Noroo Paint&coatings Co.ltd.

(活跃值 )
其他供应商 , 公司贸易数据已更新至2019-02-27
    提单数 1960
    贸易伙伴 40

noroo paint&coatings co.ltd.是一家其他供应商,以下的贸易报告数据来源于海关数据;该公司的进口数据截止至2019-02-27共计2066笔交易。基于这些贸易数据,我们从贸易伙伴、进出口港、采供国、HS编码、联系方式等维度对数据进行统计汇总,这可以帮助您提高使用外贸数据的效率。上图是noroo paint&coatings co.ltd.公司近一年的市场趋势分析图,可以从交易数量、重量、价格、交易次数不同维度的趋势来了解当前公司的采供周期和业务稳定性。

贸易伙伴

我们通过noroo paint&coatings co.ltd.公司的提单数据,提取了该公司所有的贸易伙伴。贸易伙伴的商业价值是可以快速的帮您找到直接的竞争同行和潜在的目标客户。我们提供了按照交易次数和交易时间的排序功能,这可以让你轻松的找到noroo paint&coatings co.ltd.公司的老客户和新的贸易伙伴,这有利于您对该公司的维护或目标客户的开发。点击贸易伙伴的名称可以查阅noroo paint&coatings co.ltd.和贸易伙伴之间的交易详情,包括产品名称、重量、价格、交易日期。

查阅所有 >
公司名称 所属区域 交易数 交易占比 详情
Cong Ty Tnhh Noroo Vina Vietnam 551 29.5% >
Công Ty Tnhh Noroo Nanpao Paints Coatings Việt Nam Vietnam 505 27.0% >
Công Ty Tnhh Noroo Vina Vietnam 296 15.9% >
Duralac S.a. Costa Rica 124 6.6% >
Компания Гамма М Ооо Russia 89 4.8% >

港口统计

我们通过noroo paint&coatings co.ltd.公司的提单数据中,依据进口港名称统计出进口港。通过进口港的统计数据可以推算出该公司在全球范围的市场以及份额占比;点击进口港名称可以查阅noroo paint&coatings co.ltd.在港口所有的货物信息,包括产品名称、重量、数量、价格、交易日期。

查阅所有 >
港口名称 所属区域 交易数 交易占比 详情
busanOther 1185 60.5% >
incheonOther 292 14.9% >
busan ex pusanOther 93 4.7% >
cang hai anOther 24 1.2% >
green port hpOther 16 0.8% >

提单数据

汇集了noroo paint&coatings co.ltd.公司所有的1960条贸易数据。您可以通过HS编码、供应国、产品描述、交易日期筛选精准的提单数据;点击提单按钮可以查阅每一笔的提单详情包括采购商、供应商、HS编码、交易详情、总重量、总金额、单价、交易日期。

查阅所有 >
产品描述 采购区域 交易日期 数量 提单
paint products hiq urethane h ardener cch200 hiq urethane hardener cch... United States 2019/02/27 10.0 OTHER >
n3-3435_nhựa acrylic (180kg/drum) @ Vietnam 2018/12/29 2.0 OTHER >
cal. naphthenate 4% _ calcium naphthenate, muối không tan trong môi tr... Vietnam 2018/12/29 7.0 OTHER >
eversorb 93_ chất phụ gia chế phẩm chống oxy hóa, chất ổn định cho cao... Vietnam 2018/12/29 2.0 OTHER >
n3-0712_ nhựa acrylic (180kg/drum) @ Vietnam 2018/12/29 1.0 OTHER >
cleanthane 2100 (ksf-3211) base_ chất phụ gia (chất này không thuộc nh... Vietnam 2018/12/29 80.0 OTHER >
byk- 405_ chất phụ gia (chất này không thuộc nhóm ankan, c10-13, clo s... Vietnam 2018/12/29 8.0 OTHER >
moussex k-348 _hôn hợp dung môi (20kg/drum) @ Vietnam 2018/12/29 10.0 OTHER >
sylys-350vn_bột silic dioxixit có nhiều công dụng (10kg/bag) @ Vietnam 2018/12/29 20.0 OTHER >
m2-3104_nhựa polyester khác,dạng nguyên sinh (180kg/drum) @ Vietnam 2018/12/29 12.0 OTHER >
cleanthane 2100 plus (ksf-3211) (hardener) (dark gray)_ chất phụ gia (... Vietnam 2018/12/29 80.0 OTHER >
al-silicate-ro (asp-170)_ chất phụ gia (chất này không thuộc nhóm anka... Vietnam 2018/12/29 42.0 OTHER >
modapol-7000_dung môi pha sơn (17kg/drum) @ Vietnam 2018/12/29 12.0 OTHER >
disperbyk-108_chất phụ gia (chất này không thuộc nhóm ankan, c10-13, c... Vietnam 2018/12/29 4.0 OTHER >
afcona-5044_chất phụ gia (chất này không thuộc nhóm ankan, c10-13, clo... Vietnam 2018/12/29 3.0 OTHER >

noroo paint&coatings co.ltd.是一家其他供应商。官方数据自带的参考联系方式(包含:联系人、电话、邮箱、传真、网址)关注noroo paint&coatings co.ltd.后,可在数据管理中心导出该公司的联系方式和提单数据;该公司如果有新的交易产生,我们也会通过系统消息推送给你。
以下的使用技巧,也许对你有帮助:
对于未提供联系方式的公司,可以通过“采集按钮”采集Google的搜索结果;也可以通过“公司网址”在官方网站查找联系方式。
关于公司数据更新的问题,可以咨询在线客服或查阅《网站数据清洗及更新说明》