Công Ty Tnhh Khoa Học Kỹ Thuật Texhong Ngân Long

(活跃值 )
越南供应商 , 公司贸易数据已更新至2018-06-14
    提单数 44704
    贸易伙伴 5
    同行公司 1

công ty tnhh khoa học kỹ thuật texhong ngân long是一家越南供应商,以下的贸易报告数据来源于海关数据;该公司的进口数据截止至2018-06-14共计44792笔交易。基于这些贸易数据,我们从贸易伙伴、进出口港、采供国、HS编码、联系方式等维度对数据进行统计汇总,这可以帮助您提高使用外贸数据的效率。上图是công ty tnhh khoa học kỹ thuật texhong ngân long公司近一年的市场趋势分析图,可以从交易数量、重量、价格、交易次数不同维度的趋势来了解当前公司的采供周期和业务稳定性。

提单数据

(最近15笔)
货运信息
提单编号 重量
采购商texhong china investment co.ltd. 数量1331.0 OTHER
供应商công ty tnhh khoa học kỹ thuật texhong ngân long 总金额4902.783(美元)
交易日期2018/06/14 单价3.6835334
采购区域 箱量— (Unit)
供应区域Vietnam 出货港口cua khau mong cai quang ninh
HS编码52052200 卸货港口
产品描述sợi cotton (sợi đơn, làm từ xơ đã chải kỹ), sợi có tỷ trọng bông từ 85% trở lên, độ mảnh từ 232.56 decitex đến dưới 714.29 decitex - cotton yarn jc21sts:hm#&vn @ 联系人

贸易伙伴

了解详情 >
公司名称 所属区域 交易数 交易占比 详情
Sunray Macao Commercial Offshore Ltd. Other 44698 100.0% >
Guangxi Dongxing Wantong International Logistics Co.ltd. Other 2 0.0% >
Texhong China Investment Co.ltd. Other 2 0.0% >
Sunray Trading Hongkong Ltd. Other 1 0.0% >
Chung Charm Textiles Ltd. Other 1 0.0% >

港口统计

了解详情 >
港口名称 所属区域 交易数 交易占比 详情
mong cai border gate quang ninh Vietnam 39681 88.8% >
cửa khẩu móng cái quảng ninh Vietnam 2968 6.6% >
dinh vu port hai phong Vietnam 751 1.7% >
cat lai port hcm city Vietnam 199 0.4% >
new port Vietnam 163 0.4% >

công ty tnhh khoa học kỹ thuật texhong ngân long是一家越南供应商,其数据来源于越南海关数据。当前公司的贸易报告主要包括:市场趋势分析、 联系方式、贸易伙伴、港口统计、贸易区域分析。官方参考联系方式来源于越南原始的提关单数据,包括了邮箱、电话、传真、地址和官方网址。 截止2018-06-14,công ty tnhh khoa học kỹ thuật texhong ngân long共计有44704笔交易数据,通过产品名、HS编码等维度可以搜索精准的交易数据。关注公司,可在数据管理中心导出该公司的联系方式和提单数据;如有最新交易数据,我们也会通过系统消息推送给您。

我们从công ty tnhh khoa học kỹ thuật texhong ngân long的44704笔交易中,提取了该公司所有的贸易伙伴。这些公司主要分布在other,你可以按照交易量、交易时间、贸易国筛选公司,同时也可以查询到贸易双方每一笔交易的产品类型、量价和贸易频率;这些数据可以为您提供竞争对手研究、已有客户的维护与监控、目标用户的开发提供了强有力的支撑。 通过对交易数据的汇总统计,我们将该公司的进出口港、贸易区域独立提取,您可以查阅到以港口或贸易区域作为查询条件的交易记录,这可以推算出công ty tnhh khoa học kỹ thuật texhong ngân long在全球范围的主要市场以及份额占比;帮助你深度剖析目标公司市场,科学制定生产营销策略。

此外,我们致力于精准目标客户的推荐服务,利用大数据的处理计算能力,从越南的供应商公司库推送采供同一类产品(HS编码)的公司,其中包含邮箱、近期有交易的公司将被优先推送。所以我们建议您,在关注công ty tnhh khoa học kỹ thuật texhong ngân long的同时,标记该司所属行业和采供产品,这将有利于我们提升推送的精准度。