clofentezine供应商和采购商名录

基于各贸易国原始贸易数据,我们汇总统计出全球clofentezine贸易公司名录及其进出口分析报告;目前已收录相关采购商55个、供应商38个,且一直持续收录中。从每份公司贸易报告中,可以查阅目标公司的联系方式、全年采供趋势、贸易伙伴、采供区域、竞争对手、港口统计;通过提关单数据你还可查询到采供clofentezine产品的价格、数量、单价以及运输方式。

采购商列表
供应商列表
已为您找到 clofentezine 相关55个公司
 • công ty tnhh khoa học nnc

  活跃值
  vietnam | 共计4笔交易记录
  最近一笔交易发生在2020-06-24,详情如下:
  HÓA CHẤT PHÒNG THÍ NGHIỆM C585615-1G, CLOFENTEZINE CTPT C14H8CL2N4, CAS 74115-24-5 DÙNG PHÂN TÍCH TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM. HÀNG MỚI 100% @
 • công ty tnhh vật tư khoa học kỹ thuật đông dương

  活跃值
  vietnam | 共计1笔交易记录
  最近一笔交易发生在2020-06-23,详情如下:
  CHẤT CHUẨN TINH KHIẾT KIỂM TRA SINH HỌC PHÂN TỬ: CLOFENTEZINE (DRE-C11680000), 100MG/1 LỌ, DÙNG TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM, HẠN SỬ DỤNG: 04/08/2025: HÃNG SẢN XUẤT: LGC @
 • drokasa peru s.a.

  活跃值
  peru | 共计4笔交易记录
  最近一笔交易发生在2020-06-03,详情如下:
  CHALEKO,EN 5 DRUMS DE 200 L C/U,USO AGRICOLA,CLOFENTEZINE 500 GR/LT SC/ IMO CLASE: 9 - UN 3082 LOTE: 2020032104 // F.FAB: 03.2020 - F.VEN: 03.2022
 • adama s.a.

  活跃值
  argentina | 共计3笔交易记录
  最近一笔交易发生在2020-05-21,详情如下:
  CLOFENTEZINE 50% SC (NCV) CIB PERMIT NO.86-06/2014
 • neoscience labs pvt ltd.

  活跃值
  india | 共计1笔交易记录
  最近一笔交易发生在2020-05-14,详情如下:
  LAB STANDARD CLOFENTEZINE-CF 25 MG(CAS 74115-24-5)LABORATORY REAGENTS FOR REASEARCH ONLY
 • molecules analytical lab solutions pvt ltd.

  活跃值
  india | 共计8笔交易记录
  最近一笔交易发生在2020-05-12,详情如下:
  CLOFENTEZINE
 • công ty tnhh vật tư khoa học công nghệ t&t

  活跃值
  vietnam | 共计4笔交易记录
  最近一笔交易发生在2020-04-30,详情如下:
  CHẤT CHUẨN TINH KHIẾT KIỂM TRA SINH HỌC PHÂN TỬ: CLOFENTEZINE (674561), 100MG/1 LỌ, DÙNG TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM, HẠN SỬ DỤNG: 24/02/2021: HÃNG SẢN XUẤT: HPC @
 • global lab solutions

  活跃值
  india | 共计13笔交易记录
  最近一笔交易发生在2020-04-30,详情如下:
  CLOFENTEZINE (DRE-C11680000) (100MG) (CHEMICAL FOR LAB USE FOR TESTING PURPOSE NON PHARMA USE
 • impdora indl agricola del monte s.a.

  活跃值
  ecuador | 共计3笔交易记录
  最近一笔交易发生在2020-04-14,详情如下:
  CLOFENTEZINE 500G L RROL
 • sigma aldrich chemicals pvt ltd

  活跃值
  india | 共计28笔交易记录
  最近一笔交易发生在2020-03-31,详情如下:
  36763-50MG CLOFENTEZIN (3 6-BIS(2- CHLOROP (ORGANIC CHEMICAL
 • dsv air sea inc.

  活跃值
  united states | 共计2笔交易记录
  最近一笔交易发生在2020-03-29,详情如下:
  CLOFENTEZINE TECHNICAL S C 19 1269 NAC ATTICUS UN NO 3077 CLASS 9 CLASS 9 UNDG NO 3077 SHANGHAI 200051 CHINA PHONE 86 21 3325 86 21 3325 9970 PHONE 1 817 424 5111 FAX 1 817 424 51 41 PHONE 1 817 424 5...
 • tyco electronics japan g.k

  活跃值
  united states | 共计1笔交易记录
  最近一笔交易发生在2020-03-29,详情如下:
  CLOFENTEZINE TECHNICAL 000000000000003885KG
 • iuv trading inc.

