Qingdao Kaishuo Machinery Technologies

中国供应商,公司贸易数据已更新至2021-09-08

qingdao kaishuo machinery technologies是一家中国供应商,以下的贸易报告数据来源于贸易数据;该公司的进口数据截止至2021-09-08共计372笔交易。基于这些贸易数据,我们从贸易伙伴、进出口港、采供国、HS编码、联系方式等维度对数据进行统计汇总,这可以帮助您提高使用外贸数据的效率。上图是qingdao kaishuo machinery technologies公司近一年的市场趋势分析图,可以从交易数量、重量、价格、交易次数不同维度的趋势来了解当前公司的采供周期和业务稳定性。

提关单数据

(最近15笔)
货运信息
提单编号 重量
采购商công ty trách nhiệm hữu hạn geotech việt nam数量5.0
供应商công ty trách nhiệm hữu hạn geotech việt nam总金额100.0(美元)
交易日期2021/09/08 单价20.0
采购区域Vietnam 箱量— (Unit)
供应区域China 出货港口other cn
HS编码85371099 卸货港口noi bai airport vn
产品描述MÀN HÌNH ĐIỀU KHIỂN CẢM ỨNG DÙNG CHO MÁY DỆT, MÃ: TPC7022EX, NCC: QINGDAO KAISHUO MACHINERY TECHNOLOGY CO., LTD, HÀNG SỬ DỤNG NỘI BỘ CÔNG TY, MỚI 100% @ 联系人
查阅所有

贸易伙伴

公司名称 所属区域 交易数 交易占比 详情
công ty trách nhiệm hữu hạn geotech việt nam vietnam 115 30.9% >
virani fabrics india 8 2.2% >
virani textiles india 8 2.2% >
unique fabrics india 5 1.3% >
kalyani creation india 5 1.3% >
查阅所有

港口统计

港口名称 所属区域 交易数 交易占比 详情
qingdao China 114 30.6% >
qingdao cn China 2 0.5% >
other cn China 1 0.3% >

使用指导

qingdao kaishuo machinery technologies是一家中国供应商,其数据来源于中国进出口数据。当前公司的贸易报告主要包括:市场趋势分析、 联系方式、贸易伙伴、港口统计、贸易区域分析。官方参考联系方式来源于中国原始的提关单数据,包括了邮箱、电话、传真、地址和官方网址。截止2021-09-08,qingdao kaishuo machinery technologies共有372笔交易数据,通过产品名、HS编码等维度可以搜索精准的提关单叔叔。关注该公司可导出联系方式和提关单数据;如该司有最新交易记录,系统自动通知。

我们从qingdao kaishuo machinery technologies的372笔交易中,汇总该公司所有的贸易伙伴名录。这些公司主要分布在india,vietnam,united states。可按照交易量、交易日期、采供国筛选;同时也可查询到贸易双方每一笔交易的产品、数量、价格和贸易频率,这些数据为您提供竞争对手研究、已有客户的维护与监控、目标客户的开发提供了强有力的支撑。同样,以港口或贸易区域作为查询条件的交易记录,可推算出qingdao kaishuo machinery technologies在全球的主要采供市场以及份额占比,帮助你深度剖析目标公司市场,科学制定生产营销策略。

在邦课堂整理了全套的外贸数据系列的课程,200+开发技巧数据百科新手操作手册直播课堂等优质内容,每周更新、帮你掌握客户开发新技能。进入邦课堂学习→