ng tuy供应商和采购商名录

基于各贸易国原始海关数据,我们汇总统计出全球ng tuy贸易公司名录及其进出口分析报告;目前已收录相关采购商252个、供应商277个,且一直持续收录中。从每份公司贸易报告中,可以查阅目标公司的联系方式、全年采供趋势、贸易伙伴、采供区域、竞争对手、港口统计;通过提关单数据你还可查询到采供ng tuy产品的价格、数量、单价以及运输方式。

采购商列表
供应商列表
已为您找到 ng tuy 相关252个公司
 • apex maritime co ny inc.

  活跃值
  united states | 共计1笔交易记录
  最近一笔交易发生在2020-04-05,详情如下:
  TOTAL 1 650 CARTONS THAI F OOD STUFFS H S COD E 08119 0 FROZEN DURIAN SEEDLESS F ROZEN GRA TED COCONUT H S C ODE 220299 FROZEN YOUNG C OCONUT JUICE CUP H S COD E 210690 FROZEN C OCONUT M ILK H S CODE ...
 • công ty tnhh pou chen việt nam

  活跃值
  vietnam | 共计2笔交易记录
  最近一笔交易发生在2019-01-11,详情如下:
  tkpe#&túi pe/ tui 40cm x 45cm (xanh d??ng) (30.00kg30.00kgm) @
 • công ty tnhh lâm thái nhã

  活跃值
  vietnam | 共计1笔交易记录
  最近一笔交易发生在2018-10-31,详情如下:
  n?m khô lo?i th??ng ch?a qua ch? bi?n: white fungus (n?m tuy?t). ngày sx: 12/10/2018, ngày h?t h?n: 12/10/2019. (hàng m?i 100%) @
 • công ty tnhh v n minh

  活跃值
  vietnam | 共计1笔交易记录
  最近一笔交易发生在2018-10-31,详情如下:
  sodium buthyl xanthate c4h9ocssna 84.5%; 40kg/bao; d?ng b?t, hóa ch?t công nghi?p dùng trong tuy?n qu?ng. hàng m?i 100% @
 • công ty tnhh serveone vi t nam

  活跃值
  vietnam | 共计2笔交易记录
  最近一笔交易发生在2018-10-31,详情如下:
  b? ??nh tuy?n không dây hay còn g?i là b? chia c?ng m?ng, model h605, kích th??c 84.4x54x25.7(mm),nhãn hi?u iptime,m?i 100% @
 • công ty tnhh công ngh t v n th ng m i ông quân

  活跃值
  vietnam | 共计5笔交易记录
  最近一笔交易发生在2018-10-31,详情如下:
  thi?t b? thu phát vô tuy?n s? d?ng k? thu?t ?i?u ch? tr?i ph? b?ng t?n 2.4/5ghz h320, p/n: 901-h320-ww00, hi?u ruckus, dùng ?? phát sóng wifi. hàng m?i 100%. @
 • công ty c ph n nghiên c u và s n xu t vinsmart

  活跃值
  vietnam | 共计24笔交易记录
  最近一笔交易发生在2018-10-31,详情如下:
  gá ki?m tra ch?c n?ng vô tuy?n c?a b?n m?ch và ch?c n?ng wifi, b?ng nh?a, hàng m?i 100% @
 • công ty tnhh wirecard vi t nam

  活跃值
  vietnam | 共计3笔交易记录
  最近一笔交易发生在2018-10-31,详情如下:
  thi?t b? ??c th? s80 dùng trong thanh toán th? -thi?t b? ??u cu?i thông tin di ??ng gsm thu phát vô tuy?n 9khz-25mhz và k?t n?i m?ng(rf,,tcp/ip,dial-up), hãng sx: pax technology limited. m?i 100% @
 • công ty tnhh xu t nh p kh u và d ch v azper vi t nam

  活跃值
  vietnam | 共计2笔交易记录
  最近一笔交易发生在2018-10-31,详情如下:
  máy tr??t tuy?t, model m-8809el-lcd, dùng ?? t?p toàn thân, ??ng tác gi?ng tr??t tuy?t, ch?t li?u chính là thép. nhãn hi?u mbh không s? d?ng ?i?n, hàng m?i 100% @
 • công ty tnhh công ngh vi t tu n

  活跃值
  vietnam | 共计14笔交易记录
  最近一笔交易发生在2018-10-31,详情如下:
  thi?t b? thu phát vô tuy?n s? d?ng k? thu?t ?i?u ch? tr?i ph? trong b?ng t?n 2.4/5ghz ,unifi ac802.11acdual radio,k/h:uap-ac-pro,cs 9w,d?i t?n phát 2.4/5ghz,hsx:ubiquiti networks,m?i100% @
 • công ty c ph n th ng m i d ch v vi n thông vi t v ng

