acritamer供应商和采购商名录

基于各贸易国原始贸易数据,我们汇总统计出全球acritamer贸易公司名录及其进出口分析报告;目前已收录相关采购商27个、供应商24个,且一直持续收录中。从每份公司贸易报告中,可以查阅目标公司的联系方式、全年采供趋势、贸易伙伴、采供区域、竞争对手、港口统计;通过提关单数据你还可查询到采供acritamer产品的价格、数量、单价以及运输方式。

采购商列表
供应商列表
已为您找到 acritamer 相关27个公司
 • boc international inc.

  活跃值
  united states | 共计5笔交易记录
  最近一笔交易发生在2020-07-02,详情如下:
  ACRYLATES COPOLYMER ACRITAMER LP 3 ORDER NUMBER 2020 00 17938 BR
 • fordpointer shipping n y

  活跃值
  united states | 共计2笔交易记录
  最近一笔交易发生在2020-07-02,详情如下:
  ACRYLATES COPOLYMER ACRITAMER LP 3ORDER NUMBE R 2020 00 17938 SHIPPER DECLARED THAT THIS SH IPMENT CONTAINS NO SOLID WOOD PACKING MATERIA LS
 • công ty cổ phần hóa chất rồng việt

  活跃值
  vietnam | 共计39笔交易记录
  最近一笔交易发生在2020-06-17,详情如下:
  COPOLYME ACRYLAT DẠNG PHÂN TÁN DÙNG TRONG NHIỀU NGÀNH CÔNG NGHIỆP (TRỪ NGÀNH CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM)- ACRITAMER LP-2 (TÊN HÓA HỌC: ACRYLATES COPOLYMER; CAS NO: 25035-69-2) @
 • cosman chemical co.ltd.

  活跃值
  None | 共计2笔交易记录
  最近一笔交易发生在2020-05-19,详情如下:
  ACRITAMER 940-98-ACRYLIC POLYMERS,DẠNG NGUYÊN SINH,CHẤT LÀM ĐẶC DÙNG TRONG MỸ PHẨM ( NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT MỸ PHẨM ) MÃ CAS : 9003-01-4,NHÃN HIỆU RITA,DẠNG BỘT, HÀNG MỚI 100%#&US @
 • proquimarsa s a

  活跃值
  chile | 共计1笔交易记录
  最近一笔交易发生在2020-04-06,详情如下:
  ACRITAMER 940 POLIMERO ACRILICO ACIDOSO, EN POLVO, PARAUSO EN INDUSTRIA CO
 • yobel supply chain management s a

  活跃值
  peru | 共计2笔交易记录
  最近一笔交易发生在2019-10-24,详情如下:
  acritamer 941,item m620150,lote 29032,acritamer 941
 • new drug chemical co

  活跃值
  india | 共计19笔交易记录
  最近一笔交易发生在2019-08-22,详情如下:
  acritamer 941 ( carbomer
 • harumi holdings pvt ltd.

  活跃值
  sri lanka | 共计1笔交易记录
  最近一笔交易发生在2019-05-06,详情如下:
  acritamer 940
 • công ty c ph n hóa ch t r ng vi t

  活跃值
  vietnam | 共计2笔交易记录
  最近一笔交易发生在2018-10-31,详情如下:
  copolyme acrylat d?ng phân tán ùng trong nhi?u ngành công nghi?p (tr? ngành công nghi?p th?c ph?m) - acritamer lp-2 (tên hóa h?c: acrylates copolymer ; cas no: 25035-69-2) @
 • mirach shipping inc.

  活跃值
  united states | 共计1笔交易记录
  最近一笔交易发生在2018-10-21,详情如下:
  guanidine carbonate acritamer fd10 polyvinyl
 • avon beauty products india pvt.ltd.

  活跃值
  india | 共计1笔交易记录
  最近一笔交易发生在2018-08-14,详情如下:
  0-0231 acritamer 940 (carbopol 940) (raw material for cosmet ics use)
 • cetco co

  活跃值
  peru | 共计35笔交易记录
  最近一笔交易发生在2018-06-12,详情如下:
  excipiente 2015, s/m, s/m|insumo para uso en la industria cosmetica|excipiente 2015|01-0000918 - acritamer 941
 • aeropac freight forwarders tesex s.a.

