bentonil供应商和采购商名录

基于各贸易国原始贸易数据,我们汇总统计出全球bentonil贸易公司名录及其进出口分析报告;目前已收录相关采购商89个、供应商38个,且一直持续收录中。从每份公司贸易报告中,可以查阅目标公司的联系方式、全年采供趋势、贸易伙伴、采供区域、竞争对手、港口统计;通过提关单数据你还可查询到采供bentonil产品的价格、数量、单价以及运输方式。

采购商列表
供应商列表
已为您找到 bentonil 相关89个公司
 • công ty cổ phần fecon south

  活跃值
  vietnam | 共计4笔交易记录
  最近一笔交易发生在2020-06-13,详情如下:
  ĐẤT SÉT HOẠT TÍNH BENTONIL,DẠNG BỘT,DÙNG THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI(HÒA VỚI NƯỚC THÀNH ĐẤT SÉT LỎNG NGĂN NƯỚC TRÀN VÀO LỖ KHOAN),KHÔNG DÙNG TRONG THỰC PHẨM. MODEL: BENTONIL GTC4. NSX: CLARIANT. MỚI 100%....
 • hop hing hardware co.ltd.

  活跃值
  hong kong | 共计28笔交易记录
  最近一笔交易发生在2020-01-31,详情如下:
  BENTONITE (ALKALINE BENTONITE-BENTONIL GTC 4 25 KGS)CONDUCTIVITY (S/CM) : 384
 • clariant south east asia

  活跃值
  singapore | 共计56笔交易记录
  最近一笔交易发生在2020-01-30,详情如下:
  BENTONIT (ALKALINE BENTONIT-BENTONIL GTC-4 25 KGS)CONDUCTIVITY (S/CM) : 384
 • clariant thailand ltd.

  活跃值
  thailand | 共计83笔交易记录
  最近一笔交易发生在2020-01-19,详情如下:
  BENTONIT (ALKALINE BENTONIT-BENTONIL API-S 25 KGS)CONDUCTIVITY (S/CM) : 431
 • prozone chemicals sdn bhd

  活跃值
  malaysia | 共计4笔交易记录
  最近一笔交易发生在2020-01-16,详情如下:
  BENTONIT (ALKALINE BENTONIT-BENTONIL GTC-4 25 KGS)CONDUCTIVITY (S/CM) : 384
 • consorcio bssb

  活跃值
  ecuador | 共计3笔交易记录
  最近一笔交易发生在2020-01-15,详情如下:
  BENTONIL HDG PB TT 0025 (ARCILLA ACTIVADA) @
 • imextco m sdn bhd

  活跃值
  malaysia | 共计4笔交易记录
  最近一笔交易发生在2020-01-09,详情如下:
  BENTONIT (ALKALINE BENTONIT-BENTONIL GTC4 25 KGS)CONDUCTIVITY (S/CM) : 376
 • camden industries inc.

  活跃值
  philippines | 共计3笔交易记录
  最近一笔交易发生在2019-12-01,详情如下:
  2X20 CONT STC BENTONIL GTC-4 ACTIVATED CLAY
 • rockburn wines ltd.

  活跃值
  united states | 共计1笔交易记录
  最近一笔交易发生在2019-11-15,详情如下:
  20.000 ton de bentonil hdg pb tt 0
 • clariant south east asia pte.ltd.

  活跃值
  new zealand | 共计2笔交易记录
  最近一笔交易发生在2019-11-07,详情如下:
  BENTONIL HDG PB TT 0025 (ARCILLA ACTIVADA) @
 • тов роксана плюс

  活跃值
  ukraine | 共计1笔交易记录
  最近一笔交易发生在2019-10-28,详情如下:
  1.мінеральна продукція природнаактивована, полімерно-модефікована:суміш bentonil clariant cm10 длязаповнення порожнин в підземномубудівництві - 8т.у мішках по 25 кг.країна виробництва - de.торговельна...
 • intrafor hong kong ltd.

  活跃值
  hong kong | 共计5笔交易记录
  最近一笔交易发生在2019-10-11,详情如下:
  BENTONITE (ALKALINE BENTONITE-BENTONIL CF 25 KGS)CONDUCTIVITY (S/CM) : 358
 • ecp ltd.

  活跃值
  new zealand | 共计3笔交易记录
  最近一笔交易发生在2019-09-05,详情如下:
  BENTONITE (ALKALINE BENTONITE-BENTONIL GTC 4 25 KGS)CONDUCTIVITY (S/CM) : 390
 • s b p s.p.a.

