Maanshan Dingtai Rare Earth&new Materials Co.ltd.

(活跃值 )
地址 west yinhuang rd.,dangtuindustrial area,maanshan,anhui,china
公司贸易数据已更新至2017-07-23
    提单数 1127
    贸易伙伴 62

贸易伙伴

我们通过maanshan dingtai rare earth&new materials co.ltd.公司的提单数据,提取了该公司所有的贸易伙伴。贸易伙伴的商业价值是可以快速的帮您找到直接的竞争同行和潜在的目标客户。我们提供了按照交易次数和交易时间的排序功能,这可以让你轻松的找到maanshan dingtai rare earth&new materials co.ltd.公司的老客户和新的贸易伙伴,这有利于您对该公司的维护或目标客户的开发。点击贸易伙伴的名称可以查阅maanshan dingtai rare earth&new materials co.ltd.和贸易伙伴之间的交易详情,包括产品名称、重量、价格、交易日期。

查阅所有伙伴 >
公司名称 所属区域 交易数 交易占比 详情
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Sản Xuất Đức Hùng Vietnam 199
17.7%
>
Công Ty Tnhh Vạn Đạt Vietnam 178
15.8%
>
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hanaka Vietnam 86
7.6%
>
Grupo Palme Mexico 59
5.2%
>
Công Ty Tnhh Thương Mại Đức Biên Vietnam 53
4.7%
>

港口统计

我们通过maanshan dingtai rare earth&new materials co.ltd.公司的提单数据中,依据进口港名称统计出进口港。通过进口港的统计数据可以推算出该公司在全球范围的市场以及份额占比;点击进口港名称可以查阅maanshan dingtai rare earth&new materials co.ltd.在港口所有的货物信息,包括产品名称、重量、数量、价格、交易日期。

查阅所有港口 >
港口名称 所属区域 交易数 交易占比 详情
jiangmenChina 150
13.3%
>
shanghaiChina 86
7.6%
>
nanjingChina 44
3.9%
>
nan chingChina 16
1.4%
>
dinh vu nam haiChina 7
0.6%
>

提单数据

汇集了maanshan dingtai rare earth&new materials co.ltd.公司所有的1127条贸易数据。您可以通过HS编码、供应国、产品描述、交易日期筛选精准的提单数据;点击提单按钮可以查阅每一笔的提单详情包括采购商、供应商、HS编码、交易详情、总重量、总金额、单价、交易日期。

查阅所有提单 >
交易日期 供应国 产品描述 数量 提单
2017/07/23 China wire steel galvanize used as core bearing for cable conduct electricit... 36943.0 OTHER >
2017/07/23 China wire steel galvanize used as core bearing for cable conduct electricit... 11346.0 OTHER >
2017/07/20 China dây thép mạ kẽm dùng làm lõi chịu lực cho cáp dẫn điện bằng nhôm acsr,... 11346.0 KG >
2017/07/20 China dây thép mạ kẽm dùng làm lõi chịu lực cho cáp dẫn điện bằng nhôm acsr,... 36943.0 KG >
2017/06/30 China dây treo bện tạo bằng thép mạ kẽm 7 sợi x 1mm. dài 12.300m/ cuộn,chưa ... 62671.0 KG >
2017/03/17 China steel cable braider not the metal was magnificent government galvanize... 70177.0 OTHER >
2017/03/15 China cáp thép bện không hợp kim đã tráng phủ mạ kẽm, chưa bọc cách điện, lo... 70177.0 KG >
2017/02/25 China wire steel galvanize used as core bearing for cable conduct electricit... 121229.0 OTHER >
2017/02/25 China wire steel galvanize used as core bearing for cable conduct electricit... 121229.0 OTHER >
2017/02/17 China dây thép mạ kẽm dùng làm lõi chịu lực cho cáp dẫn điện bằng nhôm acsr,... 121229.0 KG >
2017/02/10 China wire steel galvanize used as core bearing for cable conduct electricit... 20144.0 OTHER >
2017/02/10 China wire steel galvanize used as core bearing for cable conduct electricit... 30199.0 OTHER >
2017/02/10 China wire steel galvanize used as core bearing for cable conduct electricit... 10064.0 OTHER >
2017/02/10 China wire steel galvanize used as core bearing for cable conduct electricit... 12110.0 OTHER >
2017/02/10 China wire steel galvanize used as core bearing for cable conduct electricit... 14097.0 OTHER >

maanshan dingtai rare earth&new materials co.ltd.是一家中国供应商,该公司报告分析页面提供了:市场趋势分析图、贸易伙伴名录及其交易细节、进口港统计分析及其货物交易信息、公司贸易提单数据已更新至2017-07-23、官方数据自带的参考联系方式(包含:联系人、电话、邮箱、传真、网址)、全球贸易区域、同行公司推荐等板块内容。关注maanshan dingtai rare earth&new materials co.ltd.后,可在数据管理中心导出该公司的联系方式和提单数据;该公司如果有新的交易产生,我们也会通过系统消息推送给你。

以下的使用技巧,也许对你有帮助:
对于未提供联系方式的公司,可以通过“采集按钮”采集Google的搜索结果;也可以通过“公司网址”在官方网站查找联系方式。
关于公司数据更新的问题,可以咨询在线客服或查阅《网站数据清洗及更新说明》