  活跃值
  uruguay bill | 共计1笔交易记录
  最近一笔交易发生在2018-04-21,详情如下:
  acritamer 940 ,chair,tv connectors,mercaderia consolidada
 • ncông ty cổ phần hóa chất rồng việt

  活跃值
  vietnam | 共计1笔交易记录
  最近一笔交易发生在2018-01-22,详情如下:
  ncopolyme acrylat dạng phân tán dùng trong nhiều ngành công nghiệp (trừ ngành công nghiệp thực phẩm) - acritamer lp-2 @
 • cong ty co phan hoa chat rong viet

  活跃值
  vietnam | 共计11笔交易记录
  最近一笔交易发生在2017-12-01,详情如下:
  copolyme acrylat form diffuse gurgle the in many industries (except the food industry)- acritamer lp-2 @
 • williams y cia productos quimicos s.a.

  活跃值
  uruguay | 共计8笔交易记录
  最近一笔交易发生在2016-02-16,详情如下:
  acritamer - 504 kgs. -it.1
 • eli ahu man

  活跃值
  panama | 共计3笔交易记录
  最近一笔交易发生在2012-09-03,详情如下:
  acritamer
 • savana cosmetics s.a.

  活跃值
  panama | 共计3笔交易记录
  最近一笔交易发生在2011-09-02,详情如下:
  resina(acritamer)
 • brenntag ecuador s a

  活跃值
  ecuador | 共计2笔交易记录
  最近一笔交易发生在2011-07-17,详情如下:
  acritamer 980-en cartones
 • rita co

  活跃值
  south korea | 共计2笔交易记录
  最近一笔交易发生在2009-12-22,详情如下:
  acrypol 934 (total 370 corrugated box inner linner pe) acrypol 934 acritamer 2020 invoice no.:cpc/exp/134 dated 23- 11-2009 invoice no.:cpc/exp/135 dated 23-11-2009 shipping bill no.: 1404096 dated 23...
已为您找到 acritamer 相关24个公司
 • dynamic network container line ltd.

  china | 共计2笔交易记录
  最近一笔交易发生在2020-07-02,详情如下:
  ACRYLATES COPOLYMER ACRITAMER LP 3ORDER NUMBE R 2020 00 17938 SHIPPER DECLARED THAT THIS SH IPMENT CONTAINS NO SOLID WOOD PACKING MATERIA LS
 • tianjin yr chemspec technologies co

  other | 共计5笔交易记录
  最近一笔交易发生在2020-07-02,详情如下:
  ACRYLATES COPOLYMER ACRITAMER LP 3 ORDER NUMBER 2020 00 17938 BR
 • rita co.ltd.

  south korea | 共计63笔交易记录
  最近一笔交易发生在2020-06-17,详情如下:
  COPOLYME ACRYLAT DẠNG PHÂN TÁN DÙNG TRONG NHIỀU NGÀNH CÔNG NGHIỆP (TRỪ NGÀNH CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM)- ACRITAMER LP-2 (TÊN HÓA HỌC: ACRYLATES COPOLYMER; CAS NO: 25035-69-2) @
 • công ty tnhh sản xuất và thương mại nguyễn bá

  vietnam | 共计2笔交易记录
  最近一笔交易发生在2020-05-19,详情如下:
  ACRITAMER 940-98-ACRYLIC POLYMERS,DẠNG NGUYÊN SINH,CHẤT LÀM ĐẶC DÙNG TRONG MỸ PHẨM ( NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT MỸ PHẨM ) MÃ CAS : 9003-01-4,NHÃN HIỆU RITA,DẠNG BỘT, HÀNG MỚI 100%#&US @
 • rita corp.inc.

  united states | 共计3笔交易记录
  最近一笔交易发生在2019-08-22,详情如下:
  acritamer 941 ( carbomer
 • rita coprpration inc.

  united states | 共计1笔交易记录
  最近一笔交易发生在2019-05-06,详情如下:
  acritamer 940
 • rich chemicals group hongkong ltd.

  south korea | 共计1笔交易记录
  最近一笔交易发生在2018-10-21,详情如下:
  guanidine carbonate acritamer fd10 polyvinyl
 • bel star s.a.

