sheyang longde machinery factory

活跃值61 国际公司供应商,最后一笔交易日期是2022-05-09 地址: 18th 99 jianguo road, beijing china garments mansion floor 群发邮件 详情
精准匹配 国际公司

国家:

产品:

所有

提关单数据

< 1/9 >
贸易概述只展示最近15条,点击查看全部
 • 交易日期 2022/05/09 提单编号 ——
 • 供应商 sheyang longde machinery factory 采购商 công ty tnhh liên á
 • 出口港 qingdao cn 进口港 cang cat lai hcm vn
 • 供应区 China 采购区 Vietnam
 • 重量 41920other 金额 250000
 • HS编码 84459010 产品标签 warping machines
 • 产品描述 MÁY HỒ SỢI S351 SIZING MACHINE, HIỆU: JUNSHANGDA, MODEL: S351, CÔNG SUẤT 450 MÉT/PHÚT (DÙNG TRONG GIA CÔNG SỢI DỆT, HOẠT ĐỘNG BẰNG ĐIỆN), HÀNG ĐỒNG BỘ THÁO RỜI. HÀNG MỚI 100%
+查阅全部

贸易伙伴

采供产品

 • 产品名称 交易数 占比 详情
 • warping machines
  3 50% >
 • belt warper
  1 16.67% >
 • cardboard cylinder
  1 16.67% >
 • high speed computer
  1 16.67% >
 • warping machine
  1 16.67% >
 • +查阅全部

HS编码统计

 • 编码名称 交易数 占比 详情
 • 84459010 3 50% >
 • 8445900001 1 16.67% >
 • 8445900009 1 16.67% >
 • 8448190000 1 16.67% >

贸易区域

 • 区域 交易数 占比 详情
 • vietnam 5 55.56% >
 • russia 4 44.44% >

港口统计

 • 港口名 交易数 占比 详情
 • shanghai 2 22.22% >
 • shanghai cn 2 22.22% >
 • qingdao cn 1 11.11% >
sheyang longde machinery factory是一家中国供应商。当前公司的贸易报告主要包括:市场趋势分析、 联系方式、贸易伙伴、港口统计、贸易区域分析。官方参考联系方式来源于中国原始的提关单数据,包括了邮箱、电话、传真、地址和官方网址。截止2022-05-09,sheyang longde machinery factory共有9笔交易数据,通过产品名、HS编码等维度可以搜索精准的提关单。关注该公司可导出联系方式和提关单数据;如该司有最新交易记录,系统自动通知。

我们从sheyang longde machinery factory的9笔交易中,汇总该公司所有的贸易伙伴名录。可按照交易量、交易日期、采供国筛选;同时也可查询到贸易双方每一笔交易的产品、数量、价格和贸易频率,这些数据为您提供竞争对手研究、已有客户的维护与监控、目标客户的开发提供了强有力的支撑。同样,以港口或贸易区域作为查询条件的交易记录,可推算出sheyang longde machinery factory在全球的主要采供市场以及份额占比,帮助你深度剖析目标公司市场,科学制定生产营销策略。

参考联系方式


同行公司

咨询热线:021-64033826(周一至周五 9:15-18:00)

关于我们 联系我们 网站协议 隐私政策 招聘信息 广告招募 采购商 供应商 公司报告 行业报告

©2010-2024 外贸邦版权所有|虹梅路2007号远中产业园3期1号楼705室