trimble europe n.v.

活跃值91 阿根廷供应商,最后一笔交易日期是2023-03-23 地址: estados unidos,eersel,meerheide 45 5521 dz netherlands 群发邮件 详情
多人收藏 精准匹配 有联系方式

主营:

全部

提关单数据

< 1/15 >
贸易概述只展示最近15条,点击查看全部
 • 交易日期 2023/03/23 提单编号 ——
 • 供应商 trimble europe n.v. 采购商 công ty cổ phần dịch vụ thương mại khảo sát hà đông
 • 出口港 —— 进口港 ——
 • 供应区 Argentina 采购区 Vietnam
 • 重量 59 金额 34125
 • HS编码 85269190 产品标签 radio navigational aid apparatus
 • 产品描述 MÁY THU GPS-MODEL: R4S (KHÔNG CÓ CHỨC NĂNG PHÁT SÓNG). HÃNG SX: TRIMBLE, DÙNG TRONG ĐO ĐẠC,KHẢO SÁT ĐƯỜNG THUỶ. MÃ 114083-50- ĐIỆN ÁP 8.4V. MỚI 100% @
+查阅全部

贸易伙伴

采供产品

 • 产品名称 交易数 占比 详情
 • survey
  1658 17.21% >
 • arts
  1446 15.01% >
 • equipment
  1065 11.06% >
 • trim
  544 5.65% >
 • equipments
  427 4.43% >
 • +查阅全部

HS编码统计

 • 编码名称 交易数 占比 详情
 • 90159000 1751 18.18% >
 • 8544429007 669 6.94% >
 • 8526912000 533 5.53% >
 • 9015201000 351 3.64% >
 • 8526918000 275 2.85% >
 • +查阅全部

贸易区域

 • 区域 交易数 占比 详情
 • argentina 3004 19.13% >
 • kazakhstan 2292 14.6% >
 • ecuador 1803 11.48% >
 • colombia 1794 11.43% >
 • south korea 1332 8.48% >
 • +查阅全部

港口统计

 • 港口名 交易数 占比 详情
 • miami 977 6.22% >
 • miami mia miami international airport 726 4.62% >
 • amsterdam 655 4.17% >
 • usmia 601 3.83% >
 • miami fl 483 3.08% >
 • +查阅全部
trimble europe n.v.是一家阿根廷供应商。当前公司的贸易报告主要包括:市场趋势分析、 联系方式、贸易伙伴、港口统计、贸易区域分析。官方参考联系方式来源于美国原始的提关单数据,包括了邮箱、电话、传真、地址和官方网址。截止2023-03-23,trimble europe n.v.共有38256笔交易数据,通过产品名、HS编码等维度可以搜索精准的提关单。关注该公司可导出联系方式和提关单数据;如该司有最新交易记录,系统自动通知。

我们从trimble europe n.v.的38256笔交易中,汇总该公司所有的贸易伙伴名录。可按照交易量、交易日期、采供国筛选;同时也可查询到贸易双方每一笔交易的产品、数量、价格和贸易频率,这些数据为您提供竞争对手研究、已有客户的维护与监控、目标客户的开发提供了强有力的支撑。同样,以港口或贸易区域作为查询条件的交易记录,可推算出trimble europe n.v.在全球的主要采供市场以及份额占比,帮助你深度剖析目标公司市场,科学制定生产营销策略。

参考联系方式


同行公司

咨询热线:021-64033826(周一至周五 9:15-18:00)

关于我们 联系我们 网站协议 隐私政策 招聘信息 广告招募 采购商 供应商 公司报告 行业报告

©2010-2023 外贸邦版权所有|虹梅路2007号远中产业园3期1号楼705室