  colombia | 共计2笔交易记录
  最近一笔交易发生在2018-06-12,详情如下:
  excipiente 2015, s/m, s/m|insumo para uso en la industria cosmetica|excipiente 2015|01-0000918 - acritamer 941
 • l o trading gmbh

  other | 共计10笔交易记录
  最近一笔交易发生在2015-06-04,详情如下:
  acritamer 941
 • l o trading luis obermdorfer

  united states | 共计2笔交易记录
  最近一笔交易发生在2015-04-29,详情如下:
  acritamer 941, ,
 • chemical supply co

  united states | 共计6笔交易记录
  最近一笔交易发生在2012-02-23,详情如下:
  acritamer 941 s/m modelo:s/m
 • trico inc.

  south korea | 共计1笔交易记录
  最近一笔交易发生在2011-07-17,详情如下:
  acritamer 980-en cartones
 • brenntag latin america inc.

  guatemala | 共计1笔交易记录
  最近一笔交易发生在2011-03-27,详情如下:
  acritamer 980-en carton de 20 kgs
 • dato eliminado por aduana

  andorra | 共计1笔交易记录
  最近一笔交易发生在2011-01-19,详情如下:
  acritamer 941 s/m modelo:s/m
 • corel pharma chem

  india | 共计3笔交易记录
  最近一笔交易发生在2010-08-08,详情如下:
  elast acry polys 264 bxs (two hundred sixty four boxes only) a elast acry polys crypol 934 acritamer 2020 inv.no. cpc/exp/068 elast acry polys dt.29.06.201 0 po.no.36229-b dated.17.0 2.20 elast acry p...
 • blue moon logistics

  india | 共计1笔交易记录
  最近一笔交易发生在2009-12-22,详情如下:
  acrypol 934 (total 370 corrugated box inner linner pe) acrypol 934 acritamer 2020 invoice no.:cpc/exp/134 dated 23- 11-2009 invoice no.:cpc/exp/135 dated 23-11-2009 shipping bill no.: 1404096 dated 23...
 • andes chemical corp.

  el salvador | 共计1笔交易记录
  最近一笔交易发生在2009-08-18,详情如下:
  acritamer 941(excipiente 2015) s/m s/m
 • sumitomo seika chemi

  japan | 共计2笔交易记录
  最近一笔交易发生在2008-12-17,详情如下:
  elast acry polys acritamer 940hc
 • horizon intermodal express ltd.

  japan | 共计11笔交易记录
  最近一笔交易发生在2008-12-17,详情如下:
  528 ctn acritamer 940hc scoa po no. 08-scoa-1501 rita po no. 33537 h.s.code 3906.90-1003
 • sumisho global logistics co.ltd.

  japan | 共计42笔交易记录
  最近一笔交易发生在2008-06-14,详情如下:
  acrylic polymers nes, in primary fo acritamer invoice no.:ahse-08-7106 po no.:08-scoa-1386/po32723 hs code : 390690

acritamer贸易公司推荐

我们向您推荐采供acritamer产品的全球优质贸易公司,这些贸易公司是由外贸网基于acritamer原始进出口数据整理汇总并推荐。我们持续为外贸用户提供优质的外贸交易信息服务,至今已经累计陪伴了100万用户奋战在外贸路上,外贸邦网致力于成为性价比最好,用户体验最好的外贸数据服务平台。

我们将全球近期有采供acritamer相关商品的贸易公司优先推荐,通过列表的展示内容您可以初步了解推荐公司的贸易国、累计的交易次数、交易日期以及采供acritamer商品的交易详情。活跃值分数是您筛选优质贸易公司很好的一个参考标准,理论上活跃值分数越高的公司,贸易报告的完整度越高,公司经营越健康。

公司名称后如有标记“有联系方式”的绿色文字,则说明采供acritamer产品的贸易公司包含联系方式,包括:联系人、邮箱、电话、传真、官方网址、公司地址。我们也提供一款邮箱采集工具,可以帮助您通过公司名称自动采集Google、领英、Facebook等渠道公司关键人的姓名、职位、邮箱和个人社交主页。

点击“查看更多”按钮可以查看所有acritamer贸易公司。在新打开的页面,我们提供了更多的功能帮助您进一步选择目标公司,你可以通过贸易国、交易次数、贸易区域、港口、交易时范围、是否包含联系等维度筛选贸易公司;按照交易次数、交易时间排序,这将大大的提升数据查询和使用的效率。在外贸邦网,总能找到您的目标公司!