heubol ltd.

活跃值93 玻利维亚采购商,最后一笔交易日期是2023-03-16 地址: la paz san jorge av. arce # 2609 群发邮件 详情
多人收藏 精准匹配 有联系方式

主营:

全部

提关单数据

< 1/15 >
贸易概述只展示最近15条,点击查看全部
 • 交易日期 2023/03/16 提单编号 ——
 • 供应商 công ty cp nhựa châu âu 采购商 heubol ltd.
 • 出口港 —— 进口港 ——
 • 供应区 Vietnam 采购区 Bolivia
 • 重量 —— 金额 11355.66
 • HS编码 32061990 产品标签 cosmetic,titanium dioxide
 • 产品描述 CHẾ PHẨM MÀU MPE 11764, KÍCH THƯỚC 3X3MM LÀ CHẾ PHẨM CHỨA TITAN DIOXIT PHÂN TÁN TRONG NHỰA NGUYÊN SINH, DẠNG HẠT, DÙNG TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP SX NHỰA, HÀNG MỚI 100%#&VN @
+查阅全部

贸易伙伴

采供产品

 • 产品名称 交易数 占比 详情
 • cosmetic
  2 40% >
 • titanium dioxide
  2 40% >
 • pigments
  1 20% >

HS编码统计

 • 编码名称 交易数 占比 详情
 • 32061990 2 40% >
 • 3824999990 2 40% >
 • 32064990 1 20% >

贸易区域

 • 区域 交易数 占比 详情
 • chile 788 29.28% >
 • argentina 564 20.96% >
 • brazil 549 20.4% >
 • colombia 400 14.86% >
 • russia 282 10.48% >
 • +查阅全部

港口统计

 • 港口名 交易数 占比 详情
 • ezeiza 12 0.45% >
 • boston 1 0.04% >
heubol ltd.是一家玻利维亚采购商。当前公司的贸易报告主要包括:市场趋势分析、 联系方式、贸易伙伴、港口统计、贸易区域分析。官方参考联系方式来源于玻利维亚原始的提关单数据,包括了邮箱、电话、传真、地址和官方网址。截止2023-03-16,heubol ltd.共有2691笔交易数据,通过产品名、HS编码等维度可以搜索精准的提关单。关注该公司可导出联系方式和提关单数据;如该司有最新交易记录,系统自动通知。

我们从heubol ltd.的2691笔交易中,汇总该公司所有的贸易伙伴名录。可按照交易量、交易日期、采供国筛选;同时也可查询到贸易双方每一笔交易的产品、数量、价格和贸易频率,这些数据为您提供竞争对手研究、已有客户的维护与监控、目标客户的开发提供了强有力的支撑。同样,以港口或贸易区域作为查询条件的交易记录,可推算出heubol ltd.在全球的主要采供市场以及份额占比,帮助你深度剖析目标公司市场,科学制定生产营销策略。

参考联系方式


同行公司

咨询热线:021-64033826(周一至周五 9:15-18:00)

关于我们 联系我们 网站协议 隐私政策 招聘信息 广告招募 采购商 供应商 公司报告 行业报告

©2010-2023 外贸邦版权所有|虹梅路2007号远中产业园3期1号楼705室