sediment filter供应商和采购商名录

基于各贸易国原始海关数据,我们汇总统计出全球sediment filter贸易公司名录及其进出口分析报告;目前已收录相关采购商981个、供应商524个,且一直持续收录中。从每份公司贸易报告中,可以查阅目标公司的联系方式、全年采供趋势、贸易伙伴、采供区域、竞争对手、港口统计;通过提关单数据你还可查询到采供sediment filter产品的价格、数量、单价以及运输方式。

采购商列表
供应商列表
已为您找到 sediment filter 相关981个公司
 • apl logistics ltd.

  活跃值
  united states | 共计3笔交易记录
  最近一笔交易发生在2020-07-10,详情如下:
  WATTS REGULATOR PNP SEDIMENT FILTER 000000000000000000
 • watts regulator

  活跃值
  other | 共计54笔交易记录
  最近一笔交易发生在2020-07-10,详情如下:
  WATTS REGULATOR PNP SEDIMENT FILTER 10 TURN T URN TYPE WITHOUT LABEL PNP CARBON GAC 13 TU RN TYPE PNP UF FILTER 11 PUSH TYPE PNP MEMB
 • kuehne nagel llc

  活跃值
  other | 共计3笔交易记录
  最近一笔交易发生在2020-07-03,详情如下:
  P1010 00004 PRE FILTER HS CODE 84219910 P1010 00005 SEDIMENT FILTER HS CODE 84219910 P1010 00006 RO MEMBRANE HS CODE 84219910 7 POST CARBON FILTER HS CODE 84 219910 42 PLTS THIS SHIPM ENT CONTAINS WOO...
 • ds services of america inc

  活跃值
  united states | 共计4笔交易记录
  最近一笔交易发生在2020-07-03,详情如下:
  P1010 00004 PRE FILTER HS CODE 84219910 P1010 00005 SEDIMENT FILTER HS CODE 84219910 P1010 00006 RO MEMBRANE HS CODE 84219910 000000000000008100K 7 POST CARBON FILTER HS CODE 84 219910 42 PLTS THIS SH...
 • barnett ourdoors llc

  活跃值
  united states | 共计1笔交易记录
  最近一笔交易发生在2020-06-30,详情如下:
  640 CTNS OF PART FOR WATER PURIFIER FILTER SANI SEDIMENT GEN 3 FILTER SANI CARBON BL OCK GEN 3 BOOST FILTER FILTER SANI GAC IN TERPURE COUNTERTOP FILTER SANI RO GEN 3 PW T IP SANI TWIST GAC FILTER 12 ...
 • islami bank bangladesh ltd

  活跃值
  spain | 共计19笔交易记录
  最近一笔交易发生在2020-06-30,详情如下:
  SPARE PARTS-SEDIMENT FILTER KENT GOLD
 • mercantil interamericana s.a.c.

  活跃值
  peru | 共计81笔交易记录
  最近一笔交易发生在2020-06-25,详情如下:
  FILTRO DE SEDIMENTOS,HYDRONIX,S/M,4.5"" X 9.7/8"",5M,PRODUCTO PARA TRATAMIENTO DEL AGUA,NSF SEDIMENT FILTER 4 CODIGO: SDC-45-1005
 • to the

  活跃值
  pakistan | 共计1笔交易记录
  最近一笔交易发生在2020-06-24,详情如下:
  WATER FILTERING OR PURIFYING PARTS SILVE R INLINE SEDIMENT
 • quickermv sp

  活跃值
  maldives | 共计2笔交易记录
  最近一笔交易发生在2020-06-24,详情如下:
  SEDIMENT FILTER (KENT PERK
 • công ty tnhh thương mại sản xuất và dịch vụ tư vấn an khang

  活跃值
  vietnam | 共计42笔交易记录
  最近一笔交易发生在2020-06-23,详情如下:
  LÕI LỌC THÔ DÙNG TRONG NGÀNH LỌC NƯỚC SEDIMENT MELT BLOWN FILTER CARTRIDGE, MODEL: PP-20, HÀNG MỚI 100% @
 • công ty cổ phần tập đoàn sơn hà

  活跃值
  vietnam | 共计8笔交易记录
  最近一笔交易发生在2020-06-23,详情如下:
  LÕI LỌC SEDIMENT FILTER 11", LINH KIỆN MÁY LỌC NƯỚC RO, CÔNG SUẤT 10 LÍT/GIỜ. HÀNG MỚI 100% @
 • cty tnhh thương mại dịch vụ thuần mỹ

  活跃值
  vietnam | 共计1笔交易记录
  最近一笔交易发生在2020-06-21,详情如下:
  LÕI LỌC SEDIMENT 11"(GREEN BIO FILTER), DÙNG CHO MÁY LỌC NƯỚC, HÀNG MỚI 100% @
 • cliff berry inc

  活跃值
  other | 共计730笔交易记录
  最近一笔交易发生在2020-06-21,详情如下:
  SLUDGE SLUDGE SLUDGE WITH ONE BILGE RUST SEDIMENTS SIX GALLEY SEDIMENTS ONE SEWAGE SLUDGE ONE FUEL FILTERS ONE OILY DEBRIS FIFTY NON HAZ EMPTY OILY CONTAINERS ED ON
 • .s.s.g shipping services b.v.