  活跃值
  vietnam | 共计2笔交易记录
  最近一笔交易发生在2018-10-31,详情如下:
  anten s? d?ng v?i thi?t b? ?i?n tho?i d??i d?ng sóng vô tuy?n, không có ch?c n?ng phát sóng, cmax-d-cpusev53 công su?t 40w. 1710 2700 mhz ,698 960 mhz. hàng m?i 100% @
 • cty tnhh công ngh thông tin ng nh t

  活跃值
  vietnam | 共计1笔交易记录
  最近一笔交易发生在2018-10-31,详情如下:
  micro m? r?ng c?a ?i?n tho?i ?? bàn h?u tuy?n k?t n?i cho thi?t b? h?i ngh? truy?n hình (hi?u konftel, part no.900102113), 1 b? g?m 2 cái lo?i có dây, hàng m?i 100% @
 • công ty tnhh airquay vina

  活跃值
  vietnam | 共计2笔交易记录
  最近一笔交易发生在2018-10-30,详情如下:
  thi?t b? thu phát vô tuy?n s? d?ng k? thu?t ?i?u ch? tr?i ph? trong b?ng t?n 2,4/5ghz, model apin0315, part#oaw-ap315, hi?u alcatel-lucent, hãng sx hewlett packard enterprise company. hàng m?i 100% @
 • công ty tnhh ntcom

  活跃值
  vietnam | 共计4笔交易记录
  最近一笔交易发生在2018-10-30,详情如下:
  mô ?un quang dùng cho thi?t m?ng h?u tuy?n (155mbps sfp transceiver, sdh/stm-1, sonet/oc-3, fast ethernet, l-1.1, duplex lc, 1310nm, 40km, smf, +3.3v) - p/n : ntc-stm1-40-sm , hàng m?i 100% @
 • công ty tnhh lg innotek vi t nam h i phòng

  活跃值
  vietnam | 共计1笔交易记录
  最近一笔交易发生在2018-10-30,详情如下:
  svo-897-3#&thi?t b? ?i?n tho?i h?u tuy?n dùng tr?ng h?i ngh? polycom soundstation 2 ex,bao g?m: soundstaion 2 ex, ngu?n và cáp, nhà s?n xu?t polycom, ?i?n áp 100-240v. m?i 100%#&cn @
 • công ty tnhh tp link technologies vi t nam

  活跃值
  vietnam | 共计136笔交易记录
  最近一笔交易发生在2018-10-30,详情如下:
  thi?t b? thu phát vô tuy?n s? d?ng k? thu?t ?i?u ch? tr?i ph? trong b?ng t?n 2,4 ghz, hi?u tp-link, tl-wn823n, hàng m?i 100% @
 • công ty tnhh apple vi t nam

  活跃值
  vietnam | 共计464笔交易记录
  最近一笔交易发生在2018-10-30,详情如下:
  i?n tho?i di ??ng,iphone xs max gold 64gb a2101-vie,model no: a2101,pn:mt522vn/a,tsp: 2.4 ghz,truy nh?p vô tuy?n b?ng t?n 5 ghz,thu phát vô tuy?n c? ly ng?n @
 • công ty tnhh phân ph i synnex fpt

  活跃值
  vietnam | 共计12笔交易记录
  最近一笔交易发生在2018-10-30,详情如下:
  b? ph?n m? r?ng dùng cho b? ??nh tuy?n d? li?u , m?i 100%. cisco glc, 1000base-sx sfp transceiver module mmf 850nm dom_glc-sx-mmd @
 • công ty c ph n công ngh elite

  活跃值
  vietnam | 共计37笔交易记录
  最近一笔交易发生在2018-10-30,详情如下:
  thi?t b? chuy?n m?ch aruba 2530 24 poe+ switch-hwp-j9779a(không có ch?c n?ng: thu phát sóng vô tuy?n và m?t mã dân s?).hàng m?i 100%,hi?u hp @
 • công ty tnhh estec vi t nam

  活跃值
  vietnam | 共计6笔交易记录
  最近一笔交易发生在2018-10-30,详情如下:
  0071#&0071-dây kim tuy?n(b?ng ??ng) @
已为您找到 ng tuy 相关277个公司
 • kerry apex thailand co ltd.

