Foshan Zhongzhenghui Trading Co Ltd.

阿根廷供应商,公司贸易数据已更新至2020-07-23

foshan zhongzhenghui trading co ltd.是一家阿根廷供应商(room 603,no43 jihua 5th roadchancheng foshan gd china),以下的贸易报告数据来源于贸易数据;该公司的进口数据截止至2020-07-23共计2323笔交易。基于这些贸易数据,我们从贸易伙伴、进出口港、采供国、HS编码、联系方式等维度对数据进行统计汇总,这可以帮助您提高使用外贸数据的效率。上图是foshan zhongzhenghui trading co ltd.公司近一年的市场趋势分析图,可以从交易数量、重量、价格、交易次数不同维度的趋势来了解当前公司的采供周期和业务稳定性。

提关单数据

(最近15笔)
货运信息
提单编号 重量
采购商công ty cổ phần đầu tư sx tm kim phong 数量10000.0 OTHER
供应商foshan zhongzhenghui trading co ltd. 总金额6750.0(美元)
交易日期2020/05/27 单价0.675
采购区域Vietnam 箱量— (Unit)
供应区域Argentina 出货港口foshan
HS编码38040020 卸货港口cang cat lai hcm
产品描述CHẤT KẾT DÍNH ĐƯỢC DÙNG TRONG SẢN XUẤT GẠCH MEN (ĐỂ TĂNG ĐỘ CỨNG CHO GẠCH, DẠNG BỘT, NGUYÊN LIỆU DÙNG CHO S/X GẠCH MEN, MỚI 100%) - BODY BINDER 803 @ 联系人
查阅所有

贸易伙伴

公司名称 所属区域 交易数 交易占比 详情
mercado y bodega de azulejos y ba os s.a.de c.v. mexico 345 15.5% >
grupo marmex s.a. mexico 133 6.0% >
virtu usa united states 118 5.3% >
a pex trading co india 90 4.1% >
shubhsneh textiles pvt.ltd. india 76 3.4% >
查阅所有

港口统计

港口名称 所属区域 交易数 交易占比 详情
yantian Argentina 159 7.2% >
foshan Argentina 59 2.7% >
hong kong Argentina 40 1.8% >
huangpu Argentina 33 1.5% >
sanshan Argentina 27 1.2% >
查阅所有

foshan zhongzhenghui trading co ltd.是一家阿根廷供应商,其数据来源于阿根廷贸易数据。当前公司的贸易报告主要包括:市场趋势分析、 联系方式、贸易伙伴、港口统计、贸易区域分析。官方参考联系方式来源于阿根廷原始的提关单数据,包括了邮箱、电话、传真、地址和官方网址。 截止2020-07-23,foshan zhongzhenghui trading co ltd.共计有2220笔交易数据,通过产品名、HS编码等维度可以搜索精准的交易数据。关注公司,可在数据管理中心导出该公司的联系方式和提单数据;如有最新交易数据,我们也会通过系统消息推送给您。

我们从foshan zhongzhenghui trading co ltd.的2220笔交易中,提取了该公司所有的贸易伙伴。你可以按照交易量、交易时间、贸易国筛选公司,同时也可以查询到贸易双方每一笔交易的产品类型、量价和贸易频率;这些数据可以为您提供竞争对手研究、已有客户的维护与监控、目标用户的开发提供了强有力的支撑。 通过对交易数据的汇总统计,我们将该公司的进出口港、贸易区域独立提取,您可以查阅到以港口或贸易区域作为查询条件的交易记录,这可以推算出foshan zhongzhenghui trading co ltd.在全球范围的主要市场以及份额占比;帮助你深度剖析目标公司市场,科学制定生产营销策略。

此外,我们致力于精准目标客户的推荐服务,利用大数据的处理计算能力,从阿根廷的供应商公司库推送采供同一类产品(HS编码)的公司,其中包含邮箱、近期有交易的公司将被优先推送。所以我们建议您,在关注foshan zhongzhenghui trading co ltd.的同时,标记该司所属行业和采供产品,这将有利于我们提升推送的精准度。