Công Ty Tnhh Đầu Tư Phát Triển Nông Nghiệp Việt Tín

(活跃值 )
越南供应商 , 公司贸易数据已更新至2019-06-29
    提单数 73063
    贸易伙伴 73

công ty tnhh đầu tư phát triển nông nghiệp việt tín是一家越南供应商,以下的贸易报告数据来源于海关数据;该公司的进口数据截止至2019-06-29共计74043笔交易。基于这些贸易数据,我们从贸易伙伴、进出口港、采供国、HS编码、联系方式等维度对数据进行统计汇总,这可以帮助您提高使用外贸数据的效率。上图是công ty tnhh đầu tư phát triển nông nghiệp việt tín公司近一年的市场趋势分析图,可以从交易数量、重量、价格、交易次数不同维度的趋势来了解当前公司的采供周期和业务稳定性。

提单数据

(最近15笔)
货运信息
提单编号 重量
采购商g uangxi pingxiang shi jun da imp&exp trading co.ltd. 数量10.0 OTHER
供应商công ty tnhh đầu tư phát triển nông nghiệp việt tín 总金额132.304(美元)
交易日期2019/06/29 单价13.23
采购区域 箱量— (Unit)
供应区域Vietnam 出货港口cua khau huu nghi lang son
HS编码94016990 卸货港口
产品描述đồ gỗ mỹ nghệ: đôn cảnh , gỗ:hương (pterocarpus macrocarpus) nhập khẩu từ lào, hàng mới 100%, kt (35x35x80) cm, (30x30x45) cm, (40x60x80) cm#&vn @ 联系人

港口统计

了解详情 >
港口名称 所属区域 交易数 交易占比 详情
huu nghi border gate lang son Vietnam 37225 50.9% >
tan thanh border gate lang son Vietnam 10827 14.8% >
cua khau huu nghi lang son Vietnam 7867 10.8% >
cửa khẩu tân thanh lạng sơn Vietnam 7089 9.7% >
cửa khẩu hữu nghị lạng sơn Vietnam 3810 5.2% >

công ty tnhh đầu tư phát triển nông nghiệp việt tín是一家越南供应商,其数据来源于越南海关数据。当前公司的贸易报告主要包括:市场趋势分析、 联系方式、贸易伙伴、港口统计、贸易区域分析。官方参考联系方式来源于越南原始的提关单数据,包括了邮箱、电话、传真、地址和官方网址。 截止2019-06-29,công ty tnhh đầu tư phát triển nông nghiệp việt tín共计有73063笔交易数据,通过产品名、HS编码等维度可以搜索精准的交易数据。关注公司,可在数据管理中心导出该公司的联系方式和提单数据;如有最新交易数据,我们也会通过系统消息推送给您。

我们从công ty tnhh đầu tư phát triển nông nghiệp việt tín的73063笔交易中,提取了该公司所有的贸易伙伴。这些公司主要分布在other,china,你可以按照交易量、交易时间、贸易国筛选公司,同时也可以查询到贸易双方每一笔交易的产品类型、量价和贸易频率;这些数据可以为您提供竞争对手研究、已有客户的维护与监控、目标用户的开发提供了强有力的支撑。 通过对交易数据的汇总统计,我们将该公司的进出口港、贸易区域独立提取,您可以查阅到以港口或贸易区域作为查询条件的交易记录,这可以推算出công ty tnhh đầu tư phát triển nông nghiệp việt tín在全球范围的主要市场以及份额占比;帮助你深度剖析目标公司市场,科学制定生产营销策略。

此外,我们致力于精准目标客户的推荐服务,利用大数据的处理计算能力,从越南的供应商公司库推送采供同一类产品(HS编码)的公司,其中包含邮箱、近期有交易的公司将被优先推送。所以我们建议您,在关注công ty tnhh đầu tư phát triển nông nghiệp việt tín的同时,标记该司所属行业和采供产品,这将有利于我们提升推送的精准度。