  other | 共计1笔交易记录
  最近一笔交易发生在2020-04-05,详情如下:
  TOTAL 1 650 CARTONS THAI F OOD STUFFS H S COD E 08119 0 FROZEN DURIAN SEEDLESS F ROZEN GRA TED COCONUT H S C ODE 220299 FROZEN YOUNG C OCONUT JUICE CUP H S COD E 210690 FROZEN C OCONUT M ILK H S CODE ...
 • cong ty tnhh thuong mai va san xuat dai phat thanh

  vietnam | 共计2笔交易记录
  最近一笔交易发生在2019-01-11,详情如下:
  tkpe#&túi pe/ tui 40cm x 45cm (xanh d??ng) (30.00kg30.00kgm) @
 • serveone co. ltd

  russia | 共计2笔交易记录
  最近一笔交易发生在2018-10-31,详情如下:
  b? ??nh tuy?n không dây hay còn g?i là b? chia c?ng m?ng, model h605, kích th??c 84.4x54x25.7(mm),nhãn hi?u iptime,m?i 100% @
 • pingxiang yonghe imports exp co.ltd.

  china | 共计1笔交易记录
  最近一笔交易发生在2018-10-31,详情如下:
  sodium buthyl xanthate c4h9ocssna 84.5%; 40kg/bao; d?ng b?t, hóa ch?t công nghi?p dùng trong tuy?n qu?ng. hàng m?i 100% @
 • addcom contact solutions pvt ltd.

  other | 共计1笔交易记录
  最近一笔交易发生在2018-10-31,详情如下:
  micro m? r?ng c?a ?i?n tho?i ?? bàn h?u tuy?n k?t n?i cho thi?t b? h?i ngh? truy?n hình (hi?u konftel, part no.900102113), 1 b? g?m 2 cái lo?i có dây, hàng m?i 100% @
 • joint harvest industries holding ltd.

  other | 共计8笔交易记录
  最近一笔交易发生在2018-10-31,详情如下:
  thi?t b? thu phát vô tuy?n s? d?ng k? thu?t ?i?u ch? tr?i ph? trong b?ng t?n 2.4/5ghz ,unifi ac802.11acdual radio,k/h:uap-ac-pro,cs 9w,d?i t?n phát 2.4/5ghz,hsx:ubiquiti networks,m?i100% @
 • mundo reader s.l.

  russia | 共计24笔交易记录
  最近一笔交易发生在2018-10-31,详情如下:
  gá ki?m tra ch?c n?ng vô tuy?n c?a b?n m?ch và ch?c n?ng wifi, b?ng nh?a, hàng m?i 100% @
 • shandong mbh fitness co.ltd.

  argentina | 共计2笔交易记录
  最近一笔交易发生在2018-10-31,详情如下:
  máy tr??t tuy?t, model m-8809el-lcd, dùng ?? t?p toàn thân, ??ng tác gi?ng tr??t tuy?t, ch?t li?u chính là thép. nhãn hi?u mbh không s? d?ng ?i?n, hàng m?i 100% @
 • ruckus wireless inc.c o agility international logistics hk.ltd.

  other | 共计2笔交易记录
  最近一笔交易发生在2018-10-31,详情如下:
  thi?t b? thu phát vô tuy?n s? d?ng k? thu?t ?i?u ch? tr?i ph? b?ng t?n 2.4/5ghz h320, p/n: 901-h320-ww00, hi?u ruckus, dùng ?? phát sóng wifi. hàng m?i 100%. @
 • pax technologies ltd.

  argentina | 共计3笔交易记录
  最近一笔交易发生在2018-10-31,详情如下:
  thi?t b? ??c th? s80 dùng trong thanh toán th? -thi?t b? ??u cu?i thông tin di ??ng gsm thu phát vô tuy?n 9khz-25mhz và k?t n?i m?ng(rf,,tcp/ip,dial-up), hãng sx: pax technology limited. m?i 100% @
 • commscope international corp.

  philippines | 共计2笔交易记录
  最近一笔交易发生在2018-10-31,详情如下:
  anten s? d?ng v?i thi?t b? ?i?n tho?i d??i d?ng sóng vô tuy?n, không có ch?c n?ng phát sóng, cmax-d-cpusev53 công su?t 40w. 1710 2700 mhz ,698 960 mhz. hàng m?i 100% @
 • jiangsu feng zhi yi foods co ltd.