  活跃值
  italy | 共计8笔交易记录
  最近一笔交易发生在2019-08-13,详情如下:
  bentonita bentonyl cm10,lote: mxpj020598 val: 11.04.21- mxpj020599 val: 11.04.21 / mxpj021362 val: 09.07.21,para mejorar la adherencia en morteros y hormigones,bulto bentonil cm 10 pb tt 0025 - arcill...
 • тов смарта трейд

  活跃值
  ukraine | 共计1笔交易记录
  最近一笔交易发生在2019-08-01,详情如下:
  1.продукція мінеральна природнаактивована: активований бентоніт:арт. bentonil cm 10v активованийбентоніт натрію (ступіньнабухання/спучування 12мл/г і вище)з добавками, використовується прибурильних ро...
 • fecon corp.

  活跃值
  vietnam | 共计3笔交易记录
  最近一笔交易发生在2019-07-20,详情如下:
  bentonite (alkaline bentonite-bentonil gtc 4 25 kgs)conductivity (?s/cm) : 400
 • tondale trading co.ltd.

  活跃值
  taiwan | 共计7笔交易记录
  最近一笔交易发生在2019-06-13,详情如下:
  bentonite (alkaline bentonite-bentonil thr 25 kgs)conductivity (┐s/cm) : 531
 • hsl ground engineering sdn bhd

  活跃值
  malaysia | 共计1笔交易记录
  最近一笔交易发生在2019-04-06,详情如下:
  bentonite (alkaline bentonite-bentonil gtc 4 25 kgs)conductivity (┐s/cm) : 372
 • công ty cổ phần fecon

  活跃值
  vietnam | 共计4笔交易记录
  最近一笔交易发生在2019-04-04,详情如下:
  bentonite dạng bột, sử dụng trong thi công cọc khoan nhồi (hòa với nước thành đất sét lỏng ngăn nước tràn vào lỗ khoan), không sử dụng trong thực phẩm. model: bentonil gtc4. nsx: clariant. mới 100%. @
 • tnt express worldwide s pte ltd.

  活跃值
  singapore | 共计1笔交易记录
  最近一笔交易发生在2019-04-03,详情如下:
  bentonil api & q. hawb 162917550
已为您找到 bentonil 相关38个公司
 • clariant south east asia pte ltd.

  argentina | 共计9笔交易记录
  最近一笔交易发生在2020-06-13,详情如下:
  ĐẤT SÉT HOẠT TÍNH BENTONIL,DẠNG BỘT,DÙNG THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI(HÒA VỚI NƯỚC THÀNH ĐẤT SÉT LỎNG NGĂN NƯỚC TRÀN VÀO LỖ KHOAN),KHÔNG DÙNG TRONG THỰC PHẨM. MODEL: BENTONIL GTC4. NSX: CLARIANT. MỚI 100%....
 • pt clariant adsorbents indonesia

  indonesia | 共计197笔交易记录
  最近一笔交易发生在2020-01-31,详情如下:
  BENTONITE (ALKALINE BENTONITE-BENTONIL GTC 4 25 KGS)CONDUCTIVITY (S/CM) : 384
 • clariant mexico

  argentina | 共计115笔交易记录
  最近一笔交易发生在2020-01-15,详情如下:
  BENTONIL HDG PB TT 0025 (ARCILLA ACTIVADA) @
 • pt clariant adsorbents indones

  philippines | 共计2笔交易记录
  最近一笔交易发生在2019-12-01,详情如下:
  2X20 CONT STC BENTONIL GTC-4 ACTIVATED CLAY
 • clariant produkte deutschland gmbh

  russia | 共计2笔交易记录
  最近一笔交易发生在2019-10-28,详情如下:
  1.мінеральна продукція природнаактивована, полімерно-модефікована:суміш bentonil clariant cm10 длязаповнення порожнин в підземномубудівництві - 8т.у мішках по 25 кг.країна виробництва - de.торговельна...
 • sukces sp.z.o.o.

  other | 共计1笔交易记录
  最近一笔交易发生在2019-08-01,详情如下:
  1.продукція мінеральна природнаактивована: активований бентоніт:арт. bentonil cm 10v активованийбентоніт натрію (ступіньнабухання/спучування 12мл/г і вище)з добавками, використовується прибурильних ро...
 • skypak international

  indonesia | 共计1笔交易记录
  最近一笔交易发生在2019-04-03,详情如下:
  bentonil api & q. hawb 162917550
 • jsw steel ltd.

