công ty tnhh thành vi

活跃值75 越南供应商,最后一笔交易日期是2023-02-22 群发邮件 详情
精准匹配 从中国有采购

主营:

全部

提关单数据

< 1/15 >
贸易概述只展示最近15条,点击查看全部
 • 交易日期 2023/02/22 提单编号 ——
 • 供应商 công ty tnhh thành vi 采购商 yu cheng starch enterprises co.ltd.
 • 出口港 —— 进口港 ——
 • 供应区 Vietnam 采购区 ——
 • 重量 —— 金额 11400
 • HS编码 11081400 产品标签 cassava starch
 • 产品描述 TINH BỘT SẮN. ( 1 BAO 20 KG ), NHÃN HIỆU: 333 MỚI 100% #&VN @
+查阅全部

贸易伙伴

采供产品

 • 产品名称 交易数 占比 详情
 • cassava starch
  212 95.5% >

贸易区域

 • 区域 交易数 占比 详情
 • other 273 53.63% >
 • vietnam 90 17.68% >
 • china 46 9.04% >
 • malaysia 3 0.59% >

港口统计

 • 港口名 交易数 占比 详情
 • cang cat lai hcm 189 37.13% >
 • cat lai port hcm city 170 33.4% >
 • cang cat lai hcm vn 22 4.32% >
 • icd transimex sg vn 6 1.18% >
 • cảng cát lái hồ chí minh 3 0.59% >
 • +查阅全部
công ty tnhh thành vi是一家越南供应商。当前公司的贸易报告主要包括:市场趋势分析、 联系方式、贸易伙伴、港口统计、贸易区域分析。官方参考联系方式来源于美国原始的提关单数据,包括了邮箱、电话、传真、地址和官方网址。截止2023-02-22,công ty tnhh thành vi共有549笔交易数据,通过产品名、HS编码等维度可以搜索精准的提关单。关注该公司可导出联系方式和提关单数据;如该司有最新交易记录,系统自动通知。

我们从công ty tnhh thành vi的549笔交易中,汇总该公司所有的贸易伙伴名录。可按照交易量、交易日期、采供国筛选;同时也可查询到贸易双方每一笔交易的产品、数量、价格和贸易频率,这些数据为您提供竞争对手研究、已有客户的维护与监控、目标客户的开发提供了强有力的支撑。同样,以港口或贸易区域作为查询条件的交易记录,可推算出công ty tnhh thành vi在全球的主要采供市场以及份额占比,帮助你深度剖析目标公司市场,科学制定生产营销策略。

参考联系方式


咨询热线:021-64033826(周一至周五 9:15-18:00)

关于我们 联系我们 网站协议 隐私政策 招聘信息 广告招募 采购商 供应商 公司报告 行业报告

©2010-2023 外贸邦版权所有|虹梅路2007号远中产业园3期1号楼705室