houng chuan enterprises co.ltd.

活跃值85 中国台湾供应商,最后一笔交易日期是2023-01-11 地址: 1f, no.28, lane 142, sec.2, shing an rd., taichung, taiwan, r.o.c. 群发邮件 详情
精准匹配 有联系方式

主营:

全部

提关单数据

< 1/15 >
贸易概述只展示最近15条,点击查看全部
 • 交易日期 2023/01/11 提单编号 ——
 • 供应商 houng chuan enterprises co.ltd. 采购商 công ty tnhh thiết bị máy móc đại chính quang
 • 出口港 —— 进口港 ——
 • 供应区 Taiwan 采购区 Vietnam
 • 重量 230 金额 2300
 • HS编码 84141000 产品标签 vacuum pumps
 • 产品描述 BƠM MÁY HÚT CHÂN KHÔNG, CÔNG SUẤT 240M3/H HÃNG SX BUSCH ( LINH KIỆN CỦA MÁY HÚT CHÂN KHÔNG) HÀNG MỚI 100% XX ĐÀI LOAN @
+查阅全部

贸易伙伴

采供产品

 • 产品名称 交易数 占比 详情
 • wrapping machinery
  50 54.95% >
 • vacuum pumps
  6 6.59% >
 • cell
  5 5.49% >
 • cleaner
  5 5.49% >
 • pump
  5 5.49% >
 • +查阅全部

HS编码统计

 • 编码名称 交易数 占比 详情
 • 84224000 50 54.95% >
 • 84141000 6 6.59% >
 • 84149041 5 5.49% >
 • 84212391 4 4.4% >
 • 85361099000 4 4.4% >
 • +查阅全部

贸易区域

 • 区域 交易数 占比 详情
 • vietnam 149 78.84% >
 • philippines 10 5.29% >
 • sri lanka 9 4.76% >
 • colombia 3 1.59% >
 • pakistan 3 1.59% >
 • +查阅全部

港口统计

 • 港口名 交易数 占比 详情
 • taichung tw 108 57.14% >
 • taichung 37 19.58% >
 • kao hsiung 5 2.65% >
 • chi lung 3 1.59% >
 • cang cat lai hcm vn 2 1.06% >
 • +查阅全部
houng chuan enterprises co.ltd.是一家中国台湾供应商。当前公司的贸易报告主要包括:市场趋势分析、 联系方式、贸易伙伴、港口统计、贸易区域分析。官方参考联系方式来源于美国原始的提关单数据,包括了邮箱、电话、传真、地址和官方网址。截止2023-01-11,houng chuan enterprises co.ltd.共有213笔交易数据,通过产品名、HS编码等维度可以搜索精准的提关单。关注该公司可导出联系方式和提关单数据;如该司有最新交易记录,系统自动通知。

我们从houng chuan enterprises co.ltd.的213笔交易中,汇总该公司所有的贸易伙伴名录。可按照交易量、交易日期、采供国筛选;同时也可查询到贸易双方每一笔交易的产品、数量、价格和贸易频率,这些数据为您提供竞争对手研究、已有客户的维护与监控、目标客户的开发提供了强有力的支撑。同样,以港口或贸易区域作为查询条件的交易记录,可推算出houng chuan enterprises co.ltd.在全球的主要采供市场以及份额占比,帮助你深度剖析目标公司市场,科学制定生产营销策略。

参考联系方式


同行公司

咨询热线:021-64033826(周一至周五 9:15-18:00)

关于我们 联系我们 网站协议 隐私政策 招聘信息 广告招募 采购商 供应商 公司报告 行业报告

©2010-2023 外贸邦版权所有|虹梅路2007号远中产业园3期1号楼705室