công ty cổ phần medcomtech

活跃值78 越南采购商,最后一笔交易日期是 2020-10-26 地址: 1706, tòa nhà locogi 13, số 164 đường khuất duy tiến, quận thanh xuân, hà nội 群发邮件 详情
精准匹配 从中国有采购

提关单数据

< 1/15 >
贸易概述只展示最近15条,点击查看全部
 • 交易日期 2020/10/26 提单编号 ——
 • 供应商 meditek 采购商 công ty cổ phần medcomtech
 • 出口港 shanghai 进口港 cang nam dinh vu
 • 供应区 Kyrgyzstan 采购区 Vietnam
 • 重量 —— 金额 219312
 • HS编码 90189090 产品标签 veterinary instruments
 • 产品描述 BỘ PHẬN MÁY TÁCH THÀNH PHẦN MÁU NGL XCF 3000: BỘ KÍT THU NHẬN TIỂU CẦU TÚI ĐƠN, KHÔNG CÓ THUỐC THỬ, MÃ P-2000IE, HÃNG SX SICHUAN NIGALE BIOTECHNOLOGY CO., LTD./TRUNG QUỐC, MỚI 100% @
+查阅全部

贸易伙伴

采供产品

 • 产品名称 交易数 占比 详情
 • veterinary instruments
  41 35.65% >
 • citric acid
  24 20.87% >
 • polyethylene glycol
  24 20.87% >
 • vitriol
  24 20.87% >
 • laboratory reagents
  17 14.78% >
 • +查阅全部

HS编码统计

 • 编码名称 交易数 占比 详情
 • 90189090 41 35.65% >
 • 38249999 24 20.87% >
 • 38220090 16 13.91% >
 • 90183990 6 5.22% >
 • 90278030 6 5.22% >
 • +查阅全部

贸易区域

 • 区域 交易数 占比 详情
 • china 208 80.31% >
 • costa rica 27 10.42% >
 • panama 9 3.47% >
 • germany 6 2.32% >
 • france 3 1.16% >
 • +查阅全部

港口统计

 • 港口名 交易数 占比 详情
 • cang xanh vip 46 17.76% >
 • dinh vu port hai phong 43 16.6% >
 • noi bai airport 35 13.51% >
 • noi bai international airport hanoi 35 13.51% >
 • cang nam dinh vu 28 10.81% >
 • +查阅全部
công ty cổ phần medcomtech是一家越南采购商。当前公司的贸易报告主要包括:市场趋势分析、 联系方式、贸易伙伴、港口统计、贸易区域分析。官方参考联系方式来源于越南原始的提关单数据,包括了邮箱、电话、传真、地址和官方网址。截止2020-10-26,công ty cổ phần medcomtech共有259笔交易数据,通过产品名、HS编码等维度可以搜索精准的提关单。关注该公司可导出联系方式和提关单数据;如该司有最新交易记录,系统自动通知。

我们从công ty cổ phần medcomtech的259笔交易中,汇总该公司所有的贸易伙伴名录。可按照交易量、交易日期、采供国筛选;同时也可查询到贸易双方每一笔交易的产品、数量、价格和贸易频率,这些数据为您提供竞争对手研究、已有客户的维护与监控、目标客户的开发提供了强有力的支撑。同样,以港口或贸易区域作为查询条件的交易记录,可推算出công ty cổ phần medcomtech在全球的主要采供市场以及份额占比,帮助你深度剖析目标公司市场,科学制定生产营销策略。

参考联系方式


同行公司

咨询热线:021-64033826(周一至周五 9:15-18:00)

关于我们 联系我们 网站协议 隐私政策 招聘信息 广告招募 采购商 供应商 公司报告 行业报告

©2010-2024 外贸邦版权所有|虹梅路2007号远中产业园3期1号楼705室