Tri Mentari Niaga

印度尼西亚供应商,公司贸易数据已更新至2021-08-01

tri mentari niaga是一家印度尼西亚供应商,以下的贸易报告数据来源于贸易数据;该公司的进口数据截止至2021-08-01共计838笔交易。基于这些贸易数据,我们从贸易伙伴、进出口港、采供国、HS编码、联系方式等维度对数据进行统计汇总,这可以帮助您提高使用外贸数据的效率。上图是tri mentari niaga公司近一年的市场趋势分析图,可以从交易数量、重量、价格、交易次数不同维度的趋势来了解当前公司的采供周期和业务稳定性。

提关单数据

(最近15笔)
货运信息
提单编号 重量
采购商công ty tnhh thương mại năm hổ 数量25.0
供应商tri mentari niaga 总金额814.24(美元)
交易日期2021/07/27 单价32.57
采购区域Vietnam 箱量— (Unit)
供应区域Indonesia 出货港口jakarta java id
HS编码87141060 卸货港口cang cat lai hcm vn
产品描述CỤM PHANH TAY - MASTER REM; NHÃN HIỆU: BRT; DÙNG CHO XE GẮN MÁY, HÀNG MỚI 100% @ 联系人
查阅所有

贸易伙伴

公司名称 所属区域 交易数 交易占比 详情
công ty tnhh thương mại năm hổ vietnam 743 89.2% >
công ty tnhh thương mại hùng lân vietnam 80 9.6% >
cá nhân tổ chức không có mã số thuế vietnam 3 0.4% >
rottler manufacturing other 1 0.1% >

港口统计

港口名称 所属区域 交易数 交易占比 详情
jakarta java id Indonesia 372 44.7% >
jakarta id Indonesia 339 40.7% >
jakarta Indonesia 80 9.6% >
cang cat lai hcm vn Indonesia 32 3.8% >
other id Indonesia 9 1.1% >
查阅所有

使用指导

tri mentari niaga是一家印度尼西亚供应商,其数据来源于印度尼西亚进出口数据。当前公司的贸易报告主要包括:市场趋势分析、 联系方式、贸易伙伴、港口统计、贸易区域分析。官方参考联系方式来源于印度尼西亚原始的提关单数据,包括了邮箱、电话、传真、地址和官方网址。截止2021-08-01,tri mentari niaga共有833笔交易数据,通过产品名、HS编码等维度可以搜索精准的提关单叔叔。关注该公司可导出联系方式和提关单数据;如该司有最新交易记录,系统自动通知。

我们从tri mentari niaga的833笔交易中,汇总该公司所有的贸易伙伴名录。可按照交易量、交易日期、采供国筛选;同时也可查询到贸易双方每一笔交易的产品、数量、价格和贸易频率,这些数据为您提供竞争对手研究、已有客户的维护与监控、目标客户的开发提供了强有力的支撑。同样,以港口或贸易区域作为查询条件的交易记录,可推算出tri mentari niaga在全球的主要采供市场以及份额占比,帮助你深度剖析目标公司市场,科学制定生产营销策略。

在邦课堂整理了全套的外贸数据系列的课程,200+开发技巧数据百科新手操作手册直播课堂等优质内容,每周更新、帮你掌握客户开发新技能。进入邦课堂学习→