  活跃值
  united states | 共计1笔交易记录
  最近一笔交易发生在2020-03-29,详情如下:
  CLOFENTEZINE TECHNICAL 000000000000003885KG
 • suministros de laboratorio s a

  活跃值
  peru | 共计8笔交易记录
  最近一笔交易发生在2020-02-28,详情如下:
  CLOFENTEZINE, DR. EHRENSTORFER,PRODUCTO ORGANICO,PARA ANALISIS CROMATOGRAFICO,CLOFENTEZINE CODIGO: DRE-C11680000
 • chromatopak analytical instrumentation india pvt.ltd.

  活跃值
  india | 共计8笔交易记录
  最近一笔交易发生在2020-01-25,详情如下:
  CERTIFIED REFERANCE MATERIAL -CLOFENTEZINE-100 MG
 • a gilent technologies inc.

  活跃值
  united states | 共计1笔交易记录
  最近一笔交易发生在2020-01-18,详情如下:
  PST-2145-10MG CLOFENTEZINE
 • agrota cia ltd.

  活跃值
  ecuador | 共计2笔交易记录
  最近一笔交易发生在2020-01-09,详情如下:
  CLOFENTEZINE
 • adama usa

  活跃值
  united states | 共计7笔交易记录
  最近一笔交易发生在2019-12-31,详情如下:
  CLOFENTEZINE br
 • control solution inc

  活跃值
  united states | 共计1笔交易记录
  最近一笔交易发生在2019-11-16,详情如下:
  apzu2107234 description 6 drums 180 ltr = 1080 ltr apoll o 50 sc loaded on 5 plts 4 drums nettweight 1294 kgs unno. 3082 class 9 pg iii environm entally hazardous ubstanceliquid n.o.s. clofentezine 9 ...
 • pt.indofa utama multi core

  活跃值
  indonesia | 共计1笔交易记录
  最近一笔交易发生在2019-09-13,详情如下:
  CLOFENTEZIN PESTANAL
已为您找到 clofentezine 相关38个公司
 • toronto research chemicals inc.

  russia | 共计1笔交易记录
  最近一笔交易发生在2020-06-24,详情如下:
  HÓA CHẤT PHÒNG THÍ NGHIỆM C585615-1G, CLOFENTEZINE CTPT C14H8CL2N4, CAS 74115-24-5 DÙNG PHÂN TÍCH TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM. HÀNG MỚI 100% @
 • lgc standards

  russia | 共计10笔交易记录
  最近一笔交易发生在2020-06-23,详情如下:
  CHẤT CHUẨN TINH KHIẾT KIỂM TRA SINH HỌC PHÂN TỬ: CLOFENTEZINE (DRE-C11680000), 100MG/1 LỌ, DÙNG TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM, HẠN SỬ DỤNG: 04/08/2025: HÃNG SẢN XUẤT: LGC @
 • kingtai chemicals co.ltd

  russia | 共计1笔交易记录
  最近一笔交易发生在2020-06-03,详情如下:
  CHALEKO,EN 5 DRUMS DE 200 L C/U,USO AGRICOLA,CLOFENTEZINE 500 GR/LT SC/ IMO CLASE: 9 - UN 3082 LOTE: 2020032104 // F.FAB: 03.2020 - F.VEN: 03.2022
 • hpc standards gmbh

  other | 共计1笔交易记录
  最近一笔交易发生在2020-04-30,详情如下:
  CHẤT CHUẨN TINH KHIẾT KIỂM TRA SINH HỌC PHÂN TỬ: CLOFENTEZINE (674561), 100MG/1 LỌ, DÙNG TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM, HẠN SỬ DỤNG: 24/02/2021: HÃNG SẢN XUẤT: HPC @
 • shanghai bosman industries co.ltd.

  china | 共计1笔交易记录
  最近一笔交易发生在2020-04-14,详情如下:
  CLOFENTEZINE 500G L RROL
 • shnghai bosman industries co.ltd.

  hong kong(china) | 共计1笔交易记录
  最近一笔交易发生在2020-04-01,详情如下:
  CLOFENTEZINE
 • dsv air sea ltd.

  south korea | 共计2笔交易记录
  最近一笔交易发生在2020-03-29,详情如下:
  CLOFENTEZINE TECHNICAL S C 19 1269 NAC ATTICUS UN NO 3077 CLASS 9 CLASS 9 UNDG NO 3077 SHANGHAI 200051 CHINA PHONE 86 21 3325 86 21 3325 9970 PHONE 1 817 424 5111 FAX 1 817 424 51 41 PHONE 1 817 424 5...
 • tyco electronics japan g.k.

