The Nanjing Lincoln Electric Co Ltd.

阿根廷供应商,公司贸易数据已更新至2020-05-25

the nanjing lincoln electric co ltd.是一家阿根廷供应商(china,nanjing,no. 18 baoxiang road riverside econ),以下的贸易报告数据来源于海关数据;该公司的进口数据截止至2020-05-25共计457笔交易。基于这些贸易数据,我们从贸易伙伴、进出口港、采供国、HS编码、联系方式等维度对数据进行统计汇总,这可以帮助您提高使用外贸数据的效率。上图是the nanjing lincoln electric co ltd.公司近一年的市场趋势分析图,可以从交易数量、重量、价格、交易次数不同维度的趋势来了解当前公司的采供周期和业务稳定性。

提关单数据

(最近15笔)
货运信息
提单编号 重量
采购商công ty tnhh ks distribution việt nam 数量4940.0 OTHER
供应商the nanjing lincoln electric co ltd. 总金额6619.6(美元)
交易日期2020/05/25 单价1.34
采购区域Vietnam 箱量— (Unit)
供应区域Argentina 出货港口shanghai
HS编码83111090 卸货港口cang cat lai hcm
产品描述QUE HÀN KIM LOẠI , HÀN HỒ QUANG ĐIỆN, ĐỂ HÀN NỐI CÁC SẢN PHẨM BẰNG SẮT THÉP TRONG NHÀ XƯỞNG, HIỆU EASYARC E7018, KÍCH THƯỚC 3.2MMX350MM, 20KG / CARTON.P/N: CC010402. HÀNG MỚI 100% @ 联系人
查阅所有

贸易伙伴

公司名称 所属区域 交易数 交易占比 详情
lincoln electric s.a. argentina 128 31.3% >
servicios tecnicos industriales s a ecuador 57 13.9% >
công ty tnhh ks distribution việt nam vietnam 29 7.1% >
maintalloys pvt ltd pakistan 23 5.6% >
lincoln soldadura de colombia ltd. colombia 22 5.4% >
查阅所有

贸易区域

国家 区域排名 交易次数 交易占比 详情
argentina Top 1 186 44.8% >
ecuador Top 2 57 13.7% >
vietnam Top 3 52 12.5% >
pakistan Top 4 30 7.2% >
colombia Top 5 22 5.3% >

港口统计

港口名称 所属区域 交易数 交易占比 详情
shang hai china republica popular de Argentina 133 32.0% >
nanjing Argentina 62 14.9% >
shanghai Argentina 47 11.3% >
g nanjing Argentina 6 1.4% >
nanhai Argentina 1 0.2% >
查阅所有

the nanjing lincoln electric co ltd.是一家阿根廷供应商,其数据来源于阿根廷海关数据。当前公司的贸易报告主要包括:市场趋势分析、 联系方式、贸易伙伴、港口统计、贸易区域分析。官方参考联系方式来源于阿根廷原始的提关单数据,包括了邮箱、电话、传真、地址和官方网址。 截止2020-05-25,the nanjing lincoln electric co ltd.共计有415笔交易数据,通过产品名、HS编码等维度可以搜索精准的交易数据。关注公司,可在数据管理中心导出该公司的联系方式和提单数据;如有最新交易数据,我们也会通过系统消息推送给您。

我们从the nanjing lincoln electric co ltd.的415笔交易中,提取了该公司所有的贸易伙伴。这些公司主要分布在argentina,ecuador,vietnam。你可以按照交易量、交易时间、贸易国筛选公司,同时也可以查询到贸易双方每一笔交易的产品类型、量价和贸易频率;这些数据可以为您提供竞争对手研究、已有客户的维护与监控、目标用户的开发提供了强有力的支撑。 通过对交易数据的汇总统计,我们将该公司的进出口港、贸易区域独立提取,您可以查阅到以港口或贸易区域作为查询条件的交易记录,这可以推算出the nanjing lincoln electric co ltd.在全球范围的主要市场以及份额占比;帮助你深度剖析目标公司市场,科学制定生产营销策略。

此外,我们致力于精准目标客户的推荐服务,利用大数据的处理计算能力,从阿根廷的供应商公司库推送采供同一类产品(HS编码)的公司,其中包含邮箱、近期有交易的公司将被优先推送。所以我们建议您,在关注the nanjing lincoln electric co ltd.的同时,标记该司所属行业和采供产品,这将有利于我们提升推送的精准度。