zhongshan city kuaida trade co.ltd.

活跃值75 中国供应商,最后一笔交易日期是2023-10-26 地址: 2nd floor,no.1,xinggang mid-road,gazhongshanchina 群发邮件 详情
精准匹配

主营产品:

所有

提关单数据

< 1/15 >
贸易概述只展示最近15条,点击查看全部
 • 交易日期 2023/10/26 提单编号 191023029d526234
 • 供应商 zhongshan city kuaida trade co.ltd. 采购商 công ty tnhh sản xuất thương mại xuất nhập khẩu bao bì lập tín
 • 出口港 geelong 进口港 ——
 • 供应区 China 采购区 Vietnam
 • 重量 5226.9kg 金额 7944.888
 • HS编码 39204900 产品标签 vinyl chloride,polymers
 • 产品描述 PVC FILM WITHOUT VINYL CHLORIDE POLYMER PATTERN PRINTED WITH PLASTIC CONTENT OF 4-5%, NON-POROUS, UNREINFORCED, ROLL FORM, SIZE: 480MM*40MIC. 100% NEW PRODUCT
+查阅全部

贸易伙伴

采供产品

 • 产品名称 交易数 占比 详情
 • arts
  12 18.46% >
 • lighting part
  12 18.46% >
 • unpopular brand
  12 18.46% >
 • led light
  11 16.92% >
 • ceiling fan
  8 12.31% >
 • +查阅全部

HS编码统计

 • 编码名称 交易数 占比 详情
 • 94059900 12 18.46% >
 • 84145120 7 10.77% >
 • 70200090 5 7.69% >
 • 84231000 5 7.69% >
 • 842310900019 5 7.69% >
 • +查阅全部

贸易区域

 • 区域 交易数 占比 详情
 • pakistan 225 61.48% >
 • india 98 26.78% >
 • turkey 13 3.55% >
 • mexico 11 3.01% >
 • russia 6 1.64% >
 • +查阅全部

港口统计

 • 港口名 交易数 占比 详情
 • hong kong 2 0.55% >
 • yantian 2 0.55% >
 • chiwan 1 0.27% >
 • zhongshan 1 0.27% >
zhongshan city kuaida trade co.ltd.是一家中国供应商。当前公司的贸易报告主要包括:市场趋势分析、 联系方式、贸易伙伴、港口统计、贸易区域分析。官方参考联系方式来源于中国原始的提关单数据,包括了邮箱、电话、传真、地址和官方网址。截止2023-10-26,zhongshan city kuaida trade co.ltd.共有357笔交易数据,通过产品名、HS编码等维度可以搜索精准的提关单。关注该公司可导出联系方式和提关单数据;如该司有最新交易记录,系统自动通知。

我们从zhongshan city kuaida trade co.ltd.的357笔交易中,汇总该公司所有的贸易伙伴名录。可按照交易量、交易日期、采供国筛选;同时也可查询到贸易双方每一笔交易的产品、数量、价格和贸易频率,这些数据为您提供竞争对手研究、已有客户的维护与监控、目标客户的开发提供了强有力的支撑。同样,以港口或贸易区域作为查询条件的交易记录,可推算出zhongshan city kuaida trade co.ltd.在全球的主要采供市场以及份额占比,帮助你深度剖析目标公司市场,科学制定生产营销策略。

参考联系方式


同行公司

咨询热线:021-64033826(周一至周五 9:15-18:00)

关于我们 联系我们 网站协议 隐私政策 招聘信息 广告招募 采购商 供应商 公司报告 行业报告

©2010-2023 外贸邦版权所有|虹梅路2007号远中产业园3期1号楼705室