Wing Fat Paper Fox Co

block d 14f shing teck building44 wong chuk hang road aberdeen
中国香港供应商,公司贸易数据已更新至2022-05-31

wing fat paper fox co是一家中国香港供应商,以下的贸易报告数据来源于贸易数据;该公司的进口数据截止至2022-05-31共计3053笔交易。基于这些贸易数据,我们从贸易伙伴、进出口港、采供国、HS编码、联系方式等维度对数据进行统计汇总,这可以帮助您提高使用外贸数据的效率。上图是wing fat paper fox co公司近一年的市场趋势分析图,可以从交易数量、重量、价格、交易次数不同维度的趋势来了解当前公司的采供周期和业务稳定性。

提关单数据

(最近15笔)
货运信息
提单编号 重量
采购商công ty tnhh injae vina数量49.13
供应商công ty tnhh injae vina总金额10759.47(美元)
交易日期2021/11/30 单价219.0
采购区域Vietnam 箱量— (Unit)
供应区域Hong Kong 出货港口other cn
HS编码44130000 卸货港口cua khau mong cai quang ninh vn
产品描述IW02NK207#&GỖ BẠCH DƯƠNG, TÊN KHOA HỌC: BETULA SPP, DẠNG THANH (ĐÃ SẤY, TẨM), DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT ĐỒ CHƠI TRẺ EM @ 联系人
查阅所有

贸易伙伴

公司名称 所属区域 交易数 交易占比 详情
công ty tnhh injae vina vietnam 1946 77.2% >
winning moves inc united states 214 8.5% >
the c.m. paula company united states 75 3.0% >
think geek c o excel united states 40 1.6% >
c m paula co united states 35 1.4% >
查阅所有

港口统计

港口名称 所属区域 交易数 交易占比 详情
other cn Hong kong(china) 795 30.9% >
dongxing china Hong kong(china) 697 27.1% >
yantian Hong kong(china) 607 23.6% >
hong kong Hong kong(china) 141 5.5% >
shekou cn Hong kong(china) 74 2.9% >
查阅所有

使用指导

wing fat paper fox co是一家中国香港供应商,其数据来源于中国香港进出口数据。当前公司的贸易报告主要包括:市场趋势分析、 联系方式、贸易伙伴、港口统计、贸易区域分析。官方参考联系方式来源于中国香港原始的提关单数据,包括了邮箱、电话、传真、地址和官方网址。截止2022-05-31,wing fat paper fox co共有2520笔交易数据,通过产品名、HS编码等维度可以搜索精准的提关单叔叔。关注该公司可导出联系方式和提关单数据;如该司有最新交易记录,系统自动通知。

我们从wing fat paper fox co的2520笔交易中,汇总该公司所有的贸易伙伴名录。可按照交易量、交易日期、采供国筛选;同时也可查询到贸易双方每一笔交易的产品、数量、价格和贸易频率,这些数据为您提供竞争对手研究、已有客户的维护与监控、目标客户的开发提供了强有力的支撑。同样,以港口或贸易区域作为查询条件的交易记录,可推算出wing fat paper fox co在全球的主要采供市场以及份额占比,帮助你深度剖析目标公司市场,科学制定生产营销策略。

在邦课堂整理了全套的外贸数据系列的课程,200+开发技巧数据百科新手操作手册直播课堂等优质内容,每周更新、帮你掌握客户开发新技能。进入邦课堂学习→