  活跃值
  netherlands | 共计2笔交易记录
  最近一笔交易发生在2020-06-20,详情如下:
  SPARE PARTS - INLINE SEDIMENT FILTER 8
 • công ty tnhh công nghệ nissei việt nam

  活跃值
  vietnam | 共计4笔交易记录
  最近一笔交易发生在2020-06-18,详情如下:
  LỌC NƯỚC TINH KHIẾT KÈM CỐC LỌC BẰNG INOX DÙNG LẮP VÀO MÁY LỌC NƯỚC ĐỂ TẨY RỬA SẢN PHẨM THẤU KÍNH 1 MICRON, 10 INCH (PP SEDIMENT FILTER WITH HOUSING), HÀNG MỚI 100% @
 • buttabari tea pvt ltd.

  活跃值
  nepal | 共计2笔交易记录
  最近一笔交易发生在2020-06-13,详情如下:
  IN LINE SEDIMENT FILTER
 • công ty cổ phần thương mại carpa việt nam

  活跃值
  vietnam | 共计68笔交易记录
  最近一笔交易发生在2020-06-10,详情如下:
  LÕI LỌC NƯỚC PLUS SEDIMENT 14" FILTER NHÃN HIỆU COWAY, DÙNG CHO MÁY LỌC NƯỚC, HÀNG MỚI 100% @
 • doctor green innovation co.ltd.

  活跃值
  thailand | 共计1笔交易记录
  最近一笔交易发生在2020-06-10,详情如下:
  INLINE SEDIMENT FILTER
 • vision of kitchen links pvt ltd.

  活跃值
  nepal | 共计5笔交易记录
  最近一笔交易发生在2020-06-08,详情如下:
  INLINE SEDIMENT FILTER 11 INCH
 • grocio javier prado izquierdo

  活跃值
  peru | 共计1笔交易记录
  最近一笔交易发生在2020-06-06,详情如下:
  SEDIMENT FILTER KENT GOLD
已为您找到 sediment filter 相关524个公司
 • apl logistics korea ltd.

  china | 共计28笔交易记录
  最近一笔交易发生在2020-07-10,详情如下:
  WATTS REGULATOR PNP SEDIMENT FILTER 000000000000000000
 • picogram

  south korea | 共计66笔交易记录
  最近一笔交易发生在2020-07-10,详情如下:
  WATTS REGULATOR PNP SEDIMENT FILTER 10 TURN T URN TYPE WITHOUT LABEL PNP CARBON GAC 13 TU RN TYPE PNP UF FILTER 11 PUSH TYPE PNP MEMB
 • zhongshan filterpro environmental pvt ltd.

  china | 共计6笔交易记录
  最近一笔交易发生在2020-07-03,详情如下:
  P1010 00004 PRE FILTER HS CODE 84219910 P1010 00005 SEDIMENT FILTER HS CODE 84219910 P1010 00006 RO MEMBRANE HS CODE 84219910 000000000000008100K 7 POST CARBON FILTER HS CODE 84 219910 42 PLTS THIS SH...
 • zhongshan filterpro environmental protection llc

  hong kong | 共计1笔交易记录
  最近一笔交易发生在2020-07-03,详情如下:
  P1010 00004 PRE FILTER HS CODE 84219910 P1010 00005 SEDIMENT FILTER HS CODE 84219910 P1010 00006 RO MEMBRANE HS CODE 84219910 P1010 00007 POST CARBON FILTER HS CODE 84219910 42 PLTS THIS SHIPMENT CONT...
 • kuehne nagel s.a.

  costa rica | 共计3笔交易记录
  最近一笔交易发生在2020-07-03,详情如下:
  P1010 00004 PRE FILTER HS CODE 84219910 P1010 00005 SEDIMENT FILTER HS CODE 84219910 P1010 00006 RO MEMBRANE HS CODE 84219910 7 POST CARBON FILTER HS CODE 84 219910 42 PLTS THIS SHIPM ENT CONTAINS WOO...
 • wa cheong plastics factory ltd.

  hong kong | 共计1笔交易记录
  最近一笔交易发生在2020-06-30,详情如下:
  640 CTNS OF PART FOR WATER PURIFIER FILTER SANI SEDIMENT GEN 3 FILTER SANI CARBON BL OCK GEN 3 BOOST FILTER FILTER SANI GAC IN TERPURE COUNTERTOP FILTER SANI RO GEN 3 PW T IP SANI TWIST GAC FILTER 12 ...
 • kent r o systems ltd.

  india | 共计736笔交易记录
  最近一笔交易发生在2020-06-30,详情如下:
  SPARE PARTS-SEDIMENT FILTER KENT GOLD
 • delight filtration pvt ltd.

  india | 共计3笔交易记录
  最近一笔交易发生在2020-06-27,详情如下:
  BLUE MOUNT RO WATER PURIFIER (BM12) EXTR A X (10" SEDIMENT FILTER SET) (API
 • valarmathi export&imports

  india | 共计2笔交易记录
  最近一笔交易发生在2020-06-24,详情如下:
  SEDIMENT FILTER (KENT PERK
 • lexcru water tech pvt ltd.