  russia | 共计1笔交易记录
  最近一笔交易发生在2020-03-29,详情如下:
  CLOFENTEZINE TECHNICAL 000000000000003885KG
 • cae imp export ltd.

  other | 共计1笔交易记录
  最近一笔交易发生在2020-03-29,详情如下:
  CLOFENTEZINE TECHNICAL 000000000000003885KG
 • shanghai mio chemical co. ltd.

  russia | 共计1笔交易记录
  最近一笔交易发生在2020-01-09,详情如下:
  CLOFENTEZINE
 • adama celsius b.v.

  philippines | 共计5笔交易记录
  最近一笔交易发生在2019-12-31,详情如下:
  CLOFENTEZINE br
 • greyhound chromatography&chemicals ltd.

  other | 共计1笔交易记录
  最近一笔交易发生在2019-12-08,详情如下:
  Hóa chất phòng thí nghiệm N-11490-100MG, Clofentezine CTPT C14H8Cl2N4, CAS 74115-24-5 dùng phân tích trong phòng thí nghiệm. Hàng mới 100% @
 • shanghai e tong chemical co.ltd.

  other | 共计1笔交易记录
  最近一笔交易发生在2019-11-26,详情如下:
  chaleko,en 4 drums de 200 l c/u,uso agricola,clofentezine 500g/l sc// imo clase 9 - un 3082 lote: 20190910 // f.fab.set.2019 / f.ven.set.2021
 • sigma aldrich

  russia | 共计1笔交易记录
  最近一笔交易发生在2019-09-13,详情如下:
  CLOFENTEZIN PESTANAL
 • nanjing essence fine chemical co ltd

  china | 共计1笔交易记录
  最近一笔交易发生在2019-08-01,详情如下:
  clofentezine rrol
 • sola transport s.a.

  panama | 共计1笔交易记录
  最近一笔交易发生在2019-07-08,详情如下:
  clofentezin pestanal
 • hach co

  russia | 共计1笔交易记录
  最近一笔交易发生在2019-05-08,详情如下:
  reactivo clofentezin pestanal 3 6 bis chorop
 • greyhound chromatography&allied chemicals

  united states | 共计6笔交易记录
  最近一笔交易发生在2018-10-25,详情如下:
  hóa chất phòng thí nghiệm n-11490-100mg, clofentezine, ctpt c14h8cl2n4, cas 74115-24-5 dùng phân tích trong ptn. hàng mới 100% @
 • ningbo generic chemical co.ltd.

  uruguay bill | 共计2笔交易记录
  最近一笔交易发生在2018-05-03,详情如下:
  mẫu hỗn hợp clofentezine 100g/l + fenpyroximate 50g/l sc (sản phẩm thuốc trừ sâu startus 150sc) - hàng mới 100% @
 • dva agro gmbh

  uruguay bill | 共计3笔交易记录
  最近一笔交易发生在2018-03-12,详情如下:
  clofentezin 50% sc,s/m,s/m

clofentezine贸易公司推荐

我们向您推荐采供clofentezine产品的全球优质贸易公司,这些贸易公司是由外贸网基于clofentezine原始进出口数据整理汇总并推荐。我们持续为外贸用户提供优质的外贸交易信息服务,至今已经累计陪伴了100万用户奋战在外贸路上,外贸邦网致力于成为性价比最好,用户体验最好的外贸数据服务平台。

我们将全球近期有采供clofentezine相关商品的贸易公司优先推荐,通过列表的展示内容您可以初步了解推荐公司的贸易国、累计的交易次数、交易日期以及采供clofentezine商品的交易详情。活跃值分数是您筛选优质贸易公司很好的一个参考标准,理论上活跃值分数越高的公司,贸易报告的完整度越高,公司经营越健康。

公司名称后如有标记“有联系方式”的绿色文字,则说明采供clofentezine产品的贸易公司包含联系方式,包括:联系人、邮箱、电话、传真、官方网址、公司地址。我们也提供一款邮箱采集工具,可以帮助您通过公司名称自动采集Google、领英、Facebook等渠道公司关键人的姓名、职位、邮箱和个人社交主页。

点击“查看更多”按钮可以查看所有clofentezine贸易公司。在新打开的页面,我们提供了更多的功能帮助您进一步选择目标公司,你可以通过贸易国、交易次数、贸易区域、港口、交易时范围、是否包含联系等维度筛选贸易公司;按照交易次数、交易时间排序,这将大大的提升数据查询和使用的效率。在外贸邦网,总能找到您的目标公司!