Recron (malaysia) Sdn. Bhd.

(活跃值 )
阿根廷供应商 , 公司贸易数据已更新至2019-07-03
地址 malaysia,kuala lumpur,level 9 wisma goldhill 67, jalan ra
    提单数 20010
    贸易伙伴 149
    同行公司 10

recron (malaysia) sdn. bhd.是一家阿根廷供应商,以下的贸易报告数据来源于海关数据;该公司的进口数据截止至2019-07-03共计21236笔交易。基于这些贸易数据,我们从贸易伙伴、进出口港、采供国、HS编码、联系方式等维度对数据进行统计汇总,这可以帮助您提高使用外贸数据的效率。上图是recron (malaysia) sdn. bhd.公司近一年的市场趋势分析图,可以从交易数量、重量、价格、交易次数不同维度的趋势来了解当前公司的采供周期和业务稳定性。

提单数据

(共计20010条提单) 查阅所有 >

贸易伙伴

查阅所有 >
公司名称 所属区域 交易数 交易占比 详情
Công Ty Tnhh Na Mi Vietnam 559 28.0% >
Công Ty Tnhh Đông Nam Phát Vietnam 92 4.6% >
Công Ty Tnhh Thương Mại Và Sản Xuất Thành Thiện Vietnam 79 4.0% >
Công Ty Tnhh Thương Mại Và Sản Xuất Sơn Tĩnh Điện Mãnh Phát Vietnam 69 3.5% >
Skf Collections Pakistan 59 2.9% >

港口统计

查阅所有 >
港口名称 所属区域 交易数 交易占比 详情
port kelang swetten Argentina 1186 59.3% >
singapore Argentina 121 6.0% >
port kelang Argentina 41 2.1% >
pt kelang Argentina 25 1.2% >
tanjung Argentina 23 1.1% >

同行公司

查阅所有 >
公司名称 所属区域 交易数 活跃值 详情
Orient Star Transport Sdn Bhd 中国香港 9282 77 >
Damco As 其他 80768 77 >
Century Distributio N Systems Inc. 危地马拉 212689 81 >
Damco Taiwan Co.ltd. 其他 5032 77 >
Fps Global Logistics Pvt Ltd. 新加坡 1421 76 >

recron (malaysia) sdn. bhd.是一家阿根廷供应商,其数据来源于阿根廷海关数据。当前公司的贸易报告主要包括:市场趋势分析、 联系方式、贸易伙伴、港口统计、贸易区域分析。官方参考联系方式来源于阿根廷原始的提关单数据,包括了邮箱、电话、传真、地址和官方网址。 截止2019-07-03,recron (malaysia) sdn. bhd.共计有20010笔交易数据,通过产品名、HS编码等维度可以搜索精准的交易数据。关注公司, 可在数据管理中心导出该公司的联系方式和提单数据;如有最新交易数据,我们也会通过系统消息推送给您。

我们从recron (malaysia) sdn. bhd.的20010笔交易中,提取了该公司所有的贸易伙伴。这些公司主要分布在ukraine,other,russia,你可以按照交易量、交易时间、贸易国筛选公司,同时也可以查询到贸易双方每一笔交易的产品类型、量价和贸易频率; 这些数据可以为您提供竞争对手研究、已有客户的维护与监控、目标用户的开发提供了强有力的支撑。 通过对交易数据的汇总统计,我们将该公司的进出口港、贸易区域独立提取,您可以查阅到以港口或贸易区域作为查询条件的交易记录, 这可以推算出recron (malaysia) sdn. bhd.在全球范围的主要市场以及份额占比;帮助你深度剖析目标公司市场,科学制定生产营销策略。

此外,我们致力于精准目标客户的推荐服务,利用大数据的处理计算能力,从阿根廷的供应商公司库推送采供同一类产品(HS编码)的公司, 其中包含邮箱、近期有交易的公司将被优先推送。所以我们建议您,在关注recron (malaysia) sdn. bhd.的同时,标记该司所属行业和采供产品,这将有利于我们提升推送的精准度。