园3期1号楼705室