Kloeckner Pentaplast Thailand Ltd

(活跃值 )
泰国供应商 , 公司贸易数据已更新至2019-06-18
地址 193/36 lake rajada office complex10th fl ratchadaphisek rd., klongtobangkok th
    提单数 2746
    贸易伙伴 28

kloeckner pentaplast thailand ltd是一家泰国供应商,以下的贸易报告数据来源于海关数据;该公司的进口数据截止至2019-06-18共计2849笔交易。基于这些贸易数据,我们从贸易伙伴、进出口港、采供国、HS编码、联系方式等维度对数据进行统计汇总,这可以帮助您提高使用外贸数据的效率。上图是kloeckner pentaplast thailand ltd公司近一年的市场趋势分析图,可以从交易数量、重量、价格、交易次数不同维度的趋势来了解当前公司的采供周期和业务稳定性。

提单数据

(共计2746条提单) 查阅所有 >
产品描述 采购区域 交易日期 数量 提单
stc:- 8 pallets packaging material for pharmaceutical industry: clear ... Pakistan 2019/03/28 8.0 UNITS >
stc:- 4 pallets packaging material for pharma industry : clear transpa... Pakistan 2019/03/28 4.0 UNITS >
stc:- 3 pallets pharmaceutical packaging material (rigid pvc film) ree... Pakistan 2019/03/28 3.0 UNITS >
1x20 lcl container stc pharmaceutical allopathic packing material for ... South Korea 2019/03/28 3.0 UNITS >
01x20` fcl cntr stc 11 pallets stc packing materials for pharmaceutica... Pakistan 2019/03/28 11.0 UNITS >
pentapharmop-m170/01-71/9400-100_0-zzz - 250-260rold product name:rigi... Pakistan 2019/03/22 18.0 UNITS >
stc:- 2 pallets pvc film 250 my coated with pvdc 80g/m2 clear transpar... Pakistan 2019/03/14 2.0 UNITS >
01x20` fcl cntr stc 9 pallets stc pharmaceutical packing material rigi... Pakistan 2019/03/13 9.0 UNITS >
stc:- 2 pallets rigid pvc film 200 my clear transparent details descri... Pakistan 2019/03/12 2.0 UNITS >
1x40 lcl container stc pentapharm alfoil p250/40 71/9400 (pvc /pvdc) o... Pakistan 2019/03/12 3.0 UNITS >
màng nhựa pvc dùng để in nhãn dạng cuộn dày 40mic x ngang 710mm x dài ... Vietnam 2019/03/01 3730.0 OTHER >
màng nhựa pvc dùng để in nhãn dạng cuộn- dày 40mic x rộng 810mm x ngan... Vietnam 2019/03/01 8299.6 OTHER >
màng pvc/pvdc 250/40 xám trong, chưa in hình, chưa in chữ, dùng làm ba... Vietnam 2019/02/27 2903.5 OTHER >
màng pvc/pvdc 250/40 xám trong, chưa in hình, chưa in chữ, dùng làm ba... Vietnam 2019/02/27 7250.7 OTHER >
màng pvc/pvdc 300/40 xám trong, chưa in hình, chưa in chữ, dùng làm ba... Vietnam 2019/02/27 2401.1 OTHER >

贸易伙伴

查阅所有 >
公司名称 所属区域 交易数 交易占比 详情
Kris Flexi Packs Pvt Ltd. India 1350 67.5% >
Huhtamaki Ppl Ltd. India 107 5.3% >
Abbott Laboratories Pakistan Ltd Pakistan 92 4.6% >
Glaxo Smithkline Pakistan Ltd Pakistan 87 4.3% >
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Oai Hùng Constantia Vietnam 63 3.1% >

港口统计

查阅所有 >
港口名称 所属区域 交易数 交易占比 详情
laem chabang Thailand 310 15.5% >
bangkok Thailand 85 4.2% >
singapore Thailand 9 0.4% >
cang cat lai hcm Thailand 8 0.4% >
other Thailand 7 0.4% >

kloeckner pentaplast thailand ltd是一家泰国供应商,其数据来源于泰国海关数据。当前公司的贸易报告主要包括:市场趋势分析、 联系方式、贸易伙伴、港口统计、贸易区域分析。官方参考联系方式来源于泰国原始的提关单数据,包括了邮箱、电话、传真、地址和官方网址。 截止2019-06-18,kloeckner pentaplast thailand ltd共计有2746笔交易数据,通过产品名、HS编码等维度可以搜索精准的交易数据。关注公司, 可在数据管理中心导出该公司的联系方式和提单数据;如有最新交易数据,我们也会通过系统消息推送给您。

我们从kloeckner pentaplast thailand ltd的2746笔交易中,提取了该公司所有的贸易伙伴。这些公司主要分布在pakistan,south korea,venezuela,你可以按照交易量、交易时间、贸易国筛选公司,同时也可以查询到贸易双方每一笔交易的产品类型、量价和贸易频率; 这些数据可以为您提供竞争对手研究、已有客户的维护与监控、目标用户的开发提供了强有力的支撑。 通过对交易数据的汇总统计,我们将该公司的进出口港、贸易区域独立提取,您可以查阅到以港口或贸易区域作为查询条件的交易记录, 这可以推算出kloeckner pentaplast thailand ltd在全球范围的主要市场以及份额占比;帮助你深度剖析目标公司市场,科学制定生产营销策略。

此外,我们致力于精准目标客户的推荐服务,利用大数据的处理计算能力,从泰国的供应商公司库推送采供同一类产品(HS编码)的公司, 其中包含邮箱、近期有交易的公司将被优先推送。所以我们建议您,在关注kloeckner pentaplast thailand ltd的同时,标记该司所属行业和采供产品,这将有利于我们提升推送的精准度。