  india | 共计9笔交易记录
  最近一笔交易发生在2020-06-24,详情如下:
  WATER FILTERING OR PURIFYING PARTS SILVE R INLINE SEDIMENT
 • tianjin tianchuang best pure environmental science&technologies

  china | 共计24笔交易记录
  最近一笔交易发生在2020-06-23,详情如下:
  LÕI LỌC THÔ DÙNG TRONG NGÀNH LỌC NƯỚC SEDIMENT MELT BLOWN FILTER CARTRIDGE, MODEL: PP-20, HÀNG MỚI 100% @
 • purisys co.ltd.

  south korea | 共计9笔交易记录
  最近一笔交易发生在2020-06-23,详情如下:
  LÕI LỌC SEDIMENT FILTER 11", LINH KIỆN MÁY LỌC NƯỚC RO, CÔNG SUẤT 10 LÍT/GIỜ. HÀNG MỚI 100% @
 • rucha enterprises

  india | 共计98笔交易记录
  最近一笔交易发生在2020-06-22,详情如下:
  SHIPS STORE SEDIMENT FILTER (CODE NO200 10
 • livpure pvt ltd.

  india | 共计23笔交易记录
  最近一笔交易发生在2020-06-22,详情如下:
  SPARE PARTS OF WATER PURIFYING MACHINES- SEDIMENT FILTER IN/OUT ONE SIDE
 • kum yang materials co.ltd.

  south korea | 共计2笔交易记录
  最近一笔交易发生在2020-06-21,详情如下:
  LÕI LỌC SEDIMENT 11"(GREEN BIO FILTER), DÙNG CHO MÁY LỌC NƯỚC, HÀNG MỚI 100% @
 • thor joergensen as

  haiti | 共计1笔交易记录
  最近一笔交易发生在2020-06-21,详情如下:
  SLUDGE SLUDGE SLUDGE WITH ONE BILGE RUST SEDIMENTS SIX GALLEY SEDIMENTS ONE SEWAGE SLUDGE ONE FUEL FILTERS ONE OILY DEBRIS FIFTY NON HAZ EMPTY OILY CONTAINERS ED ON
 • ge power conversion india pvt.ltd.

  india | 共计1笔交易记录
  最近一笔交易发生在2020-06-19,详情如下:
  SGW SEDIMENT FILTER WITH MAT
 • japan shimizu sangyo co.ltd.

  japan | 共计3笔交易记录
  最近一笔交易发生在2020-06-18,详情如下:
  LỌC NƯỚC TINH KHIẾT KÈM CỐC LỌC BẰNG INOX DÙNG LẮP VÀO MÁY LỌC NƯỚC ĐỂ TẨY RỬA SẢN PHẨM THẤU KÍNH 1 MICRON, 10 INCH (PP SEDIMENT FILTER WITH HOUSING), HÀNG MỚI 100% @
 • wishing well

  india | 共计2笔交易记录
  最近一笔交易发生在2020-06-13,详情如下:
  IN LINE SEDIMENT FILTER
 • coway co.ltd.

  south korea | 共计82笔交易记录
  最近一笔交易发生在2020-06-10,详情如下:
  LÕI LỌC NƯỚC PLUS SEDIMENT 14" FILTER NHÃN HIỆU COWAY, DÙNG CHO MÁY LỌC NƯỚC, HÀNG MỚI 100% @

sediment filter贸易公司推荐

我们向您推荐采供sediment filter产品的全球优质贸易公司,这些贸易公司是由外贸网基于sediment filter原始进出口数据整理汇总并推荐。我们持续为外贸用户提供优质的外贸交易信息服务,至今已经累计陪伴了100万用户奋战在外贸路上,外贸邦网致力于成为性价比最好,用户体验最好的外贸数据服务平台。

我们将全球近期有采供sediment filter相关商品的贸易公司优先推荐,通过列表的展示内容您可以初步了解推荐公司的贸易国、累计的交易次数、交易日期以及采供sediment filter商品的交易详情。活跃值分数是您筛选优质贸易公司很好的一个参考标准,理论上活跃值分数越高的公司,贸易报告的完整度越高,公司经营越健康。

公司名称后如有标记“有联系方式”的绿色文字,则说明采供sediment filter产品的贸易公司包含联系方式,包括:联系人、邮箱、电话、传真、官方网址、公司地址。我们也提供一款邮箱采集工具,可以帮助您通过公司名称自动采集Google、领英、Facebook等渠道公司关键人的姓名、职位、邮箱和个人社交主页。

点击“查看更多”按钮可以查看所有sediment filter贸易公司。在新打开的页面,我们提供了更多的功能帮助您进一步选择目标公司,你可以通过贸易国、交易次数、贸易区域、港口、交易时范围、是否包含联系等维度筛选贸易公司;按照交易次数、交易时间排序,这将大大的提升数据查询和使用的效率。在外贸邦网,总能找到您的目标公司!