Putera Permata Yaspis

印度尼西亚供应商,公司贸易数据已更新至2022-03-29

putera permata yaspis是一家印度尼西亚供应商,以下的贸易报告数据来源于贸易数据;该公司的进口数据截止至2022-03-29共计1876笔交易。基于这些贸易数据,我们从贸易伙伴、进出口港、采供国、HS编码、联系方式等维度对数据进行统计汇总,这可以帮助您提高使用外贸数据的效率。上图是putera permata yaspis公司近一年的市场趋势分析图,可以从交易数量、重量、价格、交易次数不同维度的趋势来了解当前公司的采供周期和业务稳定性。

提关单数据

(最近15笔)
货运信息
提单编号 重量11270.0
采购商công ty tnhh thương mại xuất nhập khẩu đông thành phát数量70.0
供应商công ty tnhh thương mại xuất nhập khẩu đông thành phát总金额97020.0(美元)
交易日期2022/01/21 单价1386.0
采购区域Vietnam 箱量— (Unit)
供应区域Indonesia 出货港口jakarta java id
HS编码87112096 卸货港口cang cat lai hcm vn
产品描述XE GẮN MÁY HAI BÁNH NGUYÊN CHIẾC MỚI 100% HIỆU HONDA VARIO150 ( DUNG TÍCH : 149.32 CM3 ) SẢN XUẤT NĂM 2021(CHI TIẾT THEO BẢN KÊ ĐÍNH KÈM) @ 联系人
查阅所有

贸易伙伴

公司名称 所属区域 交易数 交易占比 详情
savina joint stock co vietnam 415 33.9% >
công ty cổ phần savina vietnam 280 22.9% >
công ty trách nhiệm hữu hạn minh rồng phát vietnam 250 20.4% >
công ty tnhh thương mại dịch vụ hưng thịnh vượng vietnam 131 10.7% >
công ty tnhh thương mại sg imp vietnam 68 5.6% >
查阅所有

港口统计

港口名称 所属区域 交易数 交易占比 详情
jakarta id Indonesia 793 64.7% >
jakarta java id Indonesia 353 28.8% >
surabaya java id Indonesia 64 5.2% >
jakarta Indonesia 15 1.2% >

使用指导

putera permata yaspis是一家印度尼西亚供应商,其数据来源于印度尼西亚进出口数据。当前公司的贸易报告主要包括:市场趋势分析、 联系方式、贸易伙伴、港口统计、贸易区域分析。官方参考联系方式来源于印度尼西亚原始的提关单数据,包括了邮箱、电话、传真、地址和官方网址。截止2022-03-29,putera permata yaspis共有1225笔交易数据,通过产品名、HS编码等维度可以搜索精准的提关单叔叔。关注该公司可导出联系方式和提关单数据;如该司有最新交易记录,系统自动通知。

我们从putera permata yaspis的1225笔交易中,汇总该公司所有的贸易伙伴名录。这些公司主要分布在vietnam。可按照交易量、交易日期、采供国筛选;同时也可查询到贸易双方每一笔交易的产品、数量、价格和贸易频率,这些数据为您提供竞争对手研究、已有客户的维护与监控、目标客户的开发提供了强有力的支撑。同样,以港口或贸易区域作为查询条件的交易记录,可推算出putera permata yaspis在全球的主要采供市场以及份额占比,帮助你深度剖析目标公司市场,科学制定生产营销策略。

在邦课堂整理了全套的外贸数据系列的课程,200+开发技巧数据百科新手操作手册直播课堂等优质内容,每周更新、帮你掌握客户开发新技能。进入邦课堂学习→