all foods supply co.ltd.

活跃值65 国际公司供应商,最后一笔交易日期是 2021-11-18 地址: 95/1 moo 5 tambol khokkham muang samutsakorn 74000 thailand tel 66-89-9189860 fax 034-869075 群发邮件 详情
精准匹配 国际公司

提关单数据

< 1/15 >
贸易概述只展示最近15条,点击查看全部
 • 交易日期 2021/11/18 提单编号 ——
 • 供应商 all foods supply co.ltd. 采购商 công ty dalu surimi
 • 出口港 bangkok 进口港 cang cat lai hcm
 • 供应区 Taiwan 采购区 Vietnam
 • 重量 11467.8other 金额 1925
 • HS编码 03049900 产品标签 frozen fish
 • 产品描述 THỊT CÁ XAY ĐÔNG LẠNH LÀM TỪ CÁ ĐỔNG - FROZEN ITOYORI SURIMI 700/900, 20KG/THÙNG. HÀNG KHÔNG THUỘC DM CITES. HÀNG TÁI NHẬP THUỘC TK XK: 303953903060 NGÀY 04/05/2021 (MỤC 3). SL: 35 THÙNG.
+查阅全部

贸易伙伴

采供产品

 • 产品名称 交易数 占比 详情
 • frozen fish
  20 58.82% >
 • arm
  14 41.18% >
 • cod
  14 41.18% >
 • factory
  14 41.18% >
 • imitation crab stick
  14 41.18% >
 • +查阅全部

HS编码统计

 • 编码名称 交易数 占比 详情
 • 03049900 20 58.82% >
 • 160420 12 35.29% >
 • 200941 1 2.94% >

贸易区域

 • 区域 交易数 占比 详情
 • united states 74 77.08% >
 • vietnam 20 20.83% >

港口统计

 • 港口名 交易数 占比 详情
 • bangkok 20 20.83% >
 • hong kong 14 14.58% >
 • singapore 7 7.29% >
 • laem chabang 5 5.21% >
 • freeport tx 4 4.17% >
 • +查阅全部
all foods supply co.ltd.是一家中国台湾供应商。当前公司的贸易报告主要包括:市场趋势分析、 联系方式、贸易伙伴、港口统计、贸易区域分析。官方参考联系方式来源于中国台湾原始的提关单数据,包括了邮箱、电话、传真、地址和官方网址。截止2021-11-18,all foods supply co.ltd.共有99笔交易数据,通过产品名、HS编码等维度可以搜索精准的提关单。关注该公司可导出联系方式和提关单数据;如该司有最新交易记录,系统自动通知。

我们从all foods supply co.ltd.的99笔交易中,汇总该公司所有的贸易伙伴名录。可按照交易量、交易日期、采供国筛选;同时也可查询到贸易双方每一笔交易的产品、数量、价格和贸易频率,这些数据为您提供竞争对手研究、已有客户的维护与监控、目标客户的开发提供了强有力的支撑。同样,以港口或贸易区域作为查询条件的交易记录,可推算出all foods supply co.ltd.在全球的主要采供市场以及份额占比,帮助你深度剖析目标公司市场,科学制定生产营销策略。

参考联系方式


同行公司

咨询热线:021-64033826(周一至周五 9:15-18:00)

关于我们 联系我们 网站协议 隐私政策 招聘信息 广告招募 采购商 供应商 公司报告 行业报告

©2010-2024 外贸邦版权所有|虹梅路2007号远中产业园3期1号楼705室