  india | 共计1笔交易记录
  最近一笔交易发生在2019-03-27,详情如下:
  bentonile ground (no commercial value in volved value declared for customs purpo se only)
 • tpr co ltd

  japan | 共计2笔交易记录
  最近一笔交易发生在2018-03-19,详情如下:
  tb-5 (bentonile) (material for manufacturing cylinder liner spare parts & tools)
 • clariant international ltd

  russia | 共计2笔交易记录
  最近一笔交易发生在2018-02-14,详情如下:
  bentonita sodica, bentonil cm10
 • clariant india pvt.ltd.

  india | 共计2笔交易记录
  最近一笔交易发生在2017-12-12,详情如下:
  arcilla activada (bentonil cv 15)
 • rodio swissboring costa rica

  panama | 共计2笔交易记录
  最近一笔交易发生在2017-10-31,详情如下:
  arcilla activada (bentonil cm-10
 • rodio swissboring costa rica sociedad an

  costa rica | 共计2笔交易记录
  最近一笔交易发生在2017-10-30,详情如下:
  01arcilla activada -bentonil cm10 pb tt 0025
 • dhl aero expreso s.a.

  panama | 共计1笔交易记录
  最近一笔交易发生在2017-02-03,详情如下:
  muestras de bentonil
 • leschaco mexicana s.a.de c.v.

  uruguay | 共计2笔交易记录
  最近一笔交易发生在2016-01-25,详情如下:
  other clays (not including expanded clays of headi - (pallets) containing 800 sacos de papel de 25 kg bentonil cf invoice 16/122183 hs 25081001 activated clayother clays (not including expanded clays ...
 • german water&energy group gwe

  other | 共计1笔交易记录
  最近一笔交易发生在2015-12-01,详情如下:
  bentonil en bolsas
 • soletanche bachy international s.a.s.

  other | 共计2笔交易记录
  最近一笔交易发生在2015-09-15,详情如下:
  bentonita, bentonil cf, bentonil
 • clariant producte

  germany | 共计2笔交易记录
  最近一笔交易发生在2015-03-26,详情如下:
  1.продукція мінеральна природна активова на: бентонітова гліна, активована гідрок сидом натрію (рівень рн після активації в 5% суспензії (50кг продукту на 1м3 вод и) 10-11%) та модифікована полімерним...
 • clariant mexico

  mexico | 共计1笔交易记录
  最近一笔交易发生在2015-03-03,详情如下:
  bentonil cf
 • dhl global forwarding mexico s.a.de c.v.

  mexico | 共计14笔交易记录
  最近一笔交易发生在2014-11-09,详情如下:
  bentonil - 20.000 kg of bentonil hdg in 800 paper bags of 25 kg each 20 pallets in 1 container of 20 dc pallets have been heat treated hs code 38.02.90.01

bentonil贸易公司推荐

我们向您推荐采供bentonil产品的全球优质贸易公司,这些贸易公司是由外贸网基于bentonil原始进出口数据整理汇总并推荐。我们持续为外贸用户提供优质的外贸交易信息服务,至今已经累计陪伴了100万用户奋战在外贸路上,外贸邦网致力于成为性价比最好,用户体验最好的外贸数据服务平台。

我们将全球近期有采供bentonil相关商品的贸易公司优先推荐,通过列表的展示内容您可以初步了解推荐公司的贸易国、累计的交易次数、交易日期以及采供bentonil商品的交易详情。活跃值分数是您筛选优质贸易公司很好的一个参考标准,理论上活跃值分数越高的公司,贸易报告的完整度越高,公司经营越健康。

公司名称后如有标记“有联系方式”的绿色文字,则说明采供bentonil产品的贸易公司包含联系方式,包括:联系人、邮箱、电话、传真、官方网址、公司地址。我们也提供一款邮箱采集工具,可以帮助您通过公司名称自动采集Google、领英、Facebook等渠道公司关键人的姓名、职位、邮箱和个人社交主页。

点击“查看更多”按钮可以查看所有bentonil贸易公司。在新打开的页面,我们提供了更多的功能帮助您进一步选择目标公司,你可以通过贸易国、交易次数、贸易区域、港口、交易时范围、是否包含联系等维度筛选贸易公司;按照交易次数、交易时间排序,这将大大的提升数据查询和使用的效率。在外贸邦网,总能找到您的目标公司!