  china | 共计1笔交易记录
  最近一笔交易发生在2018-10-31,详情如下:
  n?m khô lo?i th??ng ch?a qua ch? bi?n: white fungus (n?m tuy?t). ngày sx: 12/10/2018, ngày h?t h?n: 12/10/2019. (hàng m?i 100%) @
 • saurer jiangsu textiles machinery

  china | 共计4笔交易记录
  最近一笔交易发生在2018-10-30,详情如下:
  dây ti?p tuy?n rô to b?ng nh?a t?ng h?p, mã hi?u ws-168-342.125 nhãn hi?u saurer, hàng m?i 100% @
 • hewlett packard singapore sales pte ltd.

  other | 共计8笔交易记录
  最近一笔交易发生在2018-10-30,详情如下:
  hwp-jx945a:thi?t b? thu phát vô tuy?n s? d?ng k? thu?t ?i?u ch? tr?i ph? trong b?ng t?n 2,4/5 ghz aruba iap 305 (rw) instant 2x/3x 11ac ap,m?i 100%,hi?u hp(ctiet hys) @
 • apple south asia

  philippines | 共计464笔交易记录
  最近一笔交易发生在2018-10-30,详情如下:
  i?n tho?i di ??ng,iphone xs max gold 64gb a2101-vie,model no: a2101,pn:mt522vn/a,tsp: 2.4 ghz,truy nh?p vô tuy?n b?ng t?n 5 ghz,thu phát vô tuy?n c? ly ng?n @
 • dongguan chen xing trading co.ltd.

  china | 共计5笔交易记录
  最近一笔交易发生在2018-10-30,详情如下:
  0071#&0071-dây kim tuy?n(b?ng ??ng) @
 • ningming ruixing trading co.ltd.

  china | 共计3笔交易记录
  最近一笔交易发生在2018-10-30,详情如下:
  v? con trai n??c ng?t ?ã ???c làm s?ch t?p ch?t h?u c?, ?ã qua s? ch?, ?ã qua tuy?n ch?n dùng làm nguyên li?u kh?m trai. xu?t x? t? trung qu?c @
 • hangzhou shengtong technologies co.ltd.

  china | 共计6笔交易记录
  最近一笔交易发生在2018-10-30,详情如下:
  anten s? d?ng v?i thi?t b? ?i?n tho?i truy?n d?n d??i d?ng sóng (vô tuy?n), 360 ??, 5dbi (không kèm b? ph?n thu phát sóng). p/n: s-wave 7fw-od-3-l500, hang rosenberger s?n xuât, hàng m?i 100%. @
 • syiwu jubang imports export co.ltd.

  china | 共计14笔交易记录
  最近一笔交易发生在2018-10-30,详情如下:
  l?u ni?m: banner trang trí ng??i tuy?t 60-100cm @
 • cisco international ltd.

  other | 共计18笔交易记录
  最近一笔交易发生在2018-10-30,详情如下:
  b? ph?n m? r?ng dùng cho b? ??nh tuy?n d? li?u , m?i 100%. cisco glc, 1000base-sx sfp transceiver module mmf 850nm dom_glc-sx-mmd @

ng tuy贸易公司推荐

我们向您推荐采供ng tuy产品的全球优质贸易公司,这些贸易公司是由外贸网基于ng tuy原始进出口数据整理汇总并推荐。我们持续为外贸用户提供优质的外贸交易信息服务,至今已经累计陪伴了100万用户奋战在外贸路上,外贸邦网致力于成为性价比最好,用户体验最好的外贸数据服务平台。

我们将全球近期有采供ng tuy相关商品的贸易公司优先推荐,通过列表的展示内容您可以初步了解推荐公司的贸易国、累计的交易次数、交易日期以及采供ng tuy商品的交易详情。活跃值分数是您筛选优质贸易公司很好的一个参考标准,理论上活跃值分数越高的公司,贸易报告的完整度越高,公司经营越健康。

公司名称后如有标记“有联系方式”的绿色文字,则说明采供ng tuy产品的贸易公司包含联系方式,包括:联系人、邮箱、电话、传真、官方网址、公司地址。我们也提供一款邮箱采集工具,可以帮助您通过公司名称自动采集Google、领英、Facebook等渠道公司关键人的姓名、职位、邮箱和个人社交主页。

点击“查看更多”按钮可以查看所有ng tuy贸易公司。在新打开的页面,我们提供了更多的功能帮助您进一步选择目标公司,你可以通过贸易国、交易次数、贸易区域、港口、交易时范围、是否包含联系等维度筛选贸易公司;按照交易次数、交易时间排序,这将大大的提升数据查询和使用的效率。在外贸邦网,总能找到您的目标公司!