cowon systems inc.

活跃值90 韩国供应商,最后一笔交易日期是2021-11-15 地址: 5th, cowon tower 689-3,yeoksamdong gangnam-gu seoul 135-080 korea 群发邮件 详情
多人收藏 精准匹配 有联系方式

主营:

全部

提关单数据

< 1/15 >
贸易概述只展示最近15条,点击查看全部
 • 交易日期 2021/11/15 提单编号 ——
 • 供应商 cowon systems inc. 采购商 công ty tnhh nhà sơn vân
 • 出口港 incheon kr 进口港 noi bai airport vn
 • 供应区 South Korea 采购区 Vietnam
 • 重量 —— 金额 1080
 • HS编码 85176259 产品标签 bluetooth
 • 产品描述 TAI NGHE KHÔNG DÂY BLUETOOTH TRUE WIRELESS NHÃN HIỆU COWON, MODEL: CK20 ANC. DẢI TẦN: 20HZ - 0,02MHZ. DÙNG CHO ĐIỆN THOẠI, MÁY VI TÍNH. HÀNG MỚI 100% @
+查阅全部

贸易伙伴

采供产品

 • 产品名称 交易数 交易占比 详情
 • bluetooth
  18 54.55% >
 • microphone
  10 30.3% >
 • mp3
  2 6.06% >
 • player
  2 6.06% >
 • reproducing apparatus
  2 6.06% >
 • +查阅全部

HS编码统计

 • 编码名称 交易数 交易占比 详情
 • 85176259 18 54.55% >
 • 85183020 10 30.3% >
 • 85198920 2 6.06% >
 • 85198990 2 6.06% >
 • 851929 1 3.03% >

贸易区域

 • 区域 交易数 交易占比 详情
 • russia 1112 44.93% >
 • panama 338 13.66% >
 • other 321 12.97% >
 • vietnam 87 3.52% >
 • japan 71 2.87% >
 • +查阅全部

港口统计

 • 港口名 交易数 交易占比 详情
 • inchon 197 7.96% >
 • krinc 76 3.07% >
 • busan 53 2.14% >
 • incheon 45 1.82% >
 • krsel 40 1.62% >
 • +查阅全部
cowon systems inc.是一家韩国供应商。当前公司的贸易报告主要包括:市场趋势分析、 联系方式、贸易伙伴、港口统计、贸易区域分析。官方参考联系方式来源于美国原始的提关单数据,包括了邮箱、电话、传真、地址和官方网址。截止2021-11-15,cowon systems inc.共有2475笔交易数据,通过产品名、HS编码等维度可以搜索精准的提关单。关注该公司可导出联系方式和提关单数据;如该司有最新交易记录,系统自动通知。

我们从cowon systems inc.的2475笔交易中,汇总该公司所有的贸易伙伴名录。可按照交易量、交易日期、采供国筛选;同时也可查询到贸易双方每一笔交易的产品、数量、价格和贸易频率,这些数据为您提供竞争对手研究、已有客户的维护与监控、目标客户的开发提供了强有力的支撑。同样,以港口或贸易区域作为查询条件的交易记录,可推算出cowon systems inc.在全球的主要采供市场以及份额占比,帮助你深度剖析目标公司市场,科学制定生产营销策略。

参考联系方式


同行公司

咨询热线:021-64033826(周一至周五 9:15-18:00)

关于我们 联系我们 网站协议 隐私政策 招聘信息 广告招募 采购商 供应商 公司报告 行业报告

©2010-2022 外贸邦版权所有|虹梅路2007号远中产业园3期1号楼705室