good force ltd.

活跃值76 中国供应商,最后一笔交易日期是2022-05-21 群发邮件 详情
精准匹配

主营:

全部

提关单数据

< 1/15 >
贸易概述只展示最近15条,点击查看全部
 • 交易日期 2022/05/21 提单编号 ——
 • 供应商 good force ltd. 采购商 công ty tnhh thương mại điện tử r&m
 • 出口港 guangzhou cn 进口港 ho chi minh airport vn
 • 供应区 China 采购区 Vietnam
 • 重量 5000other 金额 276000
 • HS编码 85171200 产品标签 cell,radio telephone
 • 产品描述 BỘ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG 2 SIM, 3G, HIỆU REALME, MODEL RMX3521, MÀN HÌNH CẢM ỨNG 6.5" GỒM 1 THÂN MÁY, 1 CỤC SẠC, 1 TAI NGHE, 1 CÁP USB, 1 VỎ BẢO VỆ, SÁCH HDSD ( HÀNG MỚI 100%)
+查阅全部

贸易伙伴

采供产品

 • 产品名称 交易数 交易占比 详情
 • cell
  486 42.89% >
 • radio telephone
  486 42.89% >
 • lgd
  184 16.24% >
 • sense organ
  184 16.24% >
 • hardened plastic
  62 5.47% >
 • +查阅全部

HS编码统计

 • 编码名称 交易数 交易占比 详情
 • 85171200 486 42.89% >
 • 85177021 184 16.24% >
 • 39269099 62 5.47% >
 • 85177032 49 4.32% >
 • 85258010 42 3.71% >
 • +查阅全部

港口统计

 • 港口名 交易数 交易占比 详情
 • guangzhou cn 884 54.4% >
 • hong kong hk 418 25.72% >
 • guangzhou 124 7.63% >
 • hong kong 93 5.72% >
 • shekou cn 31 1.91% >
 • +查阅全部
good force ltd.是一家中国供应商。当前公司的贸易报告主要包括:市场趋势分析、 联系方式、贸易伙伴、港口统计、贸易区域分析。官方参考联系方式来源于美国原始的提关单数据,包括了邮箱、电话、传真、地址和官方网址。截止2022-05-21,good force ltd.共有1625笔交易数据,通过产品名、HS编码等维度可以搜索精准的提关单。关注该公司可导出联系方式和提关单数据;如该司有最新交易记录,系统自动通知。

我们从good force ltd.的1625笔交易中,汇总该公司所有的贸易伙伴名录。可按照交易量、交易日期、采供国筛选;同时也可查询到贸易双方每一笔交易的产品、数量、价格和贸易频率,这些数据为您提供竞争对手研究、已有客户的维护与监控、目标客户的开发提供了强有力的支撑。同样,以港口或贸易区域作为查询条件的交易记录,可推算出good force ltd.在全球的主要采供市场以及份额占比,帮助你深度剖析目标公司市场,科学制定生产营销策略。

参考联系方式


同行公司

咨询热线:021-64033826(周一至周五 9:15-18:00)

关于我们 联系我们 网站协议 隐私政策 招聘信息 广告招募 采购商 供应商 公司报告 行业报告

©2010-2022 外贸邦版权所有|虹梅路2007号远中产业园